BCT oferuje możliwość bieżącego monitorowania stanu rozładunku kontenerów

lis 21, 2014 | Bałtycki Terminal Konterenowy

1BCTfot.KarolinaBieliskaBałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni umożliwia swoim klientom sprawdzania w czasie rzeczywistym przewidywanego czasu rozładunku kontenera ze statku. Usługa jest bezpłatna i dostępna zdalnie przez serwis WWW.

Usługa monitorowania przewidywanego czasu wyładunku stanowi rozszerzenie informacji o statusie kontenera, udostępnianej klientom w ramach zakładki Kontenery/sprawdź on-line dostępnej z poziomu strony głównej BCT. Pozwala ona na bieżące sprawdzenie, kiedy dany kontener zostanie fizycznie rozładowany ze statku, co z kolei umożliwia efektywniejsze planowanie odwozu ładunku z terminalu.

„Usługa bazuje na dość skomplikowanym, opracowanym przez nas algorytmie informatycznym” – powiedział Wojciech Szymulewicz, Dyrektor Operacyjny BCT. – „Najogólniej mówiąc, algorytm wyznacza czas wyładunku na podstawie przewidywanego czasu przybycia statku, planów jego obsługi oraz sekwencji pracy maszyn terminalowych. Wszelkie zmiany w tych parametrach są na bieżąco rejestrowane w systemie, a algorytm korzystając z tej wiedzy również na bieżąco aktualizuje czas wyładunku.”

Informacja ta pozwala klientom terminalu przede wszystkim na precyzyjne zaplanowanie lądowego transportu kontenera oraz zniwelowanie bezproduktywnego oczekiwania ładunku na placu składowym, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.  Jest to niezwykle przydatne zwłaszcza wtedy, gdy obsługiwany jest statek z dużą ilością kontenerów, dla którego czas rozładunku wynosi średnio kilkadziesiąt godzin.

Nowa usługa  uzupełnia również oferowaną przez Urząd Celny możliwość odprawy celnej kontenerów „na  morzu”, w połączeniu z którą pozwala na znaczne zmniejszenie czasu, jaki kontener spędza na terminalu.