Bardzo dobre wyniki kontrolne statków PŻM

lip 18, 2017 | Polskie nowości

ms.Nogat 06

Statki Polskiej Żeglugi Morskiej osiągnęły w pierwszym półroczu tego roku 80-procentowy wskaźnik pozytywnych inspekcji służb Port State Control.  Dla porównania średnia światowej floty to 44 proc. inspekcji bez uchybień, a więc prawie o połowę mniej.

W pierwszym półroczu tego roku na statkach PŻM przeprowadzono  łącznie 99 inspekcji Port State Control (instytucje odpowiedzialne za kontrole standardów bezpieczeństwa, technicznych i socjalnych statków). Aż w  80 proc. z nich, inspektorzy nie mieli żadnych uwag do kontrolowanych jednostek. To najlepszy wynik floty armatora pod tym względem od wielu lat.

Do lipca br. podczas kontroli masowców PŻM nie zanotowano także żadnego poważnego uchybienia, które mogłoby zakończyć się czasowym zatrzymaniem  jednostki przez służby PSC.

Najlepsze wyniki w pierwszym półroczu statki PŻM osiągnęły podczas inspekcji surowych służb w Stanach Zjednoczonych (US Coast Guard), gdzie osiągnięto 92 procentowy wskaźnik inspekcji bez uchybień.

Wyniki inspekcji masowców PŻM są na bieżąco obserwowane przez kontrahentów armatora, a im lepsze wyniki tych kontroli tym lepsze możliwości zafrachtowania statków. 

      

Rzecznik prasowy Grupy PŻM

Krzysztof Gogol