Andrzej Borowiec, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

lut 4, 2012 | Sylwetki morskie

andrzej3 września 2008 roku Minister Infrastruktury, Cezary Grabarczyk, powołał na stanowisko Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Andrzeja Borowca. Andrzej Borowiec jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, gdzie na Wydziale Budownictwa i Architektury studiował inżynierię środowiska. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych. W 1980 roku rozpoczął pracę zawodową w Urzędzie Morskim w Szczecinie, najpierw jako stażysta, później jako starszy referent ds. technicznych w Wydziale Ochrony Wybrzeża. Od 1982 roku pełnił funkcję inspektora kierującego pracami zespołu nurkowego w Wydziale Taboru Pływającego. W 1987 roku został Naczelnikiem Wydziału Ochrony Wybrzeża, a w 1991 roku Zastępcą Dyrektora Urzędu ds. Techniczno-Inwestycyjnych. Na tym stanowisku pracował do 2006 roku. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystywał później podejmując pracę w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o., a następnie w Polskim LNG Sp. z o. o.
Andrzej Borowiec w czasie, gdy był zatrudniony w Urzędzie Morskim w Szczecinie otrzymał następujące odznaczenia i medale: Srebrna Odznaka Zasłużonego Pracownika Urzędu Morskiego (1995), Odznaka Gryfa Pomorskiego (1996), Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1999), Srebrny Krzyż Zasługi (2000) oraz Odznakę Zasłużonego Pracownika Morza (2006). Ma 53 lata, jest żonaty i ma dwoje dorosłych dzieci. Lubi literaturę fantastyczno-naukową i muzykę Franka Zappy.