ARP podpisała z PRS list intencyjny nt. współpracy

paź 23, 2013 | Polskie nowości

1prsNa przełomie września i października br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polski Rejestr Statków S.A. podpisali list intencyjny, w którym strony wyraziły wolę podjęcia współpracy przy wykonywaniu przez ARP S.A. zadań będących w zakresie jej obowiązków i kompetencji.

PRS zadeklarował wolę świadczenia na rzecz ARP wszelkich usług wchodzących w zakres jego działania, a także wspierania działalności Agencji poprzez kierowanie uwagi swoich obecnych i potencjalnych klientów na możliwość realizacji planowanych przez nich przedsięwzięć przy udziale ARP.

ARP z kolei zadeklarowała wolę korzystania z usług i doradztwa PRS SA na zasadach rynkowych, a także umożliwienie PRS uczestnictwa w przetargach ograniczonych organizowanych przez ARP w procesie wyłaniania instytucji nadzorującej realizację inwestycji, jeśli nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa.

Realizacja intencji wyrażonych w liście i podjęcie współpracy pomiędzy PRS i ARP, dwoma podmiotami krajowymi, byłoby z korzyścią dla obu stron, jak również dla polskiej gospodarki.