Bulk Cargo-Port Szczecin inwestuje

cze 18, 2012 | Bulk Cargo Port Szczecin

BPortSzBędzie nowy żuraw w porcie Szczecin. Od początku czerwca trwa montaż nowego stacjonarnego żurawia portowego na nabrzeżu Górnośląskim. Umowa pomiędzy Bulk Cargo – Port  Szczecin Sp. z o.o. a Kirow Ardelt  GmbH – światowym producentem żurawi portowych z Eberswalde – na dostawę żurawia została podpisana w czerwcu 2011 roku.

Żuraw o nazwie TUKAN  1500 – 40   będzie posiadał parametry, których nie ma żaden inny żuraw do obsługi towarów masowych w porcie szczecińskim tj.: udźwig 45/25 t, wysięg 40 m. Zakupiony przez Bulk Cargo Tukan będzie urządzeniem nowoczesnym o wydajności dwukrotnie większej od dotychczas używanych w porcie. Może obsłużyć statki typu: Handysize i nawet Panamax ( po pogłębienie toru wodnego i akwenów portowych do 12,5m). Żuraw rozpocznie pracę  na nabrzeżu Górnośląskim  w sierpniu  2012 roku. Wielomilionowa inwestycja  będzie zrealizowana w całości  z własnych środków Bulk Cargo. Jest to kolejna inwestycja Spółki, która w okresie swojej działalności zakupiła już 80 różnych specjalistycznych urządzeń portowych i jednostek sprzętu zmechanizowanego w tym: wywrotnicę wagonową, żurawie mobilne, ładowarki i układarki. Firma inwestuje również w magazyny i infrastrukturę portową.

Inwestycja ta znacząco zwiększy jej konkurencyjność. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.  przygotował infrastrukturę portową niezbędną do posadowienia i uruchomienia żurawia: przedłużenie szyny poddźwignicowej i wykonanie zasilania nowego żurawia na napięcie 15 kV.

Inwestycja ta jest zgodna ze strategią i wieloletnim planem inwestycyjnym ZMPSiŚ S.A. i Bulk Cargo-Port Szczecin Sp.z o.o. – informuje Wojciech Pysiak, wiceprezes Bulk Cargo Port Szczecin.