ZMPSiŚ: Będą modernizowane szlaki kolejowe

lip 5, 2017 | Port Szczecin

pkp4

Uroczyste podpisanie umowy w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” odbyło się 4 lipca br. w szczecińskim porcie. To bardzo ważny projekt dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście, wpłynie bowiem na usprawnienie dostępu do portów z wykorzystaniem kolei.  

O randze wydarzenia świadczy obecność gości: wicemarszałka Sejmu, Joachima Brudzińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, wojewody zachodniopomorskiego, Krzysztofa Kozłowskiego, dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Przemysława Gorgola, kierownika projektu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Izabeli Baraniak, Prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Ireneusza Merchela oraz  członka Zarządu, dyrektora ds. rozwoju i przygotowania inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Włodzimierza Żmudy. Gości przywitał prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Dariusz Słaboszewski.    

Jednym z czynników decydujących o konkurencyjności portów jest dostępność do nich od strony zaplecza. Stąd tak ważne dla portu są inwestycje w poprawę infrastruktury dostępowej, drogowej czy kolejowej. Dzisiaj udział ładunków obsługiwanych w zespole portów Szczecin-Świnoujście z wykorzystaniem kolei stanowi 34 procent. Przewożone są głównie ładunki masowe, jak węgiel (33 procent), czy ruda (26 procent) oraz ładunki drobnicowe (23 procent), np. celuloza. 

Celem zadania „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” jest przede wszystkim likwidacja wąskich gardeł, zwiększenie przepustowości linii, skrócenie czasu dowozu i odwozu ładunków w relacji z portami, a także zapewnienie jak najwyższej punktualności realizowanych kolejowych połączeń towarowych. Zakłada się także znaczący wzrost jakości oferowanych przez porty usług oraz podniesienie konkurencyjności zespołu portowego Szczecin – Świnoujściu na rynku usług morskich. Projekt swoim zakresem obejmuje w Szczecinie budowę wiaduktu nad ulicą Gdańską, przebudowę mostu kolejowego nad rzeką Parnicą, elektryfikację dojazdu do Parku Wrocławskiego (skrócenie czasu przejazdu pociągu nawet o 2 godz.), modernizację układu kolejowego w rejonie Parku Wrocławskiego (tory, urządzenia sterowania ruchem) i terminalu kontenerowego w sposób umożliwiający bezpośredni wjazd i wyjazd trakcją elektryczną oraz modernizację torów kolejowych pomiędzy stacją Szczecin Port Centralny a nabrzeżami w rejonie przeładunków masowych w porcie w Szczecinie (SpA, SpB i SpC). Z kolei w Świnoujściu dobudowany zostanie drugi tor na odcinku ok. 1,5 km między stacjami Świnoujście SiA – Świnoujście SiB w celu zwiększenia zdolności przepustowej między stacją osobową i towarową oraz poprawy stanu infrastruktury kolejowej w rejonie stacji towarowej Świnoujście SIB (m.in. modernizacja układu torowego oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym) w celu skrócenia czasu obsługi wagonów kolejowych, a także budowę torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu promowego. 

Głównym beneficjentem projektu jest PKP PLK S.A. Jest on realizowany wspólnie z ZMPSiŚ SA. Szacunkowy koszt inwestycji przekracza 655 mln złotych, udział ZMPSiŚ S.A. to blisko 34 mln zł. Termin realizacji 2018-2020. Zakładane dofinansowanie UE 85 procent. (Monika Woźniak-Lewandowska)