BALTEXPO: nowe trendy w morskim biznesie

cze 17, 2019 | Polskie nowości

baltexpo

Już po wakacjach, 9 września 2019, startuje dwudziesta edycja BALTEXPO. Będzie to doskonała okazja do dyskusji nie tylko o minionych trzydziestu latach w gospodarce morskiej, ale przede wszystkim o współczesnych nowych trendach wyznaczających kierunek rozwoju tego sektora. Pomóc w tym mają specjalistyczne konferencje oraz specjalne strefy tematyczne targów, w tym po raz pierwszy na BALTEXPO strefa usług biznesowych dla gospodarki morskiej.

W targach BALTEXPO – jedynym tego typu wydarzeniu branżowym w Polsce – bierze udział ponad 4000 branżowych specjalistów i decydentów z 21 krajów (dane z edycji 2017). Tematyka targów obejmuje m.in. przemysł okrętowy, offshore, infrastrukturę portów i przemysłu morskiego, logistykę w transporcie morskim, żeglugę morską i przybrzeżną, żeglugę śródlądową i gospodarkę wodną, bezpieczeństwo i ochronę portów i żeglugi, ochronę środowiska, edukację i crewing; rozwój mechanizmów finansowych i usług komplementarnych wobec gospodarki morskiej, rozwój innowacyjności i wynalazczości w gospodarce morskiej, nadmorskie tereny inwestycyjne i możliwości dla inwestorów.

Wiodącymi wątkami tegorocznych targów będą m.in. nowe kierunki rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce, specyfika branży morskiej w kontekście korzystania z usług biznesowych, inwestycje infrastrukturalne na polskim wybrzeżu, morska energetyka wiatrowa oraz kształcenie kadr dla przemysłów morskich.

Pod względem organizacyjnym, BALTEXPO składa się z części konferencyjnej oraz targów, w ramach których powstaną specjalne strefy tematyczne, m.in. przemysłu okrętowego, portów i infrastruktury, morskiej energetyki wiatrowej, usług biznesowych oraz bezpieczeństwa portów i żeglugi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.baltexpo.ztw.pl

 

Źródło: Zarząd Targów Warszawskich SA