Berlin i Szczecin coraz bliżej siebie…

lut 17, 2013 | Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

111geblewiczMarszałek Województwa Olgierd Geblewicz spotykał się w czwartek 14 lutego 2013 roku z Sekretarzem Stanu Berlina – Pełnomocnik ds. Europejskich Hellą Dünger-Löper.

Rozmowa dotyczyła współpracy Pomorza Zachodniego z Berlinem. W ostatnich dniach stycznia marszałek miał też możliwość rozmowy z Burmistrzem Berlina Klausem Wowereitem, a podczas swojego wystąpienia w Kołobrzegu wyznaczył szereg obszarów, w których współpraca z Berlinem mogłaby zostać zintensyfikowana. Spotkanie z panią  Hellą Dünger-Löper miało na celu omówienie tych obszarów współpracy.

–  Aglomeracja berlińska to jeden z naszych kluczowych partnerów w ramach współpracy międzynarodowej ze względu na wielość łączących nas spraw . Rozmawialiśmy o spójności infrastrukturalnej, a więc o elektryfikacji linii kolejowej pomiędzy Szczecinem, a Berlinem. Tematem rozmów był również stan infrastruktury drogowej po obu stronach granicy, bo jest kilka rzeczy do poprawy w tym zakresie tak, aby przejazd i czas połączenia był jeszcze szybszy. W ramach dyskusji o infrastrukturze mówiliśmy o lepszym wykorzystaniu Kanału Odra-Hawela, o finalizacji umowy dotyczącej Odry granicznej, a więc całym pakiecie inwestycji, aby z Berlina do Szczecina było bliżej również drogą wodną. Poruszyliśmy kwestie współpracy gospodarczej, bo ta w sposób naturalny łączy się z infrastrukturą. Mamy wspólne pomysły w zakresie promocji turystycznej. Podkreślałem, że nasze oferty turystyczne nie konkurują,  a uzupełniają się. Oferta turystyczna Berlina, to przede wszystkim turystyka miejska, kulturalna, ale również biznesowa. Nasza turystyka ma charakter uzdrowiskowy, leczniczy, aktywny. Połączenie ich będzie korzyścią dla obu partnerów. Wspomniałem o wystawianej w Szczecinie przez berlińską Deutsche Opera Traviacie, warto kontynuować takie przedsięwzięcia i  zbliżać te obszary  kultury. Berlin, to jest jedna z największych nie tylko europejskich, ale i światowych stolic kultury, warto z tego korzystać i w tym zakresie wzmacniać współpracę – mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas briefingu prasowego.

– Współpracujemy już w ramach Partnerstwa-Odry i w takich dziedzinach jak turystyka osiągnęliśmy znaczne postępy. Do roku 2014 mamy wspólne plany dotyczące finansowania, także w dziedzinie infrastruktury. Poczyniliśmy małe wprawdzie postępy, ale jednak postępy, podpisana została umowa dotycząca elektryfikacji i usprawnienia przejazdu na odcinku Berlin – Szczecin. Ten odcinek został również zaakceptowany przez Unię Europejską i włączony do planu połączeń kolejowych. Kolejnym istotnym aspektem jest kultura i cały szereg wydarzeń, którymi możemy wspólnie się cieszyć – podkreśliła Sekretarz Stanu Berlina Hella Dünger-Löper.