53,8 mln zł dla Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

mar 31, 2012 | Bałtycki Terminal Konterenowy

imagesCANX5P8BBałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) podpisał umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na podstawie której przyznane zostało dofinansowanie największego w historii Spółki programu inwestycyjnego. Kwota dofinansowania wynosi 53 mln 800 tys. zł., a łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu zgłoszonego przez BCT to ponad 153 mln zł. BCT otrzymał dotację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.4 „Rozwój transportu intermodalnego”, priorytet VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  W ramach programu inwestycyjnego do 2015 roku Bałtycki Terminal Kontenerowy zainwestuje w sprzęt, infrastrukturę i systemy informatyczne. Zakupione zostaną m.in. nowe suwnice nabrzeżowe, placowe i kolejowe. Zmodernizowane zostaną place i drogi na terenie terminala, pojawi się również więcej stanowisk dla kontenerów chłodniczych. Utworzony zostanie także system pozycjonowania kontenerów DGPS oraz automatyzacji bram. Inwestycja podniesie znacznie zdolność przeładunkową terminalu. Obecnie jest ona na poziomie 750 000 TEU. Realizacja inwestycji jest pierwszym krokiem do  osiągnięcia w przyszłości mocy przeładunkowej rzędu 1.2 mln TEU.