20 lat Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia

cze 11, 2015 | Port Gdynia

1d001

10 czerwca br. w siedzibie głównej gdyńskiego BTDG przedstawiciele mediów i inwestorzy spotkali się z Zarządem Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Wydarzenie było okazją zarówno do poznania planów inwestycyjnych gdyńskiego terminalu drobnicowego, jak i podsumowania rocznej obecności przedsiębiorstwa w składzie OT Logistic- globalnego lidera spedycji morskiej i kolejowej.

Część oficjalną wydarzenia poprzedził rejs po porcie gdyńskim. Stwarzał on doskonałą okazję do zaprezentowania nowych terenów inwestycyjnych oraz nowoczesnych urządzeń do przeładunku drobnicy. W ciągu 1 doby urządzenia przeładunkowe gdyńskiego terminalu są zdolne do przeładowania 5 tyś ton drobnicy konwencjonalnej lub 1500-2000 ton wyrobów stalowych, przewożonych we wiązkach. W skład wyróżniającej terminal infrastruktury wchodzi m.in. unikalna rampa dwupoziomowa. BTDG wyróżnia również imponująca infrastruktura magazynowa: np. magazyn nr 16 o powierzchni 14 tyś m2 umożliwiający składowanie ponad 20 tyś ton papieru. Interesującą technologią są specjalne namioty wielokrotnie obniżające koszty składowania drobnicy oraz zapewniające bardzo dobre warunki składowania. Służą one do magazynowania towarów zjednostkowanych, głównie nawozów sztucznych. W ramach inwestycji infrastrukturalnych tor wodny obok Nabrzeża Rumuńskiego zostanie pogłębiony do 13,5m. Infrastrukturę nabrzeża czeka gruntowny remont, a samo nabrzeże będzie stanowiło centrum obsługi przeładunkowej towarów rolnych: zbóż i śrut. Tym samym port będzie mógł podejmować statki typu panamax o długości 220-230m.

Wprowadzeniem do głównej części spotkania była prezentacja przedstawiciela OT Logistics, opisująca dorobek Grupy oraz następstwa zakupu  w lipcu 2014r. 100%. udziałów Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia.

– BTDG jest jedną z kluczowych komórek portowych w grupie OT Logistics. Grupa kapitałowa jest jedyną organizacją na rynku spedycyjnym, oferującą swoim kontrahentom usługi składające się z 3 segmentów: transportowego, spedycyjnego i logistycznego. W skład grupy wchodzą 24 organizacje zlokalizowane tak w Polsce, jak i w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Ostatni okres jest uważany za najbardziej dynamiczny w historii grupy kapitałowej. W styczniu zeszłego roku do Grupy włączono prężną spółkę C. Hartwig Gdynia. W połowie zeszłego roku do międzynarodowej Grupy kapitałowej dołączył również BTDG, gospodarz spotkania. Przedsiębiorstwo jest cennym nabytkiem, ponieważ wniosło do organizacji kompetencje w zakresie obsługi drobnicy skonteneryzowanej i konwencjonalnej, zwłaszcza w dynamicznie rozwijającym się segmencie towarów rolnych. Grupa zyskała również dostęp do portfela kontrahentów z segmentu Agro przejętych po terminalu. Decyzja o zakupie udziałów BTDG lokuje Grupę Kapitałową na wschodzie polskiego wybrzeża. Grupa jest już właścicielem spółki operatorskiej w porcie Świnoujście, który jest jednym z największych portów dedykowanych obsłudze ładunków masowych w naszym kraju. Oferta portu przechodzi w tym momencie płynną metamorfozę w kierunku obsługi towarów innych niż masowe. Dysponując dwoma silnymi organizacjami C. Hartwig Gdynia i BTDG w lokalizacji trójmiejskiej, nie sposób przewidzieć dalszego kierunku rozwoju Grupy. Dotychczas Grupa rozwijała skrzydła przeładowując towary masowe, a 2014r. wprowadził ją do sektora obsługi towarów skonteneryzowanych i drobnicowych. Ostatnie lata pokazują, jak dynamicznie rośnie eksport polskiego zboża oraz jak wielki jest obrót śruty zarówno w relacjach importowych jak i eksportowych  w polskich portach morskich.

W ramach substancji terminalowej, która reprezentuje segment logistyczny OT Logistics, mówiąc wyłącznie o portach w Świnoujściu i Gdyni można zaobserwować potencjał przeładunkowy o wolumenie na poziomie 8 mln ton.

– Poprzez nowe inwestycje mamy okazję zaoferowania kontrahentom tego, co nas wyróżnia na polskim rynku, czyli usługi one stop shop. Usługa ta uwalnia kontrahentów od konieczności organizacji całego łańcucha logistycznego. Odpowiedzialność za koordynację wszystkich elementów spoczywa tylko na jednej stronie. Dajemy im więc możliwość załadowania jednostki w relacji importowej czy eksportowej oraz zorganizowania przeładunku w portach morskich. Staramy się też kompletować naszą ofertę w postaci usług dowozowo- wywozowych. Tworzymy bardzo wszechstronną organizację. Chcielibyśmy wprowadzać na rynek polski nasze kompetencje w zakresie przeładunków kontenerowych. Podjęliśmy już pierwsze kroki w tym kierunku w postaci zakupu suwnicy kontenerowej, którą przetransportowaliśmy otwartym morzem z Hamburga do Świnoujścia. Suwnica jest pierwszym etapem uruchomienia w zachodniopomorskim porcie przeładunku kontenerowego z prawdziwego zdarzenia.

OT Logistics pragnie, by przez Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia przechodziła lwia część wymiany towarowej między krajami skandynawskimi a resztą Europy. BTDG ma wszystkie walory potrzebne do realizacji tego zadania.

– Rok temu naszą intencją było, by BTDG legitymował się przeładunkami na poziomie 3 mln ton, i obrotami przekraczającymi 65 mln zł. Miniony rok 2014 pokazał, jak zachowawczy byliśmy w naszych dążeniach. Czas osiągnięcia parametrów docelowych jest krótszy, niż zakładaliśmy. W minionym roku wolumen rynku towarów drobnicowych został zrównoważony przez wolumen towarów masowych. Pokazało to, że na takiej działalności portowej należy dalej budować rozwój naszej grupy kapitałowej.

Zarząd Portu Morskiego w Gdyni przeznaczy 600 mln zł na działania inwestycyjne. Część pieniędzy, jakie OT Logistic wydała na zakup BTDG (58 mln zł) wróci do terminalu w postaci inwestycji, które ZMPG przeprowadza już na terenie terminalu. Obecnie trwa modernizacja Nabrzeża Rumuńskiego przy basenie V wraz z pogłębieniem basenu do parametrów technicznych (docelowo) na poziomie 15m. Tym samym przy nabrzeżu Rumuńskim będą mogły cumować statki typu capesize. Będzie to jeden z najlepiej funkcjonujących z technicznego punktu widzenia terminali na polskim wybrzeżu. Biorąc jeszcze pod uwagę skrócenie pirsu gościnnego tak, by powstała obrotnica dla większych jednostek, spowoduje, że inwestycja ta stanie się kluczowym aktywem portowym w tej części polskiego wybrzeża. BTDG będzie czerpał korzyści z inwestycji przeprowadzanych przez zarząd portu.

W imieniu BTDG głos zabrał Prezes Zarządu Jacek Dubicki. Przedstawił historię i dotychczasowe osiągnięcia zarządzanej przez siebie firmy. Aktualnie BTDG eksploatuje 7 nabrzeży o długości eksploatacyjnej 4,5 km. Do końca 2015r. kanał portowy przy Nabrzeżu Rumuńskim zostanie pogłębiony do głębokości 13,5m. 2 stanowiska będą mogły jednocześnie obsługiwać jeden masowiec klasy Capsie i jeden panamax. W IV basenie drobnicowym (Nabrzeże Rotterdamskie, Polskie, Fińskie) w myśl umowy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia również nastąpią prace pogłębiające. Jeszcze w tym roku tor wodny będzie miał głębokość 11,7m.

Nowością w BTDG jest zastosowanie hali namiotowych, czyli magazynów lekkiej konstrukcji. Namioty zapobiegają gromadzeniu się wilgoci. Będąc 3 krotnie tańsze od magazynów stałych spełniają wszystkie warunki niezbędne do składowania drobnicy. Jako, że są lekkie i łatwe w transporcie można je w dowolnym czasie przenieść w praktycznie każde miejsce.

– Duży właściciel wiążę się z większymi możliwościami. Dla nas oznacza to finansowania inwestycji na znacznie wyższym poziome niż miało to miejsce w przypadku Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Dodatkowo szereg spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej (mowa nie tylko o spółkach spedycyjnych, ale również o przedsiębiorstwach portowych, takich, jak OT Port Szczecin czy Kołobrzeg), będą się nawzajem wspomagać w celu osiągnięcia efektu strategicznego. Cała Grupa dynamicznie się rozwija. Mamy nadzieję, że zostanie wkrótce powiększona o spółki transportu lądowego i armatora morskiego. Opanowanie całego łańcucha logistycznego umożliwi nam zorganizowanie własnych korytarzy transportowych. Takie cele można realizować wyłącznie wewnątrz dużej Grupy- podsumował Jacek Dubicki.

 

M.O.

1amorza i oceany PNG logo big