BCT na European Economic Congress 2013 Roadshow

mar 1, 2013 | Bałtycki Terminal Konterenowy

BCT20foto28 lutego w Bratysławie spotkali się polscy i słowaccy liderzy biznesu i polityki. Celem forum była identyfikacja kwestii o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego obu państw. Podczas sesji dotyczącej infrastruktury rozmawiano o rynku przewozów towarowych, a także o miejscu Polski i Słowacji na szlaku korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Słowacja ma coraz lepszą infrastrukturę wzdłuż korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk. Jestem tu dziś po to, żeby namawiać słowackich decydentów i przedsiębiorców by wspólnie z nami wykorzystywali szansę jaką jest fakt, iż unijny korytarz to najkorzystniejsze połączenie Polski, Słowacji, Czech i Austrii. Korzystając z polskich terminali morskich, w tym z Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni, europejskie firmy zyskują nowy, alternatywny dostęp do rynków azjatyckich i amerykańskich. Cieszy mnie, że tyle razy padła tu nazwa Zwardoń-Skalite – jest to w tej chwili najbardziej perspektywiczne połączenie między naszymi krajami – powiedział Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.

Vladimír Ľupták z Kolei Słowackich (ZSSK Cargo) charakteryzując słowacki rynek transportowy zaznaczył, że przewozy południe-północ stanowią jedynie ok. 10% rynku, a zatem pole do rozwoju w tym sektorze jest duże. Na drodze stają jednak wysokie koszty i preferowanie przewozów drogowych w regionie. Dodał także, że słowaccy przewoźnicy kolejowi patrzą w przyszłość optymistycznie, a rozbudowując siatkę połączeń i dbając o ekologię w najbliższym czasie będą mogli z powodzeniem konkurować z zatłoczonymi i szkodliwymi dla środowiska drogami.

Podstawą konkurencyjnego transportu jest sprawna infrastruktura – budowanie kolejnych połączeń kolejowych. Cieszy nas, że zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej realizowane są inwestycje, które powinny zakończyć się w 2015 roku. Słowacki handel zagraniczny z Azją i Ameryką Północną oraz Południową wymaga połączeń intermodalnych z udziałem kolei, które na odległościach powyżej 300 km są bardziej opłacalne od transportu drogowego – dodał Krzysztof Szymborski.

W forum zorganizowanym w ramach EEC 2013 Roadshow udział wzięli między innymi: Andrzej Dycha podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Tomasz Chłoń – ambasador RP w Bratysławie, Andrzej Massel – podsekretarz stanu ds. kolejnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Tomáš Malatinský – słowacki Minister Gospodarki, a także liczni przedstawiciele biznesu.