Akademia Morska w Szczecinie Świętuje

kw. 24, 2012 | Akademia Morska Szczecin

IMG2280RektorNa obecny kształt Akademii Morskiej w Szczecinie miały wpływ niezwykle ważne wydarzenia w historii kraju i regionu: przyłączenie Szczecina do Rzeczpospolitej w 1945 roku, powstanie jedno wydziałowej Państwowej Szkoły Morskiej w 1947 roku, powstanie Szkoły Rybołówstwa Morskiego  w 1962 roku, powstanie Państwowej Szkoły Morskiej w 1963 roku – jako konsekwencji wzrostu znaczenia Pomorza Zachodniego  w żegludze, obrotach portowych, rybołówstwie i przemyśle okrętowym, połączenie Państwowej Szkoły Morskiej  z Państwową Szkoła Rybołówstwa Morskiego  w 1967 roku, powołanie Wyższej Szkoły Morskiej w 1968 roku i awans WSM do Akademii Morskiej w Szczecinie w 2004 roku.

„Wysoka jakość prac badawczych i aktywność naszych specjalistów sprawiły, że z ich opiniami   liczą się wiodące ośrodki szkoleniowe w Europie i na świecie, a bez ich udziału nie odbywają się największe inwestycje związane z gospodarką morską naszego kraju. To u nas powstały Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego, Maritime English Centre, Europejskie Centrum Szkolenia LNG i Centrum Transferu Technologii Morskich. W tym roku 20 lecie swojego istnienia obchodzi Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie. Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju naszej Uczelni, przede wszystkim studentów, ale także pracowników naszej Uczelni i jej bazy materialnej. Z najważniejszych przedsięwzięć organizacyjno-finansowych można wyróżnić: wspieranie studenckich kół naukowych, wspieranie działalności sportowej studentów i pracowników,   wydawania tanich podręczników i materiałów akademickich, prowadzenie jedynej w Szczecinie księgarni morskiej, produkcja i dystrybucja materiałów promujących Uczelnię. W celu uzyskania środków finansowych na realizację powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. *Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie.Szczecińska Akademia Morska kształci oficerów nawigatorów i mechaników okrętowych na potrzeby floty transportowej i rybackiej, pracowników eksploatacyjnych służb portowych, służb armatorskich floty morskiej i śródlądowej oraz administracji morskiej, menedżerów w zakresie międzynarodowego transportu, spedycji i logistyki oraz specjalistów inżynierii ruchu morskiego. Ma trzy wydziały: inżynieryjno-ekonomiczny transportu, mechaniczny i nawigacyjny. Na uczelni studiuje ok. 4 tys. studentów”.

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Stanisław Gucma

Z okazji Święta Szkoły Akademia Morska w Szczecinie przygotowała atrakcje, na które serdecznie zaprasza mieszkańców Szczecina:

9 maja o godzinie 7.45 rano – uroczyste podniesienie bandery przed gmachem budynku głównego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 – zgodnie z marynarską tradycją rocznica podniesienie bandery jest dla statku i jego załogi najważniejszym momentem dnia. W ten sposób załogi rozpoczynają kolejne dni pracy. Wiele lat temu tak codziennie zaczynał się kolejny dzień pracy uczelni.  Na pamiątkę  tej morskiej tradycji  uczelnia  przy Hymnie państwowym i wielkiej  gali branderowej, przeprowadzi skrócony uroczysty apel podniesienia bandery.

O godzinie  8.15 rano przy al. Piastów 19 (budynek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego) pod pamiątkową tablicą Państwowej Szkoły Morskiej – prekursorki AM w Szczecinie spotkają się przedstawiciele jej absolwentów, Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich  pracowników i studentów dzisiejszej morskiej uczelni Szczecina. Podczas krótkiej uroczystości pod tablicą zostaną złożone kwiaty.

O godzinie 11.30 w holu budynku głównego Akademii Morskiej w Szczecinie (Wały Chrobrego 1-2)  odbędzie się wodowanie książki „Kadry Morskie RP tom VI” O godzinie 12.00 – uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie (aula prof. łaskiego). Podczas posiedzenia Senatu AM wręczymy statuetkę Wilka Morskiego dla najbardziej aktywnego absolwenta naszej uczelni oraz wyróżnimy najbardziej zaangażowanego w życie uczelni i kolegów Studenta