Bartłomiej Pachis. Prezes Zarządu Polskich Terminali S.A.

lut 4, 2012 | Sylwetki morskie

Bartek

Bartłomiej Pachis. Data urodzenia: 29.09.1980 r. Miejsce urodzenia: Szczecin, 

WYKSZTAŁCENIE: 2011 – 2013 – Polska Akademia Nauk w Warszawie (Studia doktoranckie) Specjalność: Executive Doctoral Business Administration (EDBA), 2007 –2011– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia doktoranckie) Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu, 2007 – 2008 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia Podyplomowe) Specjalność: Zarządzanie Finansami w Przedsiębiorstwie 2004 – 2007 – Politechnika Szczecińska. Kierunek: Oceanotechnika Specjalność: Logistyka i Zarządzanie w Transporcie Wodnym Tytuł: Magister. 2005 – 2006 – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (Studia Podyplomowe). Kierunek: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Kwalifikacje: Inspektor BHP 1999 – 2004 – Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie. Kierunek: Nawigacyjny Specjalność: Eksploatacja Portów i Floty Morskiej. Tytuł: Inżynier . 

DOŚWIADCZENIE:   04.2012 – 09.2015 – Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – Funkcja: Członek Rady Nadzorczej, 10.2009 –12.2011– Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o.o. Funkcja: Członek Rady Nadzorczej 09.2009 – obecnie – Polskie Terminale S.A. Stanowisko: Prezes Zarządu 09.2009 – obecnie – Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. Funkcja: Zgromadzenie Wspólników, 05.2008 – 05.2013 – Remech Sp. z o.o. Funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej 02.2009–09.2009 – Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Stanowisko: Z-ca Dyrektora ds. Handlowych i Marketingu, 2007 – 02.2009 – Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. Stanowisko: Z-ca Kierownika Działu Spedycji, 2001 – 2007 – Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. Stanowisko: Specjalista ds. Prewencji  Procesowej, 

2006 –2010– Radny Rady Miejskiej w Policach Funkcja: Vice przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Funkcja: Członek Komisji Rewizyjnej, 2010-2014  Radny Rady Miejskiej w Policach , 2014-obecnie Radny Powiatu Polickiego, Funkcja: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury, Członek Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa.

KURSY, SZKOLENIA:  Kurs dla kandydatów na członków do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa – potwierdzony zdanym egzaminem państwowym, Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (ISO 9001), Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001),  Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18001).  Zarządzanie informatycznymi narzędziami – AUTOCAD, Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem , Wystąpienia publiczne, Kurs Inspektorów Ochrony Ppoż., Kurs Komendantów Obrony Cywilnej. 

JĘZYKI: angielski, niemiecki, grecki 

ZAINTERESOWANIA:  Polityka, logistyka, sport