BCT ma umowę z Bankiem Pekao S.A na kredyt; 46,5 mln USD

maj 12, 2012 | Bałtycki Terminal Konterenowy

pgdyniaBałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) zawarł umowę kredytu długoterminowego z Bankiem Pekao SA. Wartość umowy to 46,5 mln USD. Większość środków zostanie przeznaczona na inwestycje związane z projektem finansowanym z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który zwiększy konkurencyjność portu w Gdyni i polskiej gospodarki w zakresie transportu intermodalnego. .

Kredyt inwestycyjny będzie przeznaczony na uzupełnienie środków pochodzących z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) oraz realizację inwestycji w ramach Projektu „Modernizacja Terminalu BCT w Gdyni dla zwiększenia potencjału w zakresie przeładunków intermodalnych” opiewającej na łączną kwotę 153 mln złotych netto. Jej zakończenie planowane jest do końca 2015 roku. BCT zainwestuje w sprzęt przeładunkowy, infrastrukturę i systemy IT. Kredyt inwestycyjny z Pekao SA, gwarantuje pełne pokrycie finansowe realizowanej inwestycji. Kluczowym aspektem umowy kredytowej jest długi, aż 10 letni okres finansowania, co jest rzadko spotykane w Polsce po kryzysie finansowym. Taki okres umowy pozwoli zrealizować inwestycje do 2015 roku i spłacić kredyt w dłuższej perspektywie czasowej. Nowy kredyt BCT składa się z trzech transz: długoterminowego kredytu inwestycyjnego o wartości 36 ,3 mln USD, refinansowania dotychczasowego kredytu oraz kredytu w rachunku bieżącym.

Ze względu na mocny standing finansowy BCT, kredyt jest oparty wyłącznie na zasadzie projektowej, czyli bez gwarancji finansowych ze strony Grupy ICTSI.

Źródło: BCT