Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

lut 4, 2012 | Sylwetki morskie

krolikowskiUrodzony 3 sierpnia 1945 r. w Nieszawie. Wykształcenie;1964 – 1967 Państwowa Szkoła Morska w Szczecinie, 1978 – 1982 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, 1992 – 1994 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni uz. Magisterskie, 2000 – Otwarty przewód doktorski ” Model bezpieczeństwa morskiego na morskich obszarach RP.” Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,2003 – doktor nauk technicznych – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Praca zawodowa i zainteresowania zawodowe; 1967 – 1983 PPURM TRANSOCEAN Szczecin – pływający na stanowiskach od młodszego marynarza do oficerskich (od 1979 na stanowisku kapitana statków), 1984 – 1990 kapitan statków obcych bander, 1990 – 1996 starszy wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni w tym funkcja dziekana Wydziału Nawigacyjnego w latach 1993 -1994.

Podczas pracy w uczelni rejsy eksploatacyjne na statkach obcych bander dla podtrzymania ważności certyfikatu kompetencji na morzu.; 1997 – Urząd Morski w Gdyni, Główny Inspektor w Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi

1999 –   Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej, 2005 – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Ponadto : Audytor ISM Kodeksu. Uczestnictwo w opracowaniu „screnningu” przepisów prawa polskiego do przepisów UE oraz uczestnictwo w screeningu Bruksela listopad 1999 r – obszar „bezpieczeństwo morskie”

IMO – oceniających wdrożenie Konwencji STCW’95 przez poszczególne administracje morskie, Autor i współautor publikacji na temat Bezpieczeństwa Morskiego na polskich obszarach morskich, Udział w opracowaniach projektowych: wdrażanie elektronicznego systemu w zakresie wydawania, nadzoru dokumentów

Kwalifikacyjnych, rozwój infrastruktury transportowej. Języki obce; angielski i rosyjski.