ARP S.A. podtrzymuje swoje stanowisko ws. Stoczni Gdańsk S.A.

paź 2, 2013 | Gdańsk

1stoczniagdanskAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. uważa, że kolejne angażowanie publicznych pieniędzy w Stocznię Gdańsk SA nie znajduje uzasadnienia.  

Wczorajsza konferencja pana Sergieja Taruty na temat Stoczni Gdańsk SA [SG SA] nie zmienia stanowiska ARP S.A. Wszystkie argumenty zostały już wielokrotnie powiedziane. Niestety nie znajdują one odzwierciedlenia w biznesowych działaniach.

ARP S.A. podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie możliwości dalszego zaangażowania w Stocznię Gdańsk SA na gruncie przedstawionych przez Stocznię dokumentów, głównie biznesplanu z sierpnia br.
Pan Siergiej Taruta zarzucił ARP S.A. rzekome działania konkurencyjne przeciwko Stoczni Gdańsk SA, są to zarzuty nieprawdziwe. Działanie wbrew Stoczni byłoby bowiem działaniem wbrew własnym interesom Agencji. Łączne zaangażowanie ARP S.A. w Stocznię wyniosło około 216 mln zł.

ARP S.A. zainwestowała w SG SA kapitał i udzieliła jej pożyczek dzięki temu Stocznia mogła zrealizować szereg przedsięwzięć. Co więcej, upadłość SG SA wiązałaby się z utratą przez ARP S.A. kilkudziesięciu milionów złotych. Świadome działanie Zarządu ARP S.A. w celu doprowadzenia do upadłości Stoczni Gdańsk SA byłoby tożsame z działaniem na szkodę spółki ARP S.A., co podlega odpowiedzialności przewidzianej przepisami kodeksu spółek handlowych.

Z drugiej strony fakt, że ARP S.A. jest akcjonariuszem SG SA, nie może krępować jej działań na rzecz rozwoju polskich stoczni i kreowania nowych miejsc pracy w tym sektorze. Jest to  ważne i strategiczne zadanie ARP S.A. Agencja jest przekonana, że w Polsce i w Europie jest miejsce na więcej niż jedną stocznię. ARP S.A., przez należący do niej Fundusz MARS, tworzy grupę stoczniowo-offshorową i zainwestowała w kilka stoczni oraz przedsiębiorstw okołostoczniowych. To ważne z punktu widzenia pomorskiego rynku pracy. SG SA mogłaby być ważnym elementem tego krajobrazu przemysłowego tworzonego przez ARP S.A. ARP S.A. jednak nigdy nie miała wpływu na zarządzanie SG, które Agencja ocenia negatywnie.

Rozmowy z głównym akcjonariuszem w sprawie działań ratunkowych zaczęły się z inicjatywy ARP S.A. już jesienią 2012 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zawsze była i jest gotowa spotykać się i rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach.