Akademia Morska i Kongsberg Maritime Poland – współpraca nauki z biznesem

mar 30, 2018 | Polskie nowości

1konsbergam

Akademia Morska w Szczecinie oraz Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o.  podpisały umowę ramową, regulującą warunki współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym.

Spotkanie przedstawicieli zarządu Kongsberg Maritime Poland wiceprezesa Radosława Sochanowskiego i prokurenta Michała Kraczewskiego z władzami Akademii – JM Rektorem Akademii Morskiej Wojciechem Ślączką oraz dziekanami wszystkich wydziałów uczelni odbyło się 29 marca 2018 r. w Sali Tradycji AM. 

W odpowiedzi na misję edukacyjno-naukową Akademii, społeczną odpowiedzialność Spółki, a ponad wszystko – promowaną obecnie tendencję przenikania się światów nauki i biznesu oraz odnajdywania płaszczyzn, na których możliwa jest współpraca tych sfer, podejmujemy wspólne działania, które pozwolą wypracowywać rozwiązania dla korzyści szeroko rozumianej branży morskiej. 

– Planowane wspólne działania pozwolą m.in. na skuteczne aplikowanie o środki na badania i rozwój – mówił JM Rektor Wojciech Ślączka.

Efekty tej kooperacji odczują zarówno studenci, którzy w firmie Kongsberg będą mogli odbywać praktyki oraz staże, a także liczyć na wsparcie przy realizacji prac dyplomowych lub magisterskich, jak i pracownicy naukowi, których współpraca z przedstawicielami Spółki pozwoli rozwijać i wdrażać do praktyki nowe projekty oraz uzgadniać i kreować tematy prac badawczych i rozwojowych.

– Już dziś wielu pracowników polskiego oddziału firmy Kongsberg to absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie, dlatego wiemy, że są to osoby przygotowane do pracy nie tylko merytorycznie, ale też praktycznie – podkreślał prezes Sochanowski.