Arkadiusz Zgliński: „Jesteśmy pełni optymizmu”

mar 5, 2012 | Port Elbląg

portelblag„Obecny rok i wstępne działania napawają realnym optymizmem. Już 25 stycznia 2012 roku z Elbląga wypłynęła pierwsza barka z towarem do Kaliningradu. Operacje przeładunkowe zostały obsłużone przez nowego operatora, który zakupił nowy sprzęt przeładunkowy. Zawierane są umowy z nowymi kontrahentami, czyli planowane jest zwiększenie ilości przeładunków i towarów  składowanych na naszym terminalu, natomiast bardzo ważną rzeczą jest ustalenie kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych w naszym porcie. W związku z tym mieliśmy wizytę wojewody warmińsko-mazurskiego i dostaliśmy wstępne deklaracje odnośnie pomocy w tej kwestii. Również 3 kwietnia odwiedzi nas wojewoda ponownie wraz z głównym lekarzem weterynarii. Także jesteśmy pełni optymizmu, że takie kontrole zostaną w naszym porcie ustanowione, a co za tym idzie zwiększymy asortyment towarów i wartość przeładunków. Szacujemy, że w 2012 roku wartość ta osiągnie 300 tysięcy ton, co w porównaniu do roku 2011 jest 3 krotnie większe. Na obecnym etapie pozyskujemy również grunty i tereny pod rozbudowę portu i przyszłe inwestycje. Niestety, są również niepokojące informacje jakie otrzymaliśmy od konsulatu RP w Kaliningradzie dotyczące braku ujęcia przejść morskich w małym ruchu przygranicznym, co wpływa znacząco na rozwój turystyki w naszym regionie po wodach zalewu. Mamy jednak nadzieję, że problem ten będzie niejednokrotnie poruszany i prędzej czy później odpowiednie zmiany zostaną poczynione”

Z poważaniem
Arkadiusz Zgliński
Dyrektor Portu Elbląg