„12,5m” podczas debaty na temat „waterfront’ów”

paź 26, 2012 | Szczecin

waterfrontWczoraj rozpoczęła się dwudniowa konferencja Waterfront Forum Szczecin 2012. To już trzecia edycja międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom aktywizacji gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturowej polskich miast nadwodnych – i jednocześnie, jak twierdzą organizatorzy – największe tego typu wydarzenie w Polsce.

 

Tematyka konferencji odnosi się do wyjątkowo aktualnego zespołu zjawisk związanych z zagospodarowaniem terenów nadwodnych, wykorzystaniem potencjału akwenów i ich związków z tkanką urbanistyczną, kompleksowego powiązania różnych form ludzkiej aktywności z perspektywami i wyzwaniami stwarzanymi przez sąsiedztwo morza, rzek i jezior z zabudową dużych miast.
Pierwszy dzień konferencji, odbywającej się w hotelu Radisson Blu, zdominowany był w dużym stopniu tematem konieczności pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Temu zagadnieniu poświęcił swoje wystąpienie m. in. Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, jak również Andrzej Borowiec, dyrektor Urzędu Morskiego oraz Krzysztof Żarna z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości technicznej 12,5m to jedna z kluczowych inwestycji, związana nie tylko z rozwojem portu w Szczecinie, ale także ważny impuls dla rozwoju całego regionu. Podczas wystąpienia Prezes ZMPSiŚ SA, Jarosław Siergiej, podkreślił różnorodność podejmowanych przez ZMPSiŚ SA inicjatyw poświęconych promowaniu idei konieczności pogłębienia toru wodnego. Była to, między innymi, zorganizowana 3 lata temu konferencja poświęcona temu tematowi. Ponadto, wykonane zostały badania, mające na celu rzetelne i wiarygodne uzasadnienie inwestycji rodzącej wysokie skutki finansowe. Dzięki temu istnieje możliwość zaprezentowania decydentom szeregu korzyści, które wystąpią zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i po jej oddaniu do eksploatacji. Korzyści te wystąpią zarówno dla portu w Szczecinie, regionu zachodniopomorskiego, jak i dla morsko-lądowego łańcucha transportowego obsługującego wymianę handlową dokonywaną z wykorzystaniem portów w Szczecinie i Świnoujściu. Ponadto, w swoich działaniach lobbujących, ZMPSiŚ SA bierze także czynny udział w pracach projektowych nad dokumentami strategicznymi dla kraju i regionu, co skutkuje odpowiednimi zapisami dotyczącymi konieczności poprawy parametrów toru wodnego.
Jarosław Siergiej podczas swojego wystąpienia przedstawił także konkretne koncepcje dostosowania nabrzeży portowych do planowanych parametrów toru wodnego. 

Oczywiście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA może wyłącznie lobbować ideę pogłębienia toru wodnego. Jego rolą, jako spółki odpowiedzialnej za zarządzanie infrastrukturą portową, jest tworzenie jak najlepszych warunków pracy dla uczestników obrotu portowego. Jednak sam tor wodny Świnoujście-Szczecin, kwestia jego modernizacji czy pogłębienia, jest zadaniem administracji morskiej. Zadanie to jest realizowane przez Urząd Morski w Szczecinie.
Dlatego podczas debaty, nie zabrakło głosu przedstawiciela Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wystąpienie Andrzeja Borowca, dyrektora UMS potwierdziło możliwość techniczno-organizacyjną tego przedsięwzięcia. W swojej prezentacji Andrzej Borowiec przedstawił wyzwania, z którymi będzie musiał zmierzyć się Urząd Morski w Szczecinie, aby przeprowadzić tak wielkiej skali inwestycję.
Głosy uczestników panelu poświęconego tematyce „12,5m dla Szczecina”, w tym także wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego pokazały, że wokół projektu „12,5m” udaje się zintegrować wszystkie środowiska szczecińskie.

Karolina Bierdzińska