Bariera w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce – czy istnieje szansa na rozwiązanie problemu?

sie 11, 2020 | Polskie nowości

container 537724 1920 2

Od ponad dwóch lat branża TSL – operatorzy intermodalni, przewoźnicy kolejowi, jak również importerzy i eksporterzy korzystający z usług transportu intermodalnego – mierzą się z problemem dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów wynikających z opłaty manipulacyjnej DCT Gdańsk (udziałowcami DCT są: Polski Fundusz Rozwoju, PSA International oraz IFM Investors).

Jak zadeklarowali przedstawiciele spółki – są otwarci na konstruktywną współpracę wszystkich stron w celu rozwoju polskiego biznesu intermodalnego w przyszłości.

Kwestia problematycznej opłaty manipulacyjnej – naliczanej tylko w przypadku operatorów kolejowych, co przekłada się na wzrost kosztów i spadek konkurencyjności przewozów intermodalnych – była wielokrotnie podnoszona przez Urząd Transportu Kolejowego i Polską Izbę Spedycji i Logistyki, jak również poszczególnych przedstawicieli branży.

W odpowiedzi na zainaugurowaną przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki akcję „NIE dla opłaty manipulacyjnej DCT Gdańsk”, do której przyłączyły się najważniejsze firmy oraz instytucje działające w branży intermodalnej i logistycznej, przedstawiciele terminalu zadeklarowali – „DCT jest otwarte na współpracę z rządem w celu wyjaśnienia prawodawstwa.” Spółka zobowiązała się także stworzyć większą przejrzystość w zakresie niektórych pozycji taryfowych. – „Z niecierpliwością czekamy na pozostawienie tej sprawy za sobą i na konstruktywną współpracę wszystkich stron w celu rozwoju polskiego biznesu intermodalnego w przyszłości.”

O podjęcie odpowiednich działań regulacyjnych, których celem byłoby zrównanie warunków funkcjonowania wszystkich podmiotów świadczących usługi transportowe – niezależnie od sposobu świadczenia tychże usług – wystąpił również do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Prezes UOKiK – „O rozważenie nowelizacji obowiązujących rozwiązań prawnych polegającej na ewentualnej zmianie przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich i wprowadzeniu regulacji umożliwiającej pobieranie opłat za korzystanie z tego rodzaju elementów infrastruktury portowej wraz z określeniem algorytmu jej obliczania i górnej granicy takiej opłaty.”

Natomiast – ubiegając deklaracje przedstawicieli DCT Gdańsk oraz UOKiK – Polska Izby Spedycji i Logistyki wspólnie z najważniejszymi firmami oraz instytucjami działającymi w branży intermodalnej i logistycznej – opracowała propozycję dwóch wariantów uregulowania kwestii opłaty manipulacyjnej:

1. DCT Gdańsk potwierdzi, że „opłata manipulacyjna” była i pozostaje opłatą infrastrukturalną za korzystanie z torów dojazdowych oraz bocznicy kolejowej terminalu i tym samym podlega nadzorowi Urzędu Transportu Kolejowego – co w efekcie wykluczy możliwość dalszego, dowolnego kształtowania wysokości tej opłaty.

2. DCT Gdańsk w miejsce zryczałtowanej i obligatoryjnej „opłaty manipulacyjnej” wprowadzi 

do swojej taryfy katalog usług, które jest gotowy świadczyć na zlecenie operatorów intermodalnych. Jeśli któryś z operatorów będzie zainteresowany ofertą DCT i będzie potrzebował danej usługi, to zleci terminalowi jej wykonanie i poniesie z tego tytułu wskazaną w katalogu opłatę.

Wierzymy, że wypracowane i zaproponowane warianty uregulowania kwestii opłaty manipulacyjnej, jak również wspólny i silny głos branży, przełożą się na zaprzestanie pobierania prze DCT Gdańsk opłaty w obecnym kształcie. Po dwóch latach rozmów, prób polubownego zakończenia sporu oraz licznych analizach potwierdzających wpływ opłaty manipulacyjnej na rozwój transportu intermodalnego w Polsce, branża TSL z niecierpliwością oczekuje na mobilizację wszystkich stron konfliktu i wypracowanie rozwiązania konstruktywnego dla rozwoju transportu intermodalnego w Polsce – podsumowuje Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

 

Polska Izba Spedycji i Logistyki