AM: Staż studencki szansą na pierwszą pracę

paź 20, 2012 | Akademia Morska Szczecin

Staz DB Port SzczecinZakończyła się druga edycja staży studenckich realizowanych przez Akademię Morską w Szczecinie. W tym roku 19 stażystów stawiało pierwsze kroki zawodowe w 11 renomowanych firmach związanych z branżą morską z naszego miasta. Połowa z nich otrzymała zatrudnienie!
Program adresowany był do studentów Akademii Morskiej w Szczecinie – w szczególności studentów ostatniego roku studiów i absolwentów uczelni. Praktyki zorganizowano w ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”. Zgodnie z jego założeniami płatne staże trwały trzy miesiące (średnio 24 godzin tygodniowo) i za zrealizowany staż każdy ze studentów otrzymał od uczelni wynagrodzenie w wysokości ponad 4 000 zł. Zakres merytoryczny zajęć był zgodny z programami nauczania obowiązującymi na kierunkach studiów prowadzonych przez akademię. Z ramienia uczelni pracę studentów monitorowali koordynator i specjalista ds. organizacji staży, wspierał ich także opiekun wyznaczony przez instytucję przyjmującą na praktykę.
Staż w DBPortSzczecinWśród 19 stażystów było 7 mężczyzn i 12 kobiet. Aż 16 z nich korzystało wcześniej ze szkoleń realizowanych przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie (np. z zakresu autoprezentacji czy asertywności). Ponad połowa studentów po zakończeniu stażu deklarowała dalszą współpracę z instytucją przyjmującą na staż (np. w formie pisania pracy dyplomowej z zakresu działalności firmy). Wszystkie osoby mogące podjąć pracę zawodową (absolwenci AM  w Szczecinie) otrzymali propozycję zatrudnienia. Statystycznie daje to 100 % skuteczności w otrzymaniu pracy przez absolwenta-stażystę.

We współpracy z AM w Szczecinie w projekcie wzięły udział: Urząd Morski w Szczecinie, Rohlig Suus sp. z o.o., Schenker sp. z o.o., KK-Electronic Polska sp. z o.o., Phoenix Poland sp. z o.o., PKS Gdańsk-Oliwa SA oddz. Szczecin, Magemar Polska sp. z o.o., Escort sp. z o.o., A. Hartrodt (Polska) sp. z o.o., DB Port Szczecin sp. z o.o., EPA Marine sp. z o.o.
Projekt płatnych staży został wysoko oceniony przez jego uczestników. Wszyscy wskazali na wzrost poziomu umiejętności praktycznych, lepszą samooceną i świadomość zdobycia doświadczenia zawodowego.
Staż studencki to korzyści dla obu stron realizujących praktyki. Dla studenta to okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego, ale także szansa na rozwój zdolności interpersonalnych, uczenia się samodyscypliny, zarządzania czasem pracy i współdziałania w zespole. Podejmowanie aktywności zawodowej motywuje do udziału w innych działaniach kształcenia zawodowego, wskazuje na konieczność nieustannego dokształcania się, np. podejmowania nauki języka obcego. Natomiast pracodawcy mają przede wszystkim możliwość współpracy z młodymi osobami z twórczym podejściem do pracy, otwartych na zdobywanie doświadczeń; kształtują profesjonalną kadrę inżynierską oraz kreują i wzmacniają markę firmy wśród potencjalnych pracowników. Przyjmowanie stażystów to także doskonały sposób na znalezienie przyszłych pracowników – w ciągu trzech miesięcy można dostrzec potencjał pracownika, jego zaangażowanie i predyspozycje.

Bogna Bartkiewicz/AM

Zdjęcia wykonano na terenach DB Port Szczecin