8. Międzynarodowy Kongres Morski według Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

wrz 20, 2021 | Port Szczecin

8 MKM3a

W dniach 14 i 15 września br. w Szczecinie odbył się 8. Międzynarodowy Kongres Morski. To niezmiennie od lat jedno z ważniejszych wydarzeń gospodarki morskiej w Polsce gromadzące kilkuset uczestników z kraju i zagranicy. W jego trakcie menedżerowie, naukowcy i eksperci wraz z przedstawicielami rządów oraz instytucji europejskich rozmawiali na tematy związane z branżą morską. W tegorocznej edycji udział zadeklarowało ponad pół tysiąca osób. Organizatorzy zaplanowali trzy debaty plenarne oraz 14 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział prawie 100 panelistów.

Uroczysta inauguracja odbyła się 14 września o godz. 9.00 w Filharmonii Szczecińskiej. Do uczestników Kongresu specjalny list skierowali Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek oraz Premier Rządu RP, Mateusz Morawiecki. List od Pani Marszałek odczytał Poseł na Sejm RP, Artur Szałabawka. Z kolei list od Premiera odczytał Wojewoda Zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

W wystąpieniu inaugurującym Kongres Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marek Gróbarczyk mówił, że cieszy się, iż po rocznej przerwie związanej z konronawirusem wróciliśmy na tory Kongresu, który dostarcza ogromnych możliwości pod kątem wymiany zdań i informacji o gospodarce morskiej. Kongres jest swoistą platformą do wymiany informacji. Minister podkreślił, że Kongres będzie kierunkował się w dwóch zasadniczych tematach, a mianowicie rozwój polskich portów oraz morska energetyka wiatrowa. 

Minister podkreślił, że w dobie pandemii polskie porty poradziły sobie z bieżącą sytuacją, poradziły sobie finansowo oraz jeśli chodzi o przeładunki. Podziękował za to zarządom portów w Szczecin-Świnoujście oraz Gdańsk i Gdynia, a także operatorom działającym w tych portach. W dobie pandemii porty przyniosły ponad 30 mld zł do budżetu państwa z tytułu ceł i podatków. Obecnie toczą się prace nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią portom inwestowanie za granicą. Zdaniem Ministra jest to krok, który należy wykonać w ramach poszerzania możliwości portów, w ramach ich rozwoju oraz pozyskiwania nowych potoków ładunkowych.

W opinii Ministra Gróbarczyka morska energetyka wiatrowa jest rzeczą zupełnie nową dla branży morskiej. Daje ona ogromne możliwości, dlatego już dziś musimy przygotować się do inwestycji w tym obszarze, do całej obsługi, do stworzenia rozwiązań, które będą realizować te zadania, tak aby sprostać wyzwaniom, które towarzyszą morskiej energetyce wiatrowej.

Minister odniósł się także do gospodarki wodnej. Wspomniał o Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz o Wiślańskiej Drodze Wodnej. Podkreślił znaczenie inwestycji w kierunku racjonalnego gospodarowania wodą.Także w tym dniu miały miejsce trzy debaty plenarne: rozwój portów odpowiedzią na wyzwania transportowe przyszłości; transport intermodalny kluczem do gospodarczej integracji międzynarodowej na przykładzie inicjatywy Trójmorza i instrumentu TEN-T.3 oraz zielony ład – gospodarka morska na rzecz klimatu.

W pierwszej debacie w roli prelegenta wystąpił Prezes ZMPSiŚ SA, Krzysztof Urbaś, który wskazał, że polskie porty przeżywają obecnie bardzo dobry okres. Porty dostosowują swoją infrastrukturę, czyli materię niezbędną dla operatorów portowych, by realizowali swoje zadania, w tym to główne zadanie jakim jest przeładunek, do aktualnych potrzeb rynku.

Port w swojej ofercie musi być dla klientów przewidywalny, czyli klienci musza być przekonani, że to co jest dzisiaj oferowane, to co jest dzisiaj planowane faktycznie się wydarzy. Ta przewidywalność jest bardzo istotna. Infrastruktura musi być tak dostosowana do potrzeb klientów żeby usługi, które można świadczyć w oparciu o nią były powtarzalne, czyli to co było możliwe wczoraj, jest możliwe dzisiaj i będzie na pewno możliwe jutro. Bez tego ładunek będzie miał duże problemy żeby do naszych portów dotrzeć. To wszystko musi być jeszcze oparte o zasadę proporcjonalności, co oznacza, że obrane cele i zamierzenia muszą być adekwatne do zasobów, które posiadamy – powiedział K. Urbaś.

Prezes przypomniał, cztery zasady wskazane przez ESPO (Europejska Organizacja Portów Morskich), które musza być brane pod uwagę w działalności portów, a mianowicie ochrona środowiska, wyzwania klimatyczne, nowe technologie oraz geopolityka i demografia.

Porty w Szczecinie i Świnoujściu są obecnie wielkimi placami budowy. – wspomniał K. Urbaś. W Świnoujściu realizowane są trzy duże inwestycje: rozbudowa terminalu LNG, przystosowywanie terminalu promowego do obsługi transportu intermodalnego oraz budowa nowego parkingu dla sam. ciężarowych przy terminalu promowym. W obu portach trwa rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz poprawa dostępu kolejowego. W Szczecinie trwa budowa nowych nabrzeży oraz modernizacja i rozbudowa istniejących w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego.

Inwestycje są wykonywane w trakcie normalnej pracy portów, stąd Prezes podziękował operatorom portowym za współpracę i zrozumienie dla inwestycji. 

Prezes wspomniał też o projekcie głębokowodnego terminalu kontenerowego. Zarząd portu jest obecnie w trakcie postepowania kwalifikacyjnego. 

Na wyrażenie zainteresowania inwestycją ze strony potencjalnych inwestorów, czeka do końca września br. Inwestycją przyszłości, która jest planowana wspólnie z Urzędem Morskim w Szczecinie jest pogłębienie toru podejściowego do Świnoujścia na długości 60 km do głębokości 17,5 m. 

Prezes wspomniał też, iż w 2024 roku S3 powinna być dwupasmowa na każdym kierunku ruchu od Świnoujścia do granicy z Czechami, a drogi kolejowe E-59 oraz CE-59 w roku 2025 powinny być zmodernizowane, co będzie skorelowane z nowym terminalem kontenerowymi w Świnoujściu.

Dzień drugi

W tym dniu uczestnicy przenieśli się do sal Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej przy ul. Szczerbcowej 4 w Szczecinie, gdzie debatowali w ramach piętnastu paneli dyskusyjnych na tematy związane z portami, żeglugą, ekologią oraz digitalizacją i innowacjami w gospodarce morskiej.

Organizatorem Głównym 8. Międzynarodowego Kongresu Morskiego był Klaster Morski Pomorza Zachodniego. Współorganizatorzy to: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Ministerstwo Infrastruktury oraz Fundacja Kongres Morski.

Patronat honorowy i merytoryczny sprawowało Ministerstwo Infrastruktury. Wojewoda Zachodniopomorski objął Kongres patronatem honorowym.

 

Źródło: (Monika Woźniak-Lewandowska / ZMPSiŚ)