37. posiedzenie członków ERSTU

wrz 29, 2015 | Port Szczecin

1abcertu

W dniach 17 i 18 września br. w Rotterdamie odbyło 37. posiedzenie członków międzynarodowej organizacji ERSTU (European River-Sea-Transport Union e. V. Berlin)  – Europejska Unia Transportu Rzeczno-Morskiego. Zarząd Morskich Portów  Szczecin i Świnoujście SA reprezentował prezes Spółki dr Zbigniew Miklewicz. Gościem honorowym posiedzenia była Theresia Hacksteiner – sekretarz generalny European Barge Union (EBU) – Europejska Unia Przewodników Transportu Śródlądowego. 

Podczas spotkania przewodniczący ERSTU – Thomas Maaßen zwrócił uwagę na dużą aktywność organizacji ukierunkowaną na lobbowanie na rzecz wzmocnienia pozycji transportu rzecznego i morskiego. Co znajduje swoje odzwierciedlenie w licznym udziale w posiedzeniach klubów i komisji parlamentarnych i rządowych, jak również związków i organizacji transportowych w Niemczech i na arenie międzynarodowej. Poinformował także o planowanym utworzeniu Komitetu ds. Żeglugi Rzecznej i Morskiej pod patronatem EBU z przewodnictwem ERSTU. Ma to wzmocnić pozycję organizacji w rozwiązywaniu palących problemów żeglugi śródlądowej.

Uczestnicy posiedzenia odbyli  wizytę studyjną w porcie w Rotterdamie. Zapoznali się także z tamtejszymi zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi.

Kolejne, 38. posiedzenie zaplanowano na 11 kwietnia 2016 w Berlinie.

ERSTU jest organizacją międzynarodową, do której należy ZMPSiŚ SA. Zrzesza obecnie 69 członków z 12 krajów zarówno unijnych, jak i spoza UE. Zrzesza zarówno przedsiębiorców związanych z żeglugą śródlądową, branżą morską, jak i usługami portowymi oraz zarządem portami. Z Polski – oprócz ZMPSiŚ SA-  należy do ERSTU dwóch przewoźników śródlądowych.

Bieżąca współpraca i wymiana informacji pomiędzy członkami ERSTU pozwala na śledzenie i podążanie za aktualnymi światowymi trendami gospodarczymi w zakresie polityki branży morskiej i żeglugi śródlądowej, jak również skoordynowanie działań ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów transportu rzecznego i morskiego.

Monika Woźniak-Lewandowska