TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Polacy dobrze oceniają LNG

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Polacy dobrze oceniają LNGAż 87 proc. Polaków znających inwestycję terminal LNG w Świnoujściu w pełni ją akceptuje – wynika z badania TNS Polska.

W Świnoujściu powstaje jedna z najważniejszych inwestycji w Polsce – terminal do odbioru skroplonego LNG (ang. Liquefied Natural Gas). Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz w naszym regionie Europy, który zaopatrywany jest w surowiec pochodzący głównie z jednego kierunku.

Terminal w Świnoujściu będzie mógł odebrać ilość gazu równą jednej trzeciej krajowego zużycia, a gdy jego możliwości zwiększą się z 5 do 7,5 mld m sześciennych rocznie – prawie połowę. I to z dowolnego kierunku na świecie. Polska zdecydowała się na budowę terminalu LNG w Świnoujściu głównie ze względów strategicznych – dzięki tej inwestycji zostaną zdywersyfikowane dostawy gazu dla gospodarki narodowej. Polska będzie mogła rozwijać na wielką skalę energetykę opartą na gazie, modernizować przemysł chemiczny i nawozowy, rozbudowywać transport wykorzystujący paliwowe atuty LNG. Łatwiejsze i bezpieczniejsze będzie również planowanie ambitnych przedsięwzięć gospodarczych.

Wydawać by się mogło, że tak duża inwestycja broni się sama. Tymczasem wiedza o terminalu była z początku niewystarczająca – głównie z tego powodu, że ta technologia w Polsce praktycznie nie występowała.

Obecnie wiedza Polaków na temat terminalu LNG i technologii skroplonego gazu ziemnego stale rośnie. 90 proc. badanych przez TNS Polska uważa, że bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw gazu ziemnego do Polski jest niezwykle istotne dla gospodarki i funkcjonowania kraju. Co trzeci z nas uznaje inwestycje energetyczne za kluczowe dla rozwoju Polski. A skroplony gaz ziemny, zaraz po energii wiatrowej, wymieniany jest jako najbardziej ekologiczne źródło energii. Wskaźniki wiedzy rosną m.in. dzięki działaniom podejmowanym w tym zakresie przez inwestora terminalu. Spółka Polskie LNG, równolegle z prowadzonym w Świnoujściu dialogiem społecznym budującym akceptację lokalnej społeczności dla inwestycji, rozpoczęło realizację podstawowych aktywności, które mają na celu uzyskanie lepszego zrozumienia samej inwestycji wśród Polaków.

Źródło: wnp.pl

 

Porozumienie w sprawie dostaw LNG

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Porozumienie w sprawie dostaw LNG Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Qatar Liquefied Gas Company Ltd podpisały we wtorek (9 bm.) porozumienie do umowy sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG), zawartej w czerwcu 2009 r. Uzgodniono nowe zasady dostaw gazu w przyszłym roku.

Zgodnie z porozumieniem, PGNiG i Qatargas, biorąc pod uwagę swoją długoterminową współpracę, zmieniły zasady wykonywania umowy w 2015 roku.

- Qatargas ulokuje skroplony gaz, przewidziany do dostarczenia PGNiG w 2015 r., czyli ok. 1,5 mld m sześc., na innych rynkach, wykorzystując swoją pozycję jako jednego z wiodących producentów i dostawców LNG na świecie - poinformowała Dorota Gajewska, rzecznik prasowy PGNiG. - Jednocześnie na mocy porozumienia strony będą miały możliwość określenia zasad, na jakich PGNiG i Qatargas uzgodnią dostawy LNG w 2015 do terminalu w Świnoujściu w zależności od potrzeb energetycznych Polski.

PGNiG pokryje katarskiej spółce ewentualną różnicę pomiędzy ceną LNG określoną w umowie długoterminowej a jego ceną rynkową uzyskaną przez Qatargas. Gdyby różnica cen była zbyt niekorzystna dla PGNiG, to odbiór niesprzedanego LNG zostanie przesunięty na kolejne lata obowiązywania umowy.

- Uważam, że podpisanie tego porozumienia jest korzystne zarówno dla PGNiG, jak i dla Qatargas - powiedział Mariusz Zawisza, prezes PGNiG.

W ocenie zarządu PGNiG, przyszłoroczny wynik finansowy spółki na obrocie gazem ziemnym pozyskanym w ramach umowy długoterminowej, może się okazać lepszy niż pierwotnie zakładano.

Przypomnijmy, że budowany w Świnoujściu terminal LNG, który będzie odbierał skroplony gaz z Kataru, miał być gotowy w połowie br. Inwestycja jest opóźniona o rok.

(ek)

Źródło: 24kurier.pl

Terminal LNG technicznie będzie odbierał gaz w 2015 r.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Terminal LNG technicznie będzie odbierał gaz w 2015 r. Terminal LNG technicznie będzie odbierał skroplony gaz w 2015 r., chyba, że się wydarzy jakiś "kataklizm" - poinformował w środę sejmową komisję gospodarki wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik.

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek autorstwa SLD o przedstawienie przez rząd sejmowi informacji o stanie budowy terminala LNG w Świnoujściu oraz o kontrakcie na dostawy skroplonego gazu, jakie PGNiG zawarło z katarskim dostawcą.

- Termin oddania terminala do użytku w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne kraju, nie ma też zagrożenia dla interesów ekonomicznych PGNiG - mówił Gawlik. Podkreślił, że trwają renegocjacje kontraktu PGNiG z Qatargas i trwa ustalanie terminów zawinięć gazowców w 2015 r., które - zgodnie z zasadami rynku przewozów morskich - powinny zostać ustalone do końca listopada roku poprzedniego. Natomiast ustalenie terminów nie wiąże się z uzgodnieniem innych warunków - zaznaczył.

Odnosząc się do informacji, jakoby Qatargas miał odsprzedać innemu podmiotowi kontrakt z PGNiG, Gawlik podkreślił, że żadna zmiana dostawcy gazu nie nastąpiła.

Prezes Polskiego LNG Tomasz Pepliński zapewnił z kolei, że średnie zaawansowanie budowy to 94 proc., przy czym w niektórych sektorach to już 99 proc. Główne zbiorniki są po próbie ostatecznej, budowa ich izolacji jest zaawansowana w 80-90 proc., wykonano ponad połowę prób ciśnieniowych na rurociągach - wymieniał.

Terminal jest jedną z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznaną przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie.

Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m sześc. i odpowiadać będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Istnieje możliwość rozbudowy mocy terminalu - do 7,5 mld m sześc. rocznie. We wtorek spółka Polskie LNG i koncern PGNiG podpisały list intencyjny ws. rozbudowy terminala o trzeci zbiornik. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo gazowe Polski. Rozważany jest w niej udział kapitałowy PGNiG. Świnoujski terminal będzie jedyną tej wielkości instalacją w Europie Północnej i Środkowo - Wschodniej i jedną z największych na całym kontynencie.

 

Źródło: wnp.pl

Synergia technologii z nauką

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Synergia technologii z naukąWcześniej kompleksowe analizy mające wpływ na budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu, obecnie ścisła współpraca w zakresie badań i rozwoju, w tym praktyk studenckich i staży naukowych. Akademia Morska w Szczecinie i Polskie LNG S.A. podpisały porozumienie określające kierunki wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku skroplonego gazu ziemnego w Polsce.

Współpraca biznesu z ośrodkami naukowymi i akademickimi w celu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii to kluczowy element budowania gospodarki opartej na wiedzy. Wynikająca z tego innowacyjność jest istotnym elementem poprawy wydajności i wzrostu gospodarczego. Praktyka pokazuje, że współdziałanie podmiotów komercyjnych z jednostkami badawczo-rozwojowymi jest motorem napędowym przemian gospodarczych. Przykładów nie trzeba szukać daleko, choćby w Świnoujściu.

- Współpraca Polskiego LNG i Akademii Morskiej trwa od lat - mówi dr inż. Maciej Gucma z Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego szczecińskiej Akademii Morskiej. - Kompleksowe analizy naszej uczelni miały wpływ na budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu.

Zespół naukowców Wydziału Nawigacyjnego szczecińskiej uczelni był m.in. autorem szeregu badań symulacyjnych i analitycznych wejścia metanowców do nowo budowanego terminalu. Opracowania te były podstawą konstrukcji terminalu i portu, a obecnie są niezbędne podczas szkolenia kadr, mających obsługiwać terminal. Badania prowadzone w Akademii Morskiej pozwoliły zbadać poziom bezpieczeństwa wejścia jednostek do portu. W efekcie uczelnia otrzymała od armatora jednostek LNG, globalnej firmy Qatargas, akredytację na prowadzenia tego typu badań i będzie mogła przeprowadzać analizy bezpieczeństwa dla konkretnych statków wpływających do polskiego portu.

- W wyniku przeprowadzonych badań określono poziom bezpieczeństwa wprowadzanych do portu zewnętrznego w Świnoujściu i terminalu LNG statków typu Q-Flex, które w przyszłym roku będą zawijać do Świnoujścia – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG S.A.

Akademia Morska w Szczecinie brała także udział przy opracowywaniu wspólnie z Pionem Eksploatacji spółki Polskie LNG instrukcji odnoszących się do bezpiecznego rozładunku metanowców zgodnie najwyższymi międzynarodowymi standardami. Oprócz ogólnych warunków świadczenia usług określa ona prawa i obowiązki użytkownika terminalu oraz operatora, zasady zawinięć tankowców do nabrzeża i podejść do stanowiska rozładunkowego, a także wytyczne dotyczące wyładunku LNG oraz warunki korzystania z infrastruktury portowej.

- Dokument taki jest niezbędny, by optymalnie i przede wszystkim bezpiecznie korzystać z instalacji, do jakich podłączany będzie statek, i by w odpowiedni sposób przeprowadzić proces regazyfikacji. Takie określanie warunków rozładunku LNG zapewni bezpieczeństwo w każdych warunkach – dodaje dr inż. Maciej Gucma.

Uczelnia od samego początku bierze czynny udział w pracach nad optymalnym rozwiązaniem budowy terminalu LNG. Opracowanie naukowo-badawcze wykonane dla PGNiG, Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście było podstawą projektu budowy falochronu zewnętrznego w Świnoujściu i stanowisk przeładunkowych LNG. Rozwiązano w nim również kompleksowo sprawy bezpieczeństwa, w tym wpływu terminalu na środowisko morskie.

Podpisane porozumienie dotyczy dalszego zakresu współpracy naukowo-badawczej Polskiego LNG i Akademii Morskiej. Planowana jest wspólna działalność dydaktyczna, w szczególności z Wydziałem Nawigacyjnym uczelni, m.in. w zakresie specjalistycznych szkoleń oraz, już po uruchomieniu terminalu, praktyk i staży dla studentów.

- Porozumienie przewiduje także wymianę informacji naukowo-technicznych, prowadzenie wspólnych badań naukowych, wsparcie przewodów doktorskich i habilitacyjnych – dodaje Maciej Mazur. Przedstawiciele stron porozumienia stworzą zespoły eksperckie, które będą opracowywać programy dydaktyczne, wykłady i warsztaty.

Próba wodna zbiornika LNG zakończona sukcesem

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Próba wodna zbiornika LNG zakończona sukcesemW terminalu LNG w Świnoujściu zakończono próbę wodną pierwszego zbiornika LNG, w którym magazynowany będzie skroplony gaz ziemny. Pomiary geodezyjne, zrealizowane pod obciążeniem 100 tysięcy ton wody, potwierdziły odpowiednią jakość wykonanych prac konstrukcyjnych. Wykonawca inwestycji przystąpił do analogicznej próby w drugim zbiorniku LNG.

Inwestycja w terminal LNG w Świnoujściu weszła w najważniejszą fazę realizacyjną, zarówno pod kątem budowy, jak i przygotowania do przyszłej eksploatacji. Równolegle z pracami budowlanymi, które są prowadzone zarówno w części morskiej i lądowej inwestycji, wykonywane są próby i czynności związane z odbiorami robót oraz czynności przygotowawcze do próbnych rozruchów. Jednym z kluczowych zdarzeń w ramach tego procesu, są próby wodne najważniejszych obiektów terminalu LNG, czyli zbiorników magazynowych. Polegają one na wtłoczeniu do każdego ze zbiorników około 100 tysięcy metrów sześciennych wody morskiej, czyli  około 100 milionów litrów, w celu sprawdzenia zachowania konstrukcji pod obciążeniem.

- Próbę wodną pierwszego zbiornika zakończono sukcesem. Konstrukcja pod obciążeniem 100 tysięcy ton zachowała wszystkie parametry projektowe. Badania geodezyjne oraz szereg testów pomiarowych w trakcie wtłaczania cieczy, jej pozostawienia w zbiorniku na czas badań, a następnie opróżniania konstrukcji wykazały, że parametry, zarówno pod względem osiadania obiektu, jak i przechyłów, mieszczą się we wszystkich normach – mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG S.A. – Dowodzi to prawidłowości wykonywania konstrukcji.

Badanie pierwszego zbiornika trwało około dwóch tygodni. Dziennie przybywało od 8 do 10 tysięcy metrów sześciennych wody -  lustro wody podnosiło się około 2 metry na dobę. W sumie, zbiornik został wypełniony do wysokości 22 metrów, czyli w około 60 procentach jego nominalnej pojemności. Wynika to z faktu, iż woda jest cięższa od skroplonego gazu. Po zakończonej próbie, wnętrze pierwszego zbiornika jest dokładnie czyszczone i osuszane. Konsorcjum realizujące inwestycję przystąpiło jednocześnie do analogicznej próby w drugim zbiorniku LNG. Dotychczas wtłoczono połowę planowanej ilości wody. Odbyły się dwa testy. Wyniki obu są pozytywne i potwierdzają jakość wykonanych prac także w przypadku tego zbiornika. Spółka Polskie LNG poinformuje o ostatecznych wynikach tej próby po jej zakończeniu.

- Celem badań obciążeń działających na konstrukcje zbiorników jest ocena zgodności ich wykonania z normami i parametrami wskazanymi w projekcie. Zbiornik ma prawo osiąść, ale w wyznaczonych w projekcie normach i w sposób równomierny. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wszystkie wartości zostały zachowane – dodaje Maciej Mazur.

Wtłoczone do zbiornika 100 tysięcy metrów sześciennych wody to tyle, ile wystarczyłoby do wypełnienia 33 pełnowymiarowych basenów olimpijskich. Wytworzone obciążenie 100 tysięcy ton to równowartość ciężaru prawie 4 tysięcy tramwajów, 100 samolotów Boeing 787 Dreamliner, 10 Wież Eiffla czy niemal 50 okrętów ORP Błyskawica.

Terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu to jedna z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznana przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m szesc. i odpowiadać będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Istnieje możliwość rozbudowy mocy terminalu– do 7,5 mld m szesc. rocznie. Świnoujski terminal będzie jedyną tej wielkości instalacją w Europie Północnej i Środkowo – Wschodniej i jedną z największych na całym kontynencie. Jego budowa wpłynie na cały regionalny rynek gazu.

Inwestycja zostanie ukończona na przełomie roku i będzie gotowa do odbioru komercyjnych dostaw gazu w 2015 roku. Zgodnie z raportem przedstawianym przez generalnego realizatora inwestycji, tj. konsorcjum na czele z włoską firmą Saipem, stan zaawansowania inwestycji przekroczył we wrześniu br. 92.9 proc. Nadzór nad jakością realizowanych prac sprawuje m.in. Transportowy Dozór Techniczny oraz Nadzór Inwestorski.

Terminal LNG