2 mln euro na rozwój portów w Świnoujściu i Trelleborgu

sty 30, 2015 | Polskie nowości

1portswinptakUnia Europejska przeznaczy 2 mln euro na rozwój portów w Świnoujściu i Trelleborgu w Szwecji. Dotacja ma zwiększyć konkurencyjność obiektów i przyczynić się do ich stabilnego funkcjonowania, a dla świnoujskiego portu oznacza to przygotowanie gruntu pod budowę gazoportu.

Projekt jest skoncentrowany głównie na rozbudowie portu w Trelleborgu i realizacji dwóch falochronów i głowic pirsu oraz przedłużenia toru wodnego. Zwiększy to przepustowość i dostępność portu.

System zarządzania ruchem w szwedzkim obiekcie zostanie zmodernizowany i ulepszy tym samym połączenie morskie Trelleborg-Świnoujście. Udoskonalenie systemu pozwoli obsłużyć spodziewany wzrost ruchu o 40%. Zostanie także zlecone badanie sposobu magazynowania LNG w porcie Świnoujście.

Projekt jest częścią większej inicjatywy, mającej na celu poprawę wydolności, bezpieczeństwa i jakości infrastruktury w obu portach i ich bezpośrednim otoczeniu lądowym. Projekt będzie również niezwykle ważny dla sieci szkieletowej TEN-T, ponieważ przyczyni się do lepszej integracji korytarzy transportowych i koncentracji przepływu ładunków na głównych osiach transportowych.

Środki na realizację projektu będą pochodzić z unijnego funduszu TEN-T 2013, priorytet „Autostrady morskie”. Realizacja programu będzie monitorowana przez INEA, Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, utworzoną przez Komisję Europejską.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl