Bardzo dobre wyniki przeładunkowe Portu Gdynia

lip 16, 2018 | Port Gdynia

nagowkowe

Pierwsze sześć miesięcy 2018 roku w Porcie Gdynia minęło pod znakiem bardzo dobrych wyników przeładunkowych. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu ładunków od stycznia do czerwca br. Port Gdynia przeładował aż 11,5 miliona ton – jest to o 11,3 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2017.

Intensyfikacje przeładunków w Porcie Gdynia najlepiej obrazuje  porównanie wyników z czerwca 2017 do wyników z czerwca 2018 roku – przyrost masy ładunków wynosi aż 30 procent.  Wśród masy ładunków przeładowywanych w gdyńskim porcie w pierwszym półroczu 2018 roku na szczególna uwagę zasługuje prawie 50 procentowa dynamika wzrostu – porównując do sześciu pierwszych miesięcy 2017 roku – przeładunku węgla i koksu. Więcej – w porównaniu do sześciu miesięcy 2017 roku – przeładowano  i to aż dziesięciokrotnie drewna. Warto także odnotować wzrost w przeładunku drobnicy – prawie 15 procentowy oraz innych masowych – prawie 28 procent.

– Rok 2018 w Porcie Gdynia  zapowiada się jako kolejny rok rekordowych przeładunków – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Fakt ten, potwierdza zasadność i celowość przebudowy obrotnicy nr 2 w Porcie Gdynia oraz budowy w niedalekiej przyszłości Portu Zewnętrznego.

 

Port Gdynia