90 LAT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

sty 25, 2013 | Akademia Marynarki Wojennej

1amw1Rok akademicki 2012/2013 to rok 90-lecia Akademii Marynarki Wojennej. Uczelnia przez ten czas nieprzerwanie kształci kadry marynarskie. Jej dzieje zostały opisane w książce „Akademia Marynarki Wojennej zarys dziejów 1922-2012” autorstwa dr. hab. Dariusza Nawrota. Pozycja została wydana z okazji jubileuszu i przekazana między innymi Prezydentowi RP i Królowej Wielkiej Brytanii.

Za przekazane pamiątkowe książki zostały nadesłane podziękowania z Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a także od Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II. W związku z tym, iż część historii uczelni związana jest z Wyspami Brytyjskimi, to listy i książki zostały również wysłane do Premiera Wielkiej Brytanii oraz Burmistrzów Okehamptom i Plymouth. To właśnie tam ówczesna Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej znalazła schronienie w czasie II wojny światowej, co pozwoliło jej nie przerywać procesu kształcenia przyszłych kadr.

Cała historia Akademii Marynarki Wojennej rozpoczyna się natomiast w 1922 roku, kiedy to Szef Departamentu dla Spraw Morskich wiceadmirał Kazimierz Porębski 1 października nakazał utworzyć Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej. Nowa szkoła powstała w Toruniu i składała się z jednego wydziału. Pierwszym Komendantem został komandor porucznik Adam Mohuczy. W dniu 19 października 1928 roku zmieniono dotychczasową nazwę szkoły, tytułując ją Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej, dając tym samym wyraz szacunku dla tradycji szkół wojskowych Królestwa Kongresowego. Wspomniano już wcześniej, iż II wojna światowa w zasadzie nie przerwała procesu dydaktycznego, gdyż już 25 listopada reaktywowano w Wielkiej Brytanii Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej. Mieściła się w bazie morskiej w Devonport na ORP „Gdynia”, a w 1944 roku została przeniesiona do Okehampton. Druga wojna światowa wiele zmieniła, nie tylko w świadomości, ale również w geografii. Jedną z tych zmian było polskie Wybrzeże, które rozrosło się do ponad 500 kilometrów. Potrzebne były kadry, które mogły zasilić Marynarkę Wojenną. Naczelny dowódca Wojska Polskiego marszałek Polski Michał Rola-Żymierski 18 stycznia 1946 wydał rozkaz utworzenia wojskowej szkoły morskiej. Tak powstała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej, ale już w nowej siedzibie, na Oksywiu, u wrót Bałtyku. Już kilka lat później, bo 11 czerwca 1955 roku została przekształcona w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. Uczelnia rozwijając się naukowo i dydaktycznie otrzymała 17 lipca 1987 roku pełne prawa akademickie. Doprowadziło to do utworzenia Akademii Marynarki Wojennej, która dziś jest państwową uczelnią wyższą otwartą na potrzeby edukacyjne całego Wybrzeża, która kształci zarówno studentów wojskowych, jak i cywilnych oraz kadry marynarskie. W jej ofercie dydaktycznej można znaleźć 11 kierunków studiów I stopnia i 6 kierunków studiów II stopnia. Można również poszerzać wiedzę na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych, a już niedługo będzie można rozpocząć studia doktoranckie. Stały rozwój nie przeszkadza jej w kultywowaniu bogatych tradycji, które odzwierciedla jej przesłanie „Amor Patriae Suprema Lex”.