13 Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni

paź 14, 2013 | Gdynia

13miedzynarodowefg13 edycja Międzynarodowego Forum w Gdyni w dużej mierze dedykowana była gospodarce morskiej i inwestycji z nią związanych. Tematy przewodnie to: „Gospodarka morska regionu w świetle nadchodzących zmian otoczenia prawno-biznesowego” i „Nowe funkcje miejskie poprzemysłowych terenów nadmorskich”

Gość specjalny Profesor Dariusz Filar zaprezentował ogólne tło europejskiej gospodarki i funkcjonującej w niej polskiej sytuacji ekonomicznej.  Każdy bodziec przychodzący ze światowego rynku najpierw porusza Europę, a potem dochodzi do Polski.  Stabilna pozycja Unii Europejskiej np. pod względem Euro znajdzie pozytywny oddźwięk także u nas.

Temat wspólnych zależności kontynuował m.in. Julian Skelnik Prezes Baltic Port Organisation.  W swojej prezentacji podkreślał, że port nie jest odosobnionym bytem, ale „żywym organizmem” na który ma wpływ zarówno nowa polityka portowa jak i budżetowa UE, zmiany w strukturze TEN-T, dyrektywa SOX, a także koncentracja kapitału w łańcuchu dostaw transportowych np. Daily Maersk. Natomiast już sama dyrektywa SOX może spowodować wzrost kosztów transportu morskiego o 30-50%, przesunięcie towarów na drogi i kolej, bankructwo małych portów, pogorszenie konkurencyjności cenowej produktów, ale z drugiej strony to także rozwój nowoczesnych technologii (wypracowanie koncepcji bunkrowania LNG).

Podczas Forum Gospodarczego dyskutowano również na temat zasadności budowy farm wiatrowych na morzu, czy będzie ona znaczącym elementem polskich zasobów energetycznych, a może jest to jedynie „chwilowa moda”. Dla jednych to stabilna i bezpieczna inwestycja, dla drugich wiąże się ze zbyt wysokim poziomem ryzyka, a bez pomocy państwa w postaci dotacji, może okazać się nie do udźwignięcia.  

13mfgg

Na koniec konferencji zostały przyznane nagrody przez Związek Pracodawców: Forum Okrętowe. W kategorii innowacyjny projekt wygrało biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting, nagrodę za innowacyjny produkt otrzymała Stocznia Wisła, za  innowacyjne przedsięwzięcie Towimor S.A, innowacyjna firma to stocznia Crist, a nagrodę za osobowość otrzymał Paweł Szynkaruk – Dyrektor Naczelny PŻM.13ps