8 mln z konkursu dla Akademii Marynarki Wojennej

kwi 25, 2018 | Polskie nowości

8 mlnmarynarka

Akademia Marynarki Wojennej uzyskała środki z konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni” w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”. Projekt daje możliwość obecnym oraz przyszłym studentom Akademii Marynarki Wojennej na rozwinięcie dodatkowych umiejętności, zdobycie cennych certyfikatów oraz zebranie doświadczeń, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy. Kwota 7.997.361,57 zł zostanie przeznaczona na realizację działań na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich oraz w Kwesturze w ciągu najbliższych czterech lat.

Zakładane działania będą szansą dla studentów na rozwinięcie swoich kompetencji zawodowych, analitycznych i komunikacyjnych. Dla każdej z grup uczestników przewidziane są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Ponadto projekt podzielony jest na moduły dotyczące kierunków studiów oraz jednostek Akademii. 

Moduły projektu:

1) Rozwoju kompetencji studentów na kierunku stosunki międzynarodowe – W jego ramach studenci wezmą udział w szkoleniach z pracy projektowej i komunikacji oraz odbędą warsztaty z praktykami z obszaru dyplomacji i polityki zagranicznej. W dalszej kolejności uczestnicy projektu wyjadą na podróże zagraniczne do Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii, gdzie zrealizują wspólne projekty ze studentami z tamtejszych uczelni.

2) Rozwój kompetencji studentów na kierunku wojsko w systemie służb publicznych – projekt pozwoli jego uczestnikom na udział w certyfikowanych szkoleniach z zarządzania projektami, odbycie kursów: ratownika wodnego, sternika motorowodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Studenci wezmą również udział w podróżach studyjnych do innych polskich uczelni wojskowych.

3) Rozwój kompetencji studentów na kierunku pedagogika – w jego ramach studenci będą mieli szansę rozwinąć się w zakresie komunikacji interpersonalnej, krytycznego myślenia oraz zarządzania projektami. Projekt umożliwi im także zdobycie wiedzy i certyfikatów z obszaru arteterapii i metodologii pracy w placówkach Montessori. 

4) Rozwój kompetencji studentów na kierunku systemy informatyczne w bezpieczeństwie – projekt pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy i certyfikatów z kreowania polityki bezpieczeństwa informacyjnego firmy, bezpieczeństwa danych w otwartych źródłach informatycznych oraz kwalifikacje audytora wewnętrznego bezpieczeństwa informacyjnego. Dodatkowo studenci będą mieli okazję odbyć szkolenia i zdobyć certyfikaty: NASK w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ochrony zasobów informacyjnych w obszarze cyberprzestrzeni. Projekt zakłada również podróż studyjną do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

5) Rozwój kompetencji studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe – w ramach projektu studenci odbędą szereg certyfikowanych  warsztatów: kurs nurka wód otwartych, kurs sternika motorowodnego oraz patent strzelecki. Ponadto studenci wezmą udział w kursie planowania operacji wg standardu NATO.

6) Zintegrowany System Informatyczny – wdrażany będzie w Kwesturze AMW. Dzięki uzyskanej funkcjonalności proces ewidencji oraz rozliczania środków w odniesieniu do infrastruktury Akademii Marynarki Wojennej zostanie usprawniony. 

7) Portal edukacyjny – wprowadzenie na WDiOM AMW zintegrowanego systemu tworzenia i udostępniania szkoleń w ramach e-learningu pozwoli na prowadzenie egzaminów w formie on-line, wymianę materiałów naukowych pomiędzy pracownikami administracyjnymi, wykładowcami i studentami oraz grywalizację procesu dydaktycznego. Ponadto stworzone i prowadzone będą kursy oraz ścieżki nauczania on-line, tzw. MOOC. 

8) Program płatnych staży dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe oraz wojsko w systemie służb publicznych – w ramach projektu studenci odbędą staże w krajowych i zagranicznych instytucjach oraz firmach działających w wymiarze międzynarodowym lub zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Projekt pozwoli na opłacenie kosztów dojazdów, zakwaterowania oraz wypłacenie wynagrodzenia za odbyte staże.

Pracę nad stworzeniem projektu koordynował mgr Łukasz Wyszyński. W skład zespołu tworzącego jego elementy wchodzili: kmdr Waldemar Mirucki, dr Gracjana Dutkiewicz, dr Radosław Tyślewicz, kmdr dr Tomasz Sobczyński, mgr Janetta Charuta-Kojkoł, mgr Martyna Bartkowska oraz mgr Paweł Kusiak. Projekt konsultowany był z Władzami Dziekańskimi Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. 

 

Źródło: Akademii Marynarki Wojennej

 

Fot.: Krzysztof Miłosz