Babcock z licencją na projekt budowy polskich fregat

sie 15, 2023 | Polskie nowości

Babcock International, międzynarodowa firma działająca w przemyśle obronnym, sfinalizowała z Konsorcjum PGZ-MIECZNIK umowę licencyjną na wykorzystanie projektu fregaty Arrowhead 140 (AH140) do realizacji polskiego programu budowy okrętów pod kryptonimem Miecznik.

Na podstawie udzielonej przez Babcock licencji, będącej wynikiem strategicznego partnerstwa rozpoczętego umową podpisaną w marcu 2022, konsorcjum zbuduje w Polsce trzy fregaty w ramach programu Miecznik, oparte na projekcie Arrowhead 140, z uwzględnieniem indywidualnych modyfikacji na potrzeby Marynarki Wojennej RP. W umowie zawarto opcję budowy kolejnych pięciu jednostek dla Marynarki Wojennej RP, które powiększą flotę okrętów Miecznik, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Polskie fregaty i realizacja podpisanej umowy licencyjnej bazują na doświadczeniu programu Inspiration, czyli budowie pięciu fregat dla brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej, który również jest oparty na projekcie AH140 i jest obecnie realizowany w stoczni należącej do Babcock w Rosyth, w Szkocji.

Umowa stanowi kolejny dowód silnych relacji między Babcock a Konsorcjum PGZ-MIECZNIK oraz umacniających się stosunków między Wielką Brytanią a Polską. David Lockwood, dyrektor generalny Babcock International, powiedział:

„Program budowy fregat znacząco przyczyni się do suwerennych zdolności obronnych Polski i podkreśla świetną współpracę i długofalowe relacje pomiędzy Wielką Brytanią i Polską. Współpracując z Konsorcjum PGZ-MIECZNIK, będziemy wspierać budowę polskich fregat w polskich stoczniach, przez lokalnych pracowników, czerpiąc w znacznym stopniu od polskich dostawców i mając wkład w rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny w Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy dostarczać Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej zdolności obronne dostępne w każdym miejscu i o każdej porze, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Kluczowe jest, aby te krytyczne zasoby były zawsze dostępne i gotowe do działania, przystępne cenowo oraz zaprojektowane z myślą o przyszłych wyzwaniach. Głęboko wierzę, że nasz Arrowhead 140 spełnia te ambicje”.

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A., powiedział: „Polska Grupa Zbrojeniowa, jako największy koncern obronny w tej części Europy, współpracuje z światowymi liderami przemysłu zbrojeniowego. Przykładem jest realizacja programu Miecznik, największego projektu w najnowszej historii polskiej Marynarki Wojennej. Firma Babcock, posiadając doświadczenie i kompetencje w budowie tego typu okrętów, jest naturalnym partnerem do realizacji przedsięwzięcia o takiej skali. Jesteśmy przekonani, że okręty Arrowhead stanowią właściwą bazę do budowy fregat Miecznik w polskich stoczniach”.

Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Anna Clunes, powiedziała: „Obecny rekordowy poziom wymiany handlowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią jest doskonałym katalizatorem dla zwiększenia zatrudnienia i generowania korzyści społecznych i ekonomicznych, ale jest równie ważny dla bezpieczeństwa naszych narodów. W lipcu 2023 r. nasze rządy podpisały ambitny dokument „Partnerstwo 2030” oraz dwustronną umowę obronną, zobowiązując Polskę i Wielką Brytanię do jeszcze głębszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Program Miecznik, który jest połączeniem brytyjskiej i polskiej myśli technicznej w przemyśle okrętowym, tworzy trwałe powiązania między naszymi przemysłami obronnymi, wzmacniając ich kompetencje i globalny potencjał eksportowy w kluczowych obszarach dla naszego wzajemnego bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie doskonałą okazję do dalszego rozwoju naszego partnerstw wojskowego”.

O programie Miecznik

Program Miecznik to nie tylko budowa okrętów wojennych — to także strategiczne partnerstwo między Polską a Wielką Brytanią w sektorze obronnym i szansa na współpracę przemysłową i modernizację przemysłu stoczniowego w Polsce poprzez rozbudowany transfer wiedzy i technologii. Jego celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i obrony Polsce oraz w całym regionie Morza Bałtyckiego, a także zapewnienie strategicznych zdolności obronnych Marynarce Wojennej RP, zintegrowanych z centralnym systemem obrony powietrznej kraju.

Na początku marca 2022 roku Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej wybrała Arrowhead 140 (AH140) od firmy Babcock spośród trzech zaproponowanych wstępnie przez Konsorcjum PGZ-MIECZNIK w lipcu 2021 roku ofert na dostarczenie projektu platformy okrętowej.

Firma Babcock zapewnia Konsorcjum PGZ-MIECZNIK szerokie wsparcie w budowie trzech fregat opartych o projekt AH140 w polskich stoczniach, przez lokalnych pracowników i ze znacznym udziałem polskich dostawców i przy wykorzystaniu globalnego łańcucha dostaw firmy Babcock.

Źródło: Babcock International Group.