BCT członkiem Grupy Inicjatywnej Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej

cze 2, 2014 | Bałtycki Terminal Konterenowy

1BCTfotAdamGolbaPodczas odbywającego się w Poznaniu, w dniach 14 -16 maja, Polskiego Kongresu Logistycznego doszło do podpisania porozumienia inaugurującego powstanie Polskiej Logistycznej Platformy Technologicznej. Sygnatariuszami porozumienia byli członkowie Grupy Inicjatywnej – przedstawiciele najważniejszych instytucji naukowych i badawczych zajmujących się problemami współczesnej logistyki a także przedstawiciele firm, które operują z sukcesami na rynku usług logistycznych w Polsce.

Wśród członków Grupy Inicjatywnej znalazł się BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni, którego prezes Krzysztof Szymborski wziął również udział w debacie podejmującej temat korzyści płynących ze współpracy świata nauki i biznesu w zakresie rozwiązywania problemów współczesnej logistyki poprzez rozwój technologii, organizacji i regulacji prawnych dotyczących rynku usług logistycznych.

Uczestnicy debaty jednoznacznie stwierdzili, że zacieśnienie współpracy spowoduje lepsze adresowanie problemów nurtujących polską logistykę, ich szybsze rozwiązywanie przy wykorzystaniu niewątpliwego ogromnego potencjału intelektualnego i technologicznego oraz możliwość zoptymalizowania wykorzystania środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego kraju w tym rozwoju branży.

Podsumowaniem debaty było podpisanie dokumentu inicjatywnego powołującego Polską Logistyczną Platformę Technologiczną, której celem strategicznym jest wykorzystanie rodzimego potencjału intelektualnego i technologicznego w branży logistycznej oraz optymalizacja wykorzystania środków krajowych i unijnych dla rozwoju gospodarczego kraju.

„Inicjatywa stworzenia Polskiej Platformy Logistycznej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tych firm, które poszukują lepszych, nowatorskich i kompleksowych rozwiązań wspierających biznes w branży logistycznej. Stąd wzięła się obecność BCT w grupie założycielskiej platformy.- mówił Krzysztof Szymborski, Prezes BCT – Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni.

Tak jak większość, nie prowadzimy samodzielnych badań w obszarze R&D, dlatego z satysfakcją współpracujemy z ILIM, który będąc moim zdaniem najlepszym ośrodkiem zajmującym się logistyką w Polsce, umożliwia nam realizować potrzeby i wizje, a często wyznacza kierunek rozwoju, proponując przemyślane i przygotowane rozwiązania technologiczne. Mamy już konkretne projekty na myśli, jak PCS czy e-plomba, a także większe przedsięwzięcia, jak integracja systemów informatycznych uczestników łańcucha dostaw.

Jestem przekonany, że wspólnie szybciej i lepiej wykorzystamy potencjał członków grupy, skuteczniej pozyskamy finansowanie projektów i tym sposobem podniesiemy konkurencyjność polskich firm logistycznych na nadzwyczaj wymagającym rynku europejskim i światowym.” – dodał prezes Szymborski.