Budowa Portu Zewnętrznego – inwestycja na miarę XXII wieku

mar 15, 2015 | Port Gdańsk

1portzewnetrznypg2015Kilka miesięcy temu Port Gdańsk celebrował 40-lecie budowy Portu Północnego, czyli głębokowodnej części Portu Gdańsk, stanowiącej aktualnie jeden z najdynamiczniej rozwijających się fragmentów portu m.in. za sprawą jego doskonałych warunków hydrograficznych. W chwili obecnej Port Gdańsk rozpoczyna realizację kolejnego projektu, który zadecyduje o kształcie i pozycji portu w następnych dziesięcioleciach.

W aktualnej „Strategii rozwoju Portu Gdańsk” do 2027 roku ujęto koncepcję rozwoju kolejnej głębokowodnej części portu w kierunku wód Zatoki Gdańskiej. Projektowi temu zaproponowano roboczą nazwę Port Zewnętrzny, alternatywnie Port Centralny.

Przewiduje się trzy fazy realizacji projektu: analityczno-koncepcyjną, dokumentacyjną oraz realizacyjną. Pierwsza z wymienionych służyć będzie zweryfikowaniu założeń strategicznych w zakresie możliwości przestrzennych oraz zweryfikowaniu zawartych w strategii prognoz rynkowych.

W ocenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA możliwości rozwoju portu na leżących w jego granicach administracyjnych akwenach, przyległych od północnego zachodu do istniejącej głębokowodnej infrastruktury portowej, są ogromne. Możliwy jest tu rozwój portu w technologii podobnej do zastosowanej w Porcie Północnym poprzez zalądowienia i budowę pirsów. Dodatkowym atutem lokalizacji projektowanego Portu Zewnętrznego (Portu Centralnego), jest jego położenie w pobliżu istniejącej infrastruktury dostępowej (drogowo-kolejowej) i medialnej. Takie rozwiązanie sprzyjać będzie zarazem ograniczeniu kosztów budowy nowej infrastruktury portowej, szczególnie w zakresie dostępu od strony lądu.

Dzisiejszy port, jako węzeł komunikacyjny łączący transport morski z lądowym, musi skutecznie konkurować na europejskim rynku. Porty, szczególnie te ważne dla gospodarek swoich krajów, ewoluują w kierunku roli organizmów tworzących wartość dodaną, kluczowego węzła w globalnych łańcuchach dostaw, w których infrastruktura i suprastruktura są elementami jednolitego systemu. Architektura tego systemu kanalizuje wysiłek wszystkich zasobów w jednym kierunku: zapewnienia wysokiej efektywności i maksymalnej wygody wszystkim klientom portu, dostępności dla coraz większych statków oraz minimalizacji ryzyka kongestii.

Budowa Portu Zewnętrznego jest więc koncepcją urzeczywistniającą te postulaty. Jest także zbieżna z nadrzędną ideą przyświecającą strategii rozwoju Portu Gdańsk, w której kładzie się szczególny nacisk na scenariusz przeobrażenia go w port V generacji, czyli:

– uniwersalny intermodalny węzeł logistyczny, pozwalający na obsługę największych statków wchodzących na Morze Bałtyckie,

– ważne w skali nie tylko regionu pomorskiego, ale całego kraju centrum z kompleksową obsługą transportu intermodalnego,

– kluczowy na południowym Morzu Bałtyckim węzeł komunikacyjny funkcjonujący na dobrze zagospodarowanych terenach zapewniających optymalizację przestrzenną, wyposażony w innowacyjne rozwiązania logistyczne,

– ośrodek obrotu portowo-morskiego przyciągający inwestycje bezpośrednie, napędzające gospodarkę regionu pomorskiego i kraju.

Rozpoczynająca się faza analityczno-koncepcyjna budowy Portu Zewnętrznego (Portu Centralnego) jest więc niezwykle istotnym krokiem dla przyszłości portu zarówno w kontekście gospodarczym, jak i społecznym. Rozbudowa Portu Gdańsk będącego portem bazowym Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr 1 oznacza bowiem także aktywizację społeczności lokalnej, dla której przybędą nowe miejsca pracy, nowe możliwości rozwojowe i nowe perspektywy życia.

Taka koncepcja Portu Gdańsk nowej generacji to nie futurystyczna wizja przyszłości, lecz realny projekt rozbudowy największego portu morskiego w Polsce, czego naocznymi świadkami, a także beneficjentami będziemy już wkrótce my wszyscy.

Port Gdańsk