TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Dodatkowe funkcjonalności terminalu LNG zostaną poddane szczegółowej analizie

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Dodatkowe funkcjonalności terminalu LNG zostaną poddane szczegółowej analizie2 października br. Polskie LNG zwróciło się do największych firm doradczych funkcjonujących na polskim rynku z zapytaniem o informację w zakresie wykonania opracowania dotyczącego potencjalnych możliwości rozszerzenia funkcjonalności terminalu LNG.

Spółka Polskie LNG, której głównym zadaniem jest budowa i dalsza eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu zamierza przeanalizować jakie dodatkowe funkcjonalności polski terminal powinien zaoferować swoim przyszłym klientom. W tym celu zostanie przygotowane opracowanie, które pozwoli uzyskać odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące kierunków rozwoju powstającej właśnie w Świnoujściu infrastruktury. Stworzenie tego dokumentu oraz wnioski z niego wynikające, pozwolą na zdobycie rzetelnych informacji, które ułatwią podjęcie decyzji biznesowych dotyczących ewentualnej rozbudowy terminalu.

Wychodzimy z założenia, że kapitał, który został przeznaczony na budowę terminalu LNG, musi zostać maksymalnie wykorzystany, a w przyszłości przynosić jak największy zwrot. Chcemy, by nasz terminal pełnił istotną funkcję na energetycznej mapie Polski i regionu, oferując swoim klientom szeroką paletę możliwości jego biznesowego wykorzystania. Jeśli mamy ambicję, aby terminal LNG był postrzegany nie tylko przez pryzmat jego podstawowej funkcjonalności – odbioru i regazyfikacji LNG, musimy przygotować odpowiednią bazę wiedzy, by zaoferować w przyszłości rynkowi produkty, które spotkają się z jego oczekiwaniami. – powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG.

W latach 1971-2011 rynek LNG wzrósł na świecie 65-krotnie. Produkcja gazu ziemnego wzrastała w tym czasie o 3,9% rocznie, podczas gdy produkcja LNG zwiększała się co roku średnio aż o 14,6%. Obecnie rynek LNG stanowi już ponad 32% światowego handlu gazem ziemnym. Równolegle do wzrostu produkcji i udziału LNG w globalnym rynku gazu, pojawiają się nowe możliwości jego zastosowania.
W ramach opracowania analizie zostaną poddane m.in. możliwości rozwoju rynku LNG w Polsce, a także kwestie szczegółowe jak np. opcja rozbudowy terminalu o infrastrukturę służącą do przeładunku LNG do cystern samochodowych/kolejowych oraz wykorzystanie LNG jako paliwa dla statków. Przeanalizowane zostaną także funkcjonalności, które z powodzeniem są wykorzystywane w funkcjonujących już terminalach na całym świecie.


Maciej Mazur
Kierownik ds. Komunikacji i PR

Polskie LNG wspiera „Dni Twierdzy na wyspach”

  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Polskie LNG wspiera „Dni Twierdzy na wyspach”Spółka Polska LNG realizując strategię budowy dobrosąsiedzkich relacji ze społecznością lokalną, aktywnie włączyła się w organizację tegorocznej edycji imprezy „Dni Twierdzy na wyspach”. Wydarzenie, organizowane m.in. przez Świnoujską Organizację Turystyczną i Urząd Miasta Świnoujście, odbędzie się w dniach 14-16 września 2012 r.

Spółka Polskie LNG konsekwentnie i z przyjemnością wspiera wydarzenia, które przyczyniają się do promocji turystycznych walorów Świnoujścia i okolic. W lipcu br. Spółka włączyła się w organizację Karuzeli Cooltury, jednego z najważniejszych kulturalnych wydarzeń na polskim wybrzeżu. We wrześniu,  mając na celu przedłużenie sezonu wakacyjnego, Polskie LNG wspiera imprezę „Dni Twierdzy na wyspach”. Wydarzenie to ma szczególny wymiar, także z powodu miejsca w którym będzie się odbywało. Inscenizacje historycznych bitew będą miały miejsce w dzielnicy Warszów, na terenie której jest realizowana inwestycja budowy terminalu LNG. Szczególnie istotne dla spółki Polskie LNG jest wspieranie działań, które odbywają się w najbliższym otoczeniu przyszłego terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Spółka zamierza aktywnie angażować się w życie społeczności lokalnej poprzez m.in. wpieranie tego typu inicjatyw.

Główną atrakcją wydarzenia będzie Parada Historyczna, którą zakończy koncert zespołu dudziarzy na świnoujskiej promenadzie. Bardzo interesująco zapowiadają się rekonstrukcje bitew z okresu I i II wojny światowej oraz Turniej o szablę Komendanta Twierdzy, które odbędą się w Forcie Gerharda.

O zmroku z latarni morskiej będzie można podziwiać panoramę miasta, z widoczną na horyzoncie budową terminalu LNG. Wieczorem przy Miejskim Domu Kultury na Warszowie będzie można wziąć udział w pikniku rodzinnym.


PROGRAM „DNI TWIERDZY NA WYSPACH”

14 września- piątek
16.00- uroczyste otwarcie Dni Twierdzy na Wyspach 2012 – Muzeum Rybołówstwa Morskiego
16.00-17.00 - Moja przygoda z fortyfikacją- spotkanie autorskie z Michałem Rembasem
 Muzeum Rybołówstwa Morskiego
 
15 września- sobota
10.00 - Parada Historyczna - przemarsz promenadą grup rekonstrukcji historycznych
10.30 - koncert zespołu dudziarzy  „Pipes & Drums” - promenada nadmorska, okolice Muszli Koncernowej
12.00-18.00- Dzień otwarty Fortu Gerharda, w tym:
- zwiedzanie Fortu z przewodnikiem : 11.00, 12,00, 13.00, 15.00, 17.30,
12.30 –18.00 - Miasto Historii-  prezentacja grup rekonstrukcji historycznej od średniowiecza po czasy współczesne
12.00-12.30 - Potyczka o Pantherturm- uroczyste otwarcie dioramy stanowiska Pantherturm z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, poprzedzone rekonstrukcją bitwy o stanowisko z czasów II wojny światowej
12.30-14.30 - IV Turniej o szablę Komendanta Twierdzy
14.30- 15.30 - Bitwa o Arnhem - rekonstrukcja  epizodu bitwy o Arnhem, z czasów II wojny światowej
16.30- 17.00 - Bitwa o fosę - rekonstrukcja potyczki z czasów I wojny światowej.
18.00 -19.00 - Twierdza Świnoujście z lotu ptaka – Latarnia Morska w Świnoujście
18.00 -  Piknik rodzinny - plac MDK Warszów

16 września - niedziela
10.00-18.00 - Dzień otwarty Fortu Anioła
10.00-18.00 - Dzień otwarty Fortu Zachodniego, w tym:
10.00-18.00 zlot i ekspozycja pojazdów militarnych z okresu zimnej wojny (terenowych i ciężarowych)
12.00 - zwiedzanie fortu z przewodnikiem
13.00 - przejazd przez miasto pojazdów militarnych z okresu zimnej wojny
16.00 - promocja II tomu książki „Wspomnienia z twierdzy Świnoujście” połączona ze spotkaniem autorskim (sala muzealna

Maciej Mazur Polskie LNG

Co z tym gazem? Terminal LNG w Świnoujściu - Polskie drzwi do globalnego rynku gazu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Co z tym gazem? Terminal LNG w Świnoujściu  - Polskie drzwi do globalnego rynku gazuPolska, dzięki powstającemu terminalowi LNG w Świnoujściu, stanie się nowym graczem na globalnym rynku LNG, który stanowi już ponad 32% światowego handlu gazem ziemnym.  Rynek LNG w latach 1971-2011 wzrósł aż 65-krotnie. Szacuje się, że do 2030 r.  powiększy się jeszcze o 200%. Budowa terminalu LNG, który umożliwi nam sprowadzanie gazu ziemnego
z dowolnego miejsca na świecie, diametralnie zmieni naszą rzeczywistość. Dziś bowiem Polska jest w niemal 70% uzależniona od importu gazu ziemnego. Cena gazu, który kupujemy głównie w kontraktach długoterminowych jest aż w 96% skorelowana
z cenami ropy naftowej i produktów ropopochodnych. W UE ten wskaźnik zależności od ropy wynosi 79%, natomiast w Wielkiej Brytanii zaledwie 32% (tam ceny gazu w dużej mierze wyznaczana rynek).

 „Podpisane umowy długoterminowe na dostawy gazu ziemnego dla Polski nie odzwierciedlają zmian, jakie nastąpiły w naszej gospodarce. Dlatego należy rozpocząć proces modyfikacji dotychczasowego sposobu wyceny gazu poprzez ustalanie jego wartości w oparciu o mechanizmy rynkowe. Wczorajsza decyzja Komisji Europejskiej o wszczęciu dochodzenia antymonopolowego wobec Gazpromu potwierdza słuszność tego postulatu” – powiedział Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski, w trakcie panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez spółkę Polskie LNG, który odbył się 5 września 2012 r.  podczas XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Unia Europejska budując zintegrowany, konkurencyjny rynek gazu ziemnego dąży do wypracowania nowych mechanizmów jego wyceny, dostosowując je do zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej. Doświadczenia rynku amerykańskiego i brytyjskiego wskazują, iż ten sposób wyceny jest najbardziej perspektywiczny. Odnoszenie cen gazu w kontraktach długoterminowych do cen w europejskich hubach jest w najbliższych latach bardzo realną perspektywą.
Zwiększająca się dywersyfikacja źródeł pozyskiwania gazu ziemnego na świecie -  dzięki wzrostowi podaży LNG i rewolucji łupkowej w USA - oraz rosnące znaczenie terminali LNG na globalnym rynku gazu, otwiera przed Polską i państwami Europy Środkowo–Wschodniej nowe możliwości. „W latach 1971-2011 rynek LNG wzrósł na świecie 65-krotnie! Produkcja gazu ziemnego wzrastała w tym czasie o 3,9% rocznie, podczas gdy produkcja LNG zwiększała się co roku średnio aż o 14,6%” -  powiedział podczas panelu Prezes spółki Polskie LNG Rafał Wardziński. „Budowany w Świnoujściu terminal LNG pozwoli na import gazu z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki niemu Polska stanie się nowym graczem na globalnym rynku tego surowca” – dodał.
Punktem wyjścia do dyskusji – w zorganizowanym przez spółkę Polskie LNG panelu - był raport przygotowany przez dr. Robera Zajdlera „Perspektywy rozwoju formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenia dla stworzenia hubu gazowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej w Polsce”.

Autor raportu Robert Zajdler przypomniał, że Europa stanowi pod względem konsumpcji LNG drugi, po Azji, rynek na świecie. Jej udział w globalnym imporcie LNG wynosi 27% i zwiększa się średnio o 10% rocznie. Dynamiczny rozwój tego rynku rodzi pytanie o rolę Polski w tym procesie. „W naszym kraju mógłby powstać hub, który stałby się centrum handlu gazem w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak musiałby on uwzględniać potencjalną konkurencję ze strony austriackiego CEGH oraz hubów niemieckich” – powiedział podczas panelu dr R. Zajdler.

Na wzrastającą rolę handlu gazem w europejskich hubach zwrócił także uwagę Stephan Lehrke z Boston Consulting Group. W przedstawionej analizie podkreślił, że w latach 2005-2010 obroty na rynkach gazu ziemnego w Europie wzrosły o 47%, co w konsekwencji może doprowadzić do fundamentalnych zmian w konstrukcji kontraktów długoterminowych.
    
W zorganizowanym przez PLNG panelu „Co z tym gazem? Terminal LNG w Świnoujściu – polskie drzwi do globalnego rynku gazu” udział wzięli: Mikołaj Budzanowski (Minister Skarbu Państwa), Rafał Wardziński (Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.), Grażyna Piotrowska – Oliwa (Prezes Zarządu PGNiG S.A.), Stephan Lehrke (Partner i Dyrektor Zarządzający The Boston Consulting Group, Niemcy), Robert Zajdler (Radca Prawny, Zajdler Energy Lawyers) oraz Roger Rodiek (Dyrektor Rozwoju, Parsons Brinckerhoff, USA). Debatę poprowadził Michał Kobosko (Redaktor Naczelny, Wprost).


Maciej Mazur
Kierownik ds. Komunikacji i PR

Oświadczenie Polskiego LNG

Czytaj więcej: Oświadczenie Polskiego LNGW dniu 20 sierpnia br. konsorcjum firm Saipem - Techint – PBG, będące Generalnym Realizatorem Inwestycji (GRI) budowy terminalu LNG w Świnoujściu odstąpiło od umowy z jednym z podwykonawców, spółką Hydrobudowa Polska.
Powodem odstąpienia od umowy było niepodjęcie przez spółkę odpowiednich działań naprawczych, wbrew wezwaniom Konsorcjum przedstawionych Hydrobudowie w pismach datowanych na 3 oraz 7 sierpnia 2012 roku. Konsorcjum wezwało spółkę do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań, z wyjątkiem zabezpieczania rozpoczętych już prac.
Inwestor – Polskie LNG S.A. na bieżąco analizował wpływ upadłości układowej Hydrobudowy Polska na realizację inwestycji, a także wzywał Konsorcjum do aktywnego zaangażowania się w rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Polskie LNG z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Konsorcjum podjęło aktywne działania mające na celu wyłączenie spółki Hydrobudowa z grona podwykonawców wykonujących prace przy budowie terminalu LNG w Świnoujściu. Postępowanie Konsorcjum jest zgodne ze stanowiskiem inwestora, wyrażanym zarówno publicznie, jak i w korespondencji do Konsorcjum. Zgodnie z oczekiwaniami spółki Polskie LNG, Konsorcjum podjęło działania mające na celu wygaszenie prac zleconych spółce Hydrobudowa, będącej obecnie w stanie w upadłości układowej, m.in. poprzez zaangażowanie innych podwykonawców oraz zatrudnienie pracowników spółki bezpośrednio przez Konsorcjum. Należy również podkreślić, że prace wykonywane przez spółkę Hydrobudowa nie były pracami o znaczeniu strategicznym dla realizowanej inwestycji i dotyczyły m.in. dwóch budynków wchodzących w skład infrastruktury towarzyszącej.
W ocenie inwestora odstąpienie Konsorcjum od umowy z Hydrobudową było właściwym krokiem w kierunku kontynuowania bez dalszych przeszkód prac związanych z budową terminalu LNG w Świnoujściu.
Wykonawcą terminalu LNG w Świnoujściu jest konsorcjum składające się z 6 spółek: dwóch spółek prawa polskiego (PBG S.A. oraz PBG Export sp. z o.o.), dwóch prawa włoskiego oraz po jednej spółce prawa francuskiego, włoskiego i kanadyjskiego. Liderem konsorcjum jest włoska spółka Saipem S.p.A.
Zgodnie z odpowiednimi zapisami umowy zawartej między Inwestorem tj. spółką Polskie LNG, a Generalnym Realizatorem Inwestycji (Konsorcjum na czele ze spółką Saipem), w przypadku kłopotów finansowych lub upadłości jednego z podmiotów -  wszyscy pozostali konsorcjanci są solidarnie odpowiedzialni wobec Inwestora za realizację jego prac. W efekcie Polskie LNG S.A. ma zagwarantowaną ciągłość prac wykonywanych przez Konsorcjum oraz jego podwykonawców, dzięki czemu realizacja budowy terminalu LNG w Świnoujściu nie jest zagrożona.

Z poważaniem,

Maciej Mazur

Kierownik ds. Komunikacji i PR Polskie LNG

Polskie LNG: Podniesiono drugą kopułę na zbiorniku LNG w Świnoujściu.

Czytaj więcej: Polskie LNG: Podniesiono drugą kopułę na zbiorniku LNG w Świnoujściu.Zgodnie z zapowiedziami, 10 sierpnia br. podniesiono kopułę na drugim zbiorniku do magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) na terenie budowy terminalu LNG w Świnoujściu.

Podobnie, jak w przypadku podniesienia dachu na pierwszym zbiorniku, dzisiejsza operacja została przeprowadzona w pełni profesjonalny i bezpieczny sposób. Bardzo cieszymy się z powodzenia tej operacji. Prace na budowie terminalu LNG toczą się we właściwym kierunku i z każdym dniem jesteśmy bliżej oddania terminalu do użytku. Przy tej okazji chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom, którzy bezpośrednio oraz pośrednio przyczynili się do tego sukcesu. Zawsze kluczowy przy tego typu operacjach jest czynnik ludzki. Cieszę się, że na naszej budowie pracuje tak profesjonalna kadra – powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.

Tak jak pod koniec lipca przy okazji podniesienia pierwszej kopuły, tak i teraz, do podniesienia dachu zbiornika LNG zastosowano metodę poduszki powietrznej, polegającą na kontrolowanej zmianie ciśnienia powietrza wytworzonego pod kopułą dachu. Zmiana ciśnienia była możliwa dzięki zastosowaniu specjalnych dmuchaw.

Całkowity ciężar dachu wynosi 600 ton. Jego powierzchnia to 4717 m2. Dwa zbiorniki (42 m wysokości i 80 metrów średnicy każdy), mogą pomieścić po 160 tys. m3 skroplonego gazu.

W tym roku prowadzone będą dalsze prace na zbiornikach. Ich kopuły zostaną oszalowane, dodatkowo uzbrojone i zalane 1,5 metrową warstwą betonu. Rozpoczną  się również prace wewnątrz zbiorników.

Jak wyglądało całe przedsięwzięcie podnoszenia dachu pierwszego zbiornika LNG można zobaczyć na filmie zamieszczonym na stronie Spółki (www.polskielng.pl).

Maciej Mazur