Arkadiusz Litwiński: Choć nie doszukałem się przeciwników, ale przejawy wątpliwości były…

cze 12, 2012 | Port Szczecin

litwinski125Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny przyjął następujące stanowisko: „Pogłębienie toru wodnego Szczecin- Świnoujście, a także niezbędnych akwenów portowych w Szczecinie do 12,5 m”. Jak widać pierwszym punktem jest pogłębienie toru wodnego Szczecin- Świnoujście. Tak jak już wcześniej mówiłem nigdy nie doszukiwałem się wśród zachodniopomorskich parlamentarzystów potencjalnych przeciwników tej inwestycji, choć niektóre z osób miały przejawy wątpliwości związane ze skalą tego wyzwania inwestycyjnego.

Cieszę się, że Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny kolejny raz poparł projekt zmierzający do pogłębienia toru wodnego Szczecin- Świnoujście do 12,5 m. Z pewnością pomorze to w dalszemu dążeniu by w najbliższych kilkunastu miesiącach zapadły kolejne, konkretne decyzje przybliżające nas do rozpoczęcia prac wodno-technicznych na wymagających takiej interwencji odcinkach.

Stanowisko Zachodnipomorskiego Zespołu Parlamentarnego z dnia 11.06.2012r.

1.Pogłębienie toru wodnego Szczecin – Świnoujście, a także niezbędnych akwenów portowych w Szczecinie do 12,5

metra.

2.Wznowienie w Szczecinie wysoko zaawansowanej technologicznie produkcji okrętowej oraz wzmocnienie

Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”.

3.Zachowanie potencjału produkcyjnego elektrowni Zespołu olna Odra.

4.Połączenie drogi ekspresowej S3 z autostradą A4 i przejściem granicznym z Republiką Czeską w Lubawce.

5.Modernizacja drogi kolejowej e59 i Ce59

6.Zakwalifikowanie jako drogi krajowej drogowego zachodniego obejścia Miasta Szczecina i Polic z przeprawą w

Świętej.

7.Kontynuacja prac w celu przystosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej o wymogów minimum III klasy.

8.Wzmocnienie wioących ośrodków naukowo-badawczych w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Morskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego.

9.Zapewnienie współfinansowania przez Rząd RP i Unie Europejską budowy stałej przeprawy przez Świnę w

Świnoujściu.

10.Poprawa dostępności komunikacyjnej wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego.

Arkadiusz Litwiński