Bogdan Ołdakowski Prezes Zarządu Actia Forum

lut 4, 2012 | Sylwetki morskie

oldakowskiJako założyciel i prezes zarządu agencji, z Actia Forum jest związany od początku jej istnienia. Od 2006 r. jednocześnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego BPO. Poprzednio związany był z firmą doradczą GEOMOR, a także, m.in. jako doradca, z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk oraz Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych z zakresu transportu i ochrony środowiska (m.in. dla ESPO, BPO). Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego; podczas studiów był stypendystą programu Tempus, a tuż po otrzymał stypendium Rządu Królestwa Danii. Ukończył także Prawno-Managerskie Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Zna angielski, interesuje się sportem (tenis, piłka nożna, narty), jazzem, malarstwem współczesnym.