TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

podjuchy

Mimo licznych inwestycji w rozwój i modernizację nabrzeży, pogłębiania głównego kanału portowego a także realizowanych sukcesywnie programów modernizacji i rozwoju linii kolejowych w dalszym ciągu udział transportu samochodowego w ogólnej strukturze obsługi portów wynosi w Szczecinie i Świnoujściu 61%, zaś kolejowego tylko 31%. To właśnie w Szczecinie i Świnoujściu transport kołowy odgrywa największą rolę spośród wiodących ośrodków kraju. Pieniądze przekazane województwu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stanowią okazję do poprawy obsługi ruchu zmierzających do portu pojazdów, a także rozwoju oferty i w niedalekiej przyszłości zapewnienia możliwości wprowadzania do portu większych jednostek.

Inwestycja zakłada kompletną przebudowę i reorganizację obecnego układu drogowego w Podjuchach. W ramach przewidzianych prac dojdzie przede wszystkim do dużej zmiany na obecnym skrzyżowaniu ul. Krygiera i Granitowej. Zostanie ono bowiem całkowicie przebudowane, tak aby zapewnić możliwie jak najlepsze warunki do obsługi ruchu pojazdów. Poprawie ulegnie również obsługa pieszych i rowerzystów. Modernizacji poddane zostaną również fragmenty dróg dojazdowych do skrzyżowania.

Ważnym elementem inwestycji będzie rozbiórka starego mostu, w miejsce którego pojawi się nowy obiekt nad rzeką Regalicą. Realizacja projektu jest bardzo istotna dla przyszłego rozwoju zespołu portowego z uwagi na konieczność usprawnienia ruchu pojazdów, które docierają do Szczecina od strony Gryfina a przede wszystkim od strony autostrady A6. Miasto musi posiadać alternatywne drogi dojazdu do centrum, które będą w stanie rozładować ruch pojazdów. Inwestycja przyczyni się nie tylko do zwiększenia przepustowości trasy istotnej z punktu widzenia kształtowania wyników przeładunkowych portu, ale też poprawi bezpieczeństwo na drogach. 

- Miasto ma już doświadczenie przy realizacji tak dużych przedsięwzięć drogowych. Wspomnieć należy chociażby przebudowaną nie tak dawno temu ulicę Struga. Inwestycja ta była nie tylko dużym wyzwaniem logistycznym, ale również wymagała wiele uwagi ze względu na organizację ruchu. Aktualnie miasto przygotowuje dokumentację tak, aby możliwie szybko uruchomić procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Zgodnie z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina, realizacja tego projektu przypada na lata 2017-2019, natomiast dokładne terminy rozpoczęcia oraz zakończenia prac budowlanych będzie można określić po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu- informuje Piotr Zieliński z Centrum Informacji Miasta przy Urzędzie Miasta Szczecin. 

W Szczecinie po raz ostatni organizowano inwestycję drogową na taką skalę w  październiku 2010r. kiedy to zawarto umowę o dofinansowaniu realizacji planu „Przebudowa infrastruktury drogowej w portach Szczecinie i Świnoujściu”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł wówczas prawie 64 mln zł. Od 2011 do 2014r. w samym Szczecinie przebudowano wówczas 5.856,60 m dróg, zaś w Świnoujściu 2.901,59 m. Przedtem w 2006r. ówczesny Minister Gospodarki Morskiej Rafał Wiechecki przyznał portowi 50 mln złotych na remont dróg w porcie i 80 mln na modernizację torów kolejowych. Zespół portowy już w obecnej chwili notuje rosnącą liczbę ciężarówek w związku z wzrostem przeładunków w terminalu ro-ro. 

- Każda inwestycja, która poprawia transport drogowy czy kolejowy, poprawia również dostęp do portu i jest przez nas mile widziana. Realizacja drogowych inwestycji rozładowuje korki na drogach prowadzących do portu, sprawia, że  magazynowana  na terenie portu masa towarowa jest rozwożona w płynny sposób- zapewnia Monika Woźniak-Lewandowska, Specjalista ds. komunikacji i PR w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.

Transportem kołowym w pierwszej kolejności są przewożone zboża, towary Agro. Na Samochodowych naczepach transportowana jest również część towarów skonteneryzowanych.  

Przedmiotem projektu Urzędu Morskiego w Szczecinie jest budowa dwóch statków wielozadaniowych z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowaniem pomiarów, do holowania i lodołamania oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, jak gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych.

Zamówione dla portu statki zaprojektowano z myślą o pełnienia funkcji holownika morskiego, jednostki ratownictwa morskiego, jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego oraz do prowadzenia prac hydrograficznych. Koszt całego projektu to 240 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 204 mln zł. Jednostki powinny być gotowe do czerwca 2020 roku. 

Znane są już parametry zamówionych jednostek: 

Długość całkowita                                   60,00  - 65,00 m

Szerokość                                              12,00 - 15,00 m

Wysokość do pokładu głównego             ok.    5,60 m

Zanurzenie                                              ok.    3,50 m maksymalnie  4,00 m

Powierzchnia pokładu roboczego            ok.    310 m2

Statki wielozadaniowe będą obsługiwane przez 6 osobową załogę stałą oraz 14 specjalistów. 

Flota, służąca do realizowania zadań statutowych Urzędu, liczy w tej chwili 22 jednostki pływające. Służą one do wystawiania oznakowania nawigacyjnego na torach wodnych, wykonywania pomiarów morskich (sondaży dna). Obsługa  takich jednostek, jak np. duże metanowce,  liczące po 315 m długości, 50 m szerokości oraz 12,5 m zanurzenia, przysparza dodatkowych funduszy z opłat tonażowych, ale jest również wyzwaniem dla służb portowych. Wymaga m.in. zaangażowania statków stanowiących obsługę portu. Samo utrzymanie obrotnicy to roczny wydatek rzędu 3-4 mln zł. Dodatkowo kursy jednostek transportujących LNG wiążą się z koniecznością zapewnienia eskorty statków pożarniczych. Aktualnie te funkcje pełnią dwie takie jednostki.

Zakup nowych jednostek ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa nawigacyjnego w celu wyrównania standardów obowiązujących w głównych portach kraju. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia dostępności do portu od strony morza. 

Opracował  Maciej Ostrowski

b 300 74 16777215 00 images 1amorza i oceany PNG logo big