53-tysięcznik przy nabrzeżu Bulk Cargo Port Szczecin

lip 11, 2012 | Bulk Cargo Port Szczecin

CATA1Do szczecińskiego portu, dokładnie do nabrzeża, należącego do Bulk Cargo przypłynął kolos jak na tutejsze warunki – M/S Catamarca 53 019 DWT, długość 193,3 m, szerokość 32,25 m, max zanurzenie 13,25 m. Załaduje tylko 20 000 ton wyrobów stalowych.  Przy pogłębionym torze mógłby zabrać na swój pokład ponad 40 000 ton.

Zawinięcie takiego statku do poru w Szczecinie pokazuje, że akweny portowe mają odpowiednią wielkość do manewrowania takich jednostek, nabrzeża mają odpowiednią długość i są wyposażone w urządzenia przeładunkowe o odpowiednich parametrach i wydajności umożliwiających obsługę tak dużych jednostek.

CATA2W portowych  magazynach  i na placach składowych można zgromadzić odpowiednią ilość ładunków do ich obsługi.

Problemem jest jedynie głębokość toru wodnego. Nabrzeże Chorzowskie  przy którym jest obsługiwany statek po modernizacji w latach 1993 – 1994 ma głębokość dopuszczalną 11,5 m.

(bt)