TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Ukraina nowym odbiorcą gazu ze Świnoujścia?

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Ukraina nowym odbiorcą gazu ze Świnoujścia?Operatorzy systemów gazowniczych Polski (Gaz-System) i Ukrainy (Naftohaz) podpisali umowę dotyczącą budowy nowego połączenia gazowego pomiędzy Polską a Ukrainą – poinformował premier tego kraju Arsenij Jaceniuk na konferencji prasowej po spotkaniu z premier Ewą Kopacz.

Nowy interkonektor miałby przepustowość 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Gaz przesyłany na Ukrainę mógłby pochodzić z gazoportu Świnoujściu, z Niemiec a być może nawet z otwartego niedawno terminalu LNG w Kłajpedzie na Litwie.

Transport gazu z tylu kierunków przez terytorium Polski będzie możliwy dzięki już dokonanym oraz planowanym inwestycjom krajowego operatora gazowego – spółki Gaz-System SA.

Do 2018 r. spółka planuje zakończyć budowę sieci gazociągów o łącznej długości ponad 1,5 tys. km. Gazowy Korytarz Północ-Południe pozwoli transportować gaz ze Świnoujścia na południe i południowy wschód Polski, a istniejącymi i nowymi interkonektorami także za granicę – do Czech, Słowacji i na Ukrainę.

Nowy interkonektor pozwoli Ukrainie na większą niezależność wobec Gazpromu.

Po uruchomieniu terminalu w Świnoujściu (i przy uwzględnieniu połączeń lądowych) Polska będzie mogła pokryć 100% swojego zapotrzebowania w imporcie na gaz na Zachodzie. Przepustowość gazoportu wyniesie 5 miliardów m sześciennych rocznie z możliwością rozbudowy do 7,5 mld metrów sześc. 

Ł.Z.

Czytaj więcej: Ukraina nowym odbiorcą gazu ze Świnoujścia? 

Polacy dobrze oceniają LNG

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Polacy dobrze oceniają LNGAż 87 proc. Polaków znających inwestycję terminal LNG w Świnoujściu w pełni ją akceptuje – wynika z badania TNS Polska.

W Świnoujściu powstaje jedna z najważniejszych inwestycji w Polsce – terminal do odbioru skroplonego LNG (ang. Liquefied Natural Gas). Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz w naszym regionie Europy, który zaopatrywany jest w surowiec pochodzący głównie z jednego kierunku.

Terminal w Świnoujściu będzie mógł odebrać ilość gazu równą jednej trzeciej krajowego zużycia, a gdy jego możliwości zwiększą się z 5 do 7,5 mld m sześciennych rocznie – prawie połowę. I to z dowolnego kierunku na świecie. Polska zdecydowała się na budowę terminalu LNG w Świnoujściu głównie ze względów strategicznych – dzięki tej inwestycji zostaną zdywersyfikowane dostawy gazu dla gospodarki narodowej. Polska będzie mogła rozwijać na wielką skalę energetykę opartą na gazie, modernizować przemysł chemiczny i nawozowy, rozbudowywać transport wykorzystujący paliwowe atuty LNG. Łatwiejsze i bezpieczniejsze będzie również planowanie ambitnych przedsięwzięć gospodarczych.

Wydawać by się mogło, że tak duża inwestycja broni się sama. Tymczasem wiedza o terminalu była z początku niewystarczająca – głównie z tego powodu, że ta technologia w Polsce praktycznie nie występowała.

Obecnie wiedza Polaków na temat terminalu LNG i technologii skroplonego gazu ziemnego stale rośnie. 90 proc. badanych przez TNS Polska uważa, że bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw gazu ziemnego do Polski jest niezwykle istotne dla gospodarki i funkcjonowania kraju. Co trzeci z nas uznaje inwestycje energetyczne za kluczowe dla rozwoju Polski. A skroplony gaz ziemny, zaraz po energii wiatrowej, wymieniany jest jako najbardziej ekologiczne źródło energii. Wskaźniki wiedzy rosną m.in. dzięki działaniom podejmowanym w tym zakresie przez inwestora terminalu. Spółka Polskie LNG, równolegle z prowadzonym w Świnoujściu dialogiem społecznym budującym akceptację lokalnej społeczności dla inwestycji, rozpoczęło realizację podstawowych aktywności, które mają na celu uzyskanie lepszego zrozumienia samej inwestycji wśród Polaków.

Źródło: wnp.pl

 

Porozumienie w sprawie dostaw LNG

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Porozumienie w sprawie dostaw LNG Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Qatar Liquefied Gas Company Ltd podpisały we wtorek (9 bm.) porozumienie do umowy sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG), zawartej w czerwcu 2009 r. Uzgodniono nowe zasady dostaw gazu w przyszłym roku.

Zgodnie z porozumieniem, PGNiG i Qatargas, biorąc pod uwagę swoją długoterminową współpracę, zmieniły zasady wykonywania umowy w 2015 roku.

- Qatargas ulokuje skroplony gaz, przewidziany do dostarczenia PGNiG w 2015 r., czyli ok. 1,5 mld m sześc., na innych rynkach, wykorzystując swoją pozycję jako jednego z wiodących producentów i dostawców LNG na świecie - poinformowała Dorota Gajewska, rzecznik prasowy PGNiG. - Jednocześnie na mocy porozumienia strony będą miały możliwość określenia zasad, na jakich PGNiG i Qatargas uzgodnią dostawy LNG w 2015 do terminalu w Świnoujściu w zależności od potrzeb energetycznych Polski.

PGNiG pokryje katarskiej spółce ewentualną różnicę pomiędzy ceną LNG określoną w umowie długoterminowej a jego ceną rynkową uzyskaną przez Qatargas. Gdyby różnica cen była zbyt niekorzystna dla PGNiG, to odbiór niesprzedanego LNG zostanie przesunięty na kolejne lata obowiązywania umowy.

- Uważam, że podpisanie tego porozumienia jest korzystne zarówno dla PGNiG, jak i dla Qatargas - powiedział Mariusz Zawisza, prezes PGNiG.

W ocenie zarządu PGNiG, przyszłoroczny wynik finansowy spółki na obrocie gazem ziemnym pozyskanym w ramach umowy długoterminowej, może się okazać lepszy niż pierwotnie zakładano.

Przypomnijmy, że budowany w Świnoujściu terminal LNG, który będzie odbierał skroplony gaz z Kataru, miał być gotowy w połowie br. Inwestycja jest opóźniona o rok.

(ek)

Źródło: 24kurier.pl

Terminal LNG technicznie będzie odbierał gaz w 2015 r.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Terminal LNG technicznie będzie odbierał gaz w 2015 r. Terminal LNG technicznie będzie odbierał skroplony gaz w 2015 r., chyba, że się wydarzy jakiś "kataklizm" - poinformował w środę sejmową komisję gospodarki wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik.

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek autorstwa SLD o przedstawienie przez rząd sejmowi informacji o stanie budowy terminala LNG w Świnoujściu oraz o kontrakcie na dostawy skroplonego gazu, jakie PGNiG zawarło z katarskim dostawcą.

- Termin oddania terminala do użytku w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne kraju, nie ma też zagrożenia dla interesów ekonomicznych PGNiG - mówił Gawlik. Podkreślił, że trwają renegocjacje kontraktu PGNiG z Qatargas i trwa ustalanie terminów zawinięć gazowców w 2015 r., które - zgodnie z zasadami rynku przewozów morskich - powinny zostać ustalone do końca listopada roku poprzedniego. Natomiast ustalenie terminów nie wiąże się z uzgodnieniem innych warunków - zaznaczył.

Odnosząc się do informacji, jakoby Qatargas miał odsprzedać innemu podmiotowi kontrakt z PGNiG, Gawlik podkreślił, że żadna zmiana dostawcy gazu nie nastąpiła.

Prezes Polskiego LNG Tomasz Pepliński zapewnił z kolei, że średnie zaawansowanie budowy to 94 proc., przy czym w niektórych sektorach to już 99 proc. Główne zbiorniki są po próbie ostatecznej, budowa ich izolacji jest zaawansowana w 80-90 proc., wykonano ponad połowę prób ciśnieniowych na rurociągach - wymieniał.

Terminal jest jedną z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznaną przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie.

Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m sześc. i odpowiadać będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Istnieje możliwość rozbudowy mocy terminalu - do 7,5 mld m sześc. rocznie. We wtorek spółka Polskie LNG i koncern PGNiG podpisały list intencyjny ws. rozbudowy terminala o trzeci zbiornik. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo gazowe Polski. Rozważany jest w niej udział kapitałowy PGNiG. Świnoujski terminal będzie jedyną tej wielkości instalacją w Europie Północnej i Środkowo - Wschodniej i jedną z największych na całym kontynencie.

 

Źródło: wnp.pl

Synergia technologii z nauką

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Synergia technologii z naukąWcześniej kompleksowe analizy mające wpływ na budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu, obecnie ścisła współpraca w zakresie badań i rozwoju, w tym praktyk studenckich i staży naukowych. Akademia Morska w Szczecinie i Polskie LNG S.A. podpisały porozumienie określające kierunki wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku skroplonego gazu ziemnego w Polsce.

Współpraca biznesu z ośrodkami naukowymi i akademickimi w celu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii to kluczowy element budowania gospodarki opartej na wiedzy. Wynikająca z tego innowacyjność jest istotnym elementem poprawy wydajności i wzrostu gospodarczego. Praktyka pokazuje, że współdziałanie podmiotów komercyjnych z jednostkami badawczo-rozwojowymi jest motorem napędowym przemian gospodarczych. Przykładów nie trzeba szukać daleko, choćby w Świnoujściu.

- Współpraca Polskiego LNG i Akademii Morskiej trwa od lat - mówi dr inż. Maciej Gucma z Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego szczecińskiej Akademii Morskiej. - Kompleksowe analizy naszej uczelni miały wpływ na budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu.

Zespół naukowców Wydziału Nawigacyjnego szczecińskiej uczelni był m.in. autorem szeregu badań symulacyjnych i analitycznych wejścia metanowców do nowo budowanego terminalu. Opracowania te były podstawą konstrukcji terminalu i portu, a obecnie są niezbędne podczas szkolenia kadr, mających obsługiwać terminal. Badania prowadzone w Akademii Morskiej pozwoliły zbadać poziom bezpieczeństwa wejścia jednostek do portu. W efekcie uczelnia otrzymała od armatora jednostek LNG, globalnej firmy Qatargas, akredytację na prowadzenia tego typu badań i będzie mogła przeprowadzać analizy bezpieczeństwa dla konkretnych statków wpływających do polskiego portu.

- W wyniku przeprowadzonych badań określono poziom bezpieczeństwa wprowadzanych do portu zewnętrznego w Świnoujściu i terminalu LNG statków typu Q-Flex, które w przyszłym roku będą zawijać do Świnoujścia – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG S.A.

Akademia Morska w Szczecinie brała także udział przy opracowywaniu wspólnie z Pionem Eksploatacji spółki Polskie LNG instrukcji odnoszących się do bezpiecznego rozładunku metanowców zgodnie najwyższymi międzynarodowymi standardami. Oprócz ogólnych warunków świadczenia usług określa ona prawa i obowiązki użytkownika terminalu oraz operatora, zasady zawinięć tankowców do nabrzeża i podejść do stanowiska rozładunkowego, a także wytyczne dotyczące wyładunku LNG oraz warunki korzystania z infrastruktury portowej.

- Dokument taki jest niezbędny, by optymalnie i przede wszystkim bezpiecznie korzystać z instalacji, do jakich podłączany będzie statek, i by w odpowiedni sposób przeprowadzić proces regazyfikacji. Takie określanie warunków rozładunku LNG zapewni bezpieczeństwo w każdych warunkach – dodaje dr inż. Maciej Gucma.

Uczelnia od samego początku bierze czynny udział w pracach nad optymalnym rozwiązaniem budowy terminalu LNG. Opracowanie naukowo-badawcze wykonane dla PGNiG, Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście było podstawą projektu budowy falochronu zewnętrznego w Świnoujściu i stanowisk przeładunkowych LNG. Rozwiązano w nim również kompleksowo sprawy bezpieczeństwa, w tym wpływu terminalu na środowisko morskie.

Podpisane porozumienie dotyczy dalszego zakresu współpracy naukowo-badawczej Polskiego LNG i Akademii Morskiej. Planowana jest wspólna działalność dydaktyczna, w szczególności z Wydziałem Nawigacyjnym uczelni, m.in. w zakresie specjalistycznych szkoleń oraz, już po uruchomieniu terminalu, praktyk i staży dla studentów.

- Porozumienie przewiduje także wymianę informacji naukowo-technicznych, prowadzenie wspólnych badań naukowych, wsparcie przewodów doktorskich i habilitacyjnych – dodaje Maciej Mazur. Przedstawiciele stron porozumienia stworzą zespoły eksperckie, które będą opracowywać programy dydaktyczne, wykłady i warsztaty.