Aktualne inwestycje w Porcie Świnoujście

lis 14, 2014 | Port Świnoujście

1budowanabrzeza2Głównym celem strategii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest zapewnienie obydwu portom wiodącej pozycji na południowym Bałtyku. Obecnie realizowanych jest pięć dużych projektów współfinansowanych ze środków UE. Mieliśmy okazje zwiedzić część z nich.

„Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu“

Celem głównym tego projektu jest stworzenie warunków w zakresie obsługi jednostek LNG, ich bezpiecznego cumowania i wyładunku LNG oraz przesyłu gazu do części lądowej Terminala.

Inwestycja składa się z 5 elementów: stanowiska statkowego z systemem bezpieczeństwa cumowania, estakady, platformy technologicznej i p.poż oraz robót czerpalnych na akwenie.1budowanabrzeza1

Jako pierwsze zostały wykonane podpory estakady, która łączy część morską z cześcią lądową i umożliwia transport gazu. Jest ona posadowiona na belkach utwierdzonych w dnie. Członek Zarządu ds. Rozwoju Portów Krzysztof Sadowski i nasz przewodnik po porcie wyjaśniał: „Ciekawostką platformy ujęcia wody p.poż i wody technologicznej jest to,  że pod płytami posadowionego na platformie budynku znajdują się dwie duże czerpnie wody o głębokości -12m, w których tłoczona będzie woda morska do systemu p.poż.  Na płycie znajduje się również główny budynek zasilający cały system bezpiecznego cumowania gazowca.”

Kolejnym zwiedzonym elementem była platforma rozładowcza,  zlokalizowana  ok. 700 m w głąb morza, gdzie zaczyna się droga gazu ze statku dzięki czterem ramionom rozładowczym.

„Zwiększenie powierzchni parkingowych w portach Szczecin i Świnoujście“

1parkingiNa terenie portu Świnoujście widać było postęp prac związanych z budową nowych parkingów. Prace prowadzone są na obszarze o łącznej powierzchni 9,3 ha, obejmującym w sumie pięć miejsc z czego dwa z nich zlokalizowane są w Świnoujściu. Pierwszy – w Porcie Handlowym, parking dla samochodów osobowych i ciężarowych, który pomieści ponad 100 samochodów na terenie prawie 2,5ha. –W lipcu tego roku tutaj był las a teraz mogą Państwo zobaczyć jak jesteśmy daleko zaawansowani“ – powiedział Krzysztof Sadowski.

Drugi – parking dla pojazdów ciężarowych w Terminalu Promowym w Świnoujściu.

Budowa parkingów jest niezbędna i szczególnie ważna dla mieszkańców miasta, po jej zakończeniu znacznie usprawniony będzie ruch na drogach dojazdowych, jak i na terenie samego portu.

Nowych parkingów możemy się spodziewać już w pierwszej połowie 2015 r. Kierowcy będą mieli do dyspozycji łącznie 585 miejsc postojowych, w tym 183 dla samochodów osobowych, pozostałe przeznaczone są dla ciężarówek. Dalsze korzyści z inwestycji to poprawa parametrów technicznych dróg poprzez zwiększenie szerokości z 6 do 7 m oraz dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z obecnych 40-60 kN do 115 kN. Przypominamy : Całkowitą wartość inwestycji szacuje się na ponad 63 mln złotych, w tym planowane dofinansowanie unijne 49 mln zł.

Mieliśmy również okazję zobaczyć postęp prac związanych z projektem: „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu“1rekaw1

W południowej części portu w Świnoujściu powstaje obecnie nowe stanowisko promowe nr 1, które umożliwi przyjmowanie jednostek o maksymalnej długości 220 m.

Jednostek nieobsługiwanych dotychczas w Świnoujściu z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury portowej. Nowe stanowisko promowe poprawi pozycję konkurencyjną świnoujskiego terminalu na rynku przewozów promowych.

W ramach tej rozbudowy infrastruktury portowej przewiduje się między innymi budowę nowego nabrzeża, galerii pasażerskiej o zróżnicowanej wysokości z dwiema klatkami schodowymi, rękawa pasażerskiego łączącego galerię z promem, estakadę samochodową z ruchomym pomostem bocznym, ruchomy pomost dziobowo-rufowy oraz budowę sterowni obsługującej pracę pochylni. W połowie 2015 roku ma nastąpić ostateczne jej rozliczenie. Koszt całkowity inwestycji to 99 mln zł, planowane dofinansowanie z UE – 49,6 mln złotych.

Osiągnięcie wyznaczonych celów nie będzie możliwe bez poprawy parametrów dostępu do portów od strony morza i lądu.

Spółka stawia także dalszą integr1rekaw2ację zespołu portowego w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe. Jednak spełnienie tego warunku będzie zależało w znacznej mierze od podmiotów zewnętrznych – Urzędu Morskiego w odniesieniu do pogłębienia toru wodnego, Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii modernizacji drogi ekspresowej S3,  PKP Polskie Linie Kolejowe w zakresie modernizacji magistrali kolejowych  CE59 i E59, gminy Szczecin i Świnoujście w zakresie dróg dojazdowych do obu portów.

-tłumaczymy w Ministerstwie – Port nie kończy się na wybudowaniu nowych nabrzeży. Musi mieć spełnione warunki dowozowo-odwozowe. Jeżeli my stworzymy odpowiedni potencjał, to również trzeba zapewnić infrastrukturę dostępową, która jest układem drogowym i kolejowym. Nie ukrywam, że lobbujemy bardzo mocno za modernizacją odcinka S3 – dodał Krzysztof Sadowski.

1amorza-i-oceany-PNG-logo-big

>> Zapraszamy do Galerii Zdjęć <<