TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Port Szczecin -Świnoujście - łatwiejszy dostęp od strony lądu i poprawa bezpieczeństwa nawigacyjnego

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Port Szczecin -Świnoujście - łatwiejszy dostęp od strony lądu i poprawa bezpieczeństwa nawigacyjnego

Mimo licznych inwestycji w rozwój i modernizację nabrzeży, pogłębiania głównego kanału portowego a także realizowanych sukcesywnie programów modernizacji i rozwoju linii kolejowych w dalszym ciągu udział transportu samochodowego w ogólnej strukturze obsługi portów wynosi w Szczecinie i Świnoujściu 61%, zaś kolejowego tylko 31%. To właśnie w Szczecinie i Świnoujściu transport kołowy odgrywa największą rolę spośród wiodących ośrodków kraju. Pieniądze przekazane województwu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stanowią okazję do poprawy obsługi ruchu zmierzających do portu pojazdów, a także rozwoju oferty i w niedalekiej przyszłości zapewnienia możliwości wprowadzania do portu większych jednostek.

Inwestycja zakłada kompletną przebudowę i reorganizację obecnego układu drogowego w Podjuchach. W ramach przewidzianych prac dojdzie przede wszystkim do dużej zmiany na obecnym skrzyżowaniu ul. Krygiera i Granitowej. Zostanie ono bowiem całkowicie przebudowane, tak aby zapewnić możliwie jak najlepsze warunki do obsługi ruchu pojazdów. Poprawie ulegnie również obsługa pieszych i rowerzystów. Modernizacji poddane zostaną również fragmenty dróg dojazdowych do skrzyżowania.

Ważnym elementem inwestycji będzie rozbiórka starego mostu, w miejsce którego pojawi się nowy obiekt nad rzeką Regalicą. Realizacja projektu jest bardzo istotna dla przyszłego rozwoju zespołu portowego z uwagi na konieczność usprawnienia ruchu pojazdów, które docierają do Szczecina od strony Gryfina a przede wszystkim od strony autostrady A6. Miasto musi posiadać alternatywne drogi dojazdu do centrum, które będą w stanie rozładować ruch pojazdów. Inwestycja przyczyni się nie tylko do zwiększenia przepustowości trasy istotnej z punktu widzenia kształtowania wyników przeładunkowych portu, ale też poprawi bezpieczeństwo na drogach. 

- Miasto ma już doświadczenie przy realizacji tak dużych przedsięwzięć drogowych. Wspomnieć należy chociażby przebudowaną nie tak dawno temu ulicę Struga. Inwestycja ta była nie tylko dużym wyzwaniem logistycznym, ale również wymagała wiele uwagi ze względu na organizację ruchu. Aktualnie miasto przygotowuje dokumentację tak, aby możliwie szybko uruchomić procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Zgodnie z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina, realizacja tego projektu przypada na lata 2017-2019, natomiast dokładne terminy rozpoczęcia oraz zakończenia prac budowlanych będzie można określić po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu- informuje Piotr Zieliński z Centrum Informacji Miasta przy Urzędzie Miasta Szczecin. 

W Szczecinie po raz ostatni organizowano inwestycję drogową na taką skalę w  październiku 2010r. kiedy to zawarto umowę o dofinansowaniu realizacji planu „Przebudowa infrastruktury drogowej w portach Szczecinie i Świnoujściu”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł wówczas prawie 64 mln zł. Od 2011 do 2014r. w samym Szczecinie przebudowano wówczas 5.856,60 m dróg, zaś w Świnoujściu 2.901,59 m. Przedtem w 2006r. ówczesny Minister Gospodarki Morskiej Rafał Wiechecki przyznał portowi 50 mln złotych na remont dróg w porcie i 80 mln na modernizację torów kolejowych. Zespół portowy już w obecnej chwili notuje rosnącą liczbę ciężarówek w związku z wzrostem przeładunków w terminalu ro-ro. 

- Każda inwestycja, która poprawia transport drogowy czy kolejowy, poprawia również dostęp do portu i jest przez nas mile widziana. Realizacja drogowych inwestycji rozładowuje korki na drogach prowadzących do portu, sprawia, że  magazynowana  na terenie portu masa towarowa jest rozwożona w płynny sposób- zapewnia Monika Woźniak-Lewandowska, Specjalista ds. komunikacji i PR w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.

Transportem kołowym w pierwszej kolejności są przewożone zboża, towary Agro. Na Samochodowych naczepach transportowana jest również część towarów skonteneryzowanych.  

Przedmiotem projektu Urzędu Morskiego w Szczecinie jest budowa dwóch statków wielozadaniowych z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowaniem pomiarów, do holowania i lodołamania oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, jak gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych.

Zamówione dla portu statki zaprojektowano z myślą o pełnienia funkcji holownika morskiego, jednostki ratownictwa morskiego, jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego oraz do prowadzenia prac hydrograficznych. Koszt całego projektu to 240 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 204 mln zł. Jednostki powinny być gotowe do czerwca 2020 roku. 

Znane są już parametry zamówionych jednostek: 

Długość całkowita                                   60,00  - 65,00 m

Szerokość                                              12,00 - 15,00 m

Wysokość do pokładu głównego             ok.    5,60 m

Zanurzenie                                              ok.    3,50 m maksymalnie  4,00 m

Powierzchnia pokładu roboczego            ok.    310 m2

Statki wielozadaniowe będą obsługiwane przez 6 osobową załogę stałą oraz 14 specjalistów. 

Flota, służąca do realizowania zadań statutowych Urzędu, liczy w tej chwili 22 jednostki pływające. Służą one do wystawiania oznakowania nawigacyjnego na torach wodnych, wykonywania pomiarów morskich (sondaży dna). Obsługa  takich jednostek, jak np. duże metanowce,  liczące po 315 m długości, 50 m szerokości oraz 12,5 m zanurzenia, przysparza dodatkowych funduszy z opłat tonażowych, ale jest również wyzwaniem dla służb portowych. Wymaga m.in. zaangażowania statków stanowiących obsługę portu. Samo utrzymanie obrotnicy to roczny wydatek rzędu 3-4 mln zł. Dodatkowo kursy jednostek transportujących LNG wiążą się z koniecznością zapewnienia eskorty statków pożarniczych. Aktualnie te funkcje pełnią dwie takie jednostki.

Zakup nowych jednostek ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa nawigacyjnego w celu wyrównania standardów obowiązujących w głównych portach kraju. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia dostępności do portu od strony morza. 

Opracował  Maciej Ostrowski

Czytaj więcej: Port Szczecin -Świnoujście - łatwiejszy dostęp od strony lądu i poprawa bezpieczeństwa nawigacyjnego

 

 

 

 

ZMPSiŚ: Dalej dwucyfrowy wzrost przeładunków

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Dalej dwucyfrowy wzrost przeładunków

Kwiecień br. okazał się kolejnym miesiącem z dwucyfrowym wzrostem przeładunków towarów w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Także wynik za pierwsze cztery miesiące br. porty zamknęły wynikiem dwucyfrowym. W samym kwietniu br. przeładunki były wyższe o 13,5 proc. wobec kwietnia 2016. Z kolei bilans za okres styczeń-kwiecień 2017, to więcej towarów o 10 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. W sumie dotychczas w obu portach przeładowano 8 523 tys. ton towarów.

W relacji kwiecień do kwietnia br. i ub. roku przeładunki są większe o 251,7 tys. ton. Więcej przeładowano w następujących grupach ładunkowych:

- ruda, przeładowano 341,7 tys. ton, czyli więcej o 748,1 proc. tj. o 301,5 tys. ton. W Świnoujściu przeładowano pięć dużych statków z rudą żelaza;

- inne masowe, przeładowano 223,4 tys. ton, czyli więcej o 6,2 proc. tj. o 13 tys. ton. Było więcej nawozów i kruszyw oraz złomu i metanolu;

- drewno,  przeładowano 2,9 tys. ton;

- ropa i przetwory, przeładowano 268,8 tys. ton, zatem więcej o 123,4 proc., tj. o 148,5 tys. ton. Poza paliwem LNG, odnotowano więcej przeładunków ropy w imporcie z Rosji oraz produktów w eksporcie do Holandii.

Wzrosły także o 7 proc. przeładunki kontenerów osiągając wartość 7 265 TEU.

Mniejsze przeładunki odnotowano w towarach: węgiel przeładowano 114,2 tys. ton, czyli mniej o 43,1 proc. Zboża przeładowano 122,6 tys. ton, zatem mniej o 27,4 proc., tj. o 46,2 tys. ton. Wpłynął na to mniejszy eksport pszenicy oraz zmniejszony import śruty sojowej. Drobnica przeładowano 1037,5 tys. ton, czyli mniej o 7,3 proc., tj. o 81,3 tys. ton.  Wystąpiły mniejsze obroty drobnicy promowej - wyłączone promy do przeglądów oraz mniej drobnicy konwencjonalnej, co było wynikiem m.in. okresu świątecznego.

Ogółem bilans za okres styczeń-kwiecień br. to większe przeładunki do poprzedniego roku o 10,1 proc. tj. o 783,2 tys. ton. Złożyły się na wynik większe przeładunki rudy, której przeładowano 942,7 tys. ton, czyli więcej o 50,4 proc. tj. o 315,8 tys. ton, zboża, tego przeładowano 659,9 tys. ton, zatem więcej o 2,2 proc. tj. o 14 tys. ton, drewna, którego przeładowano 7,1 tys. ton, drobnicy, tej przeładowano 4 136,6 tys. ton, a więcej o 3,1 proc. tj. o 123,4 tys. ton oraz paliw których przeładowano 1 173,4 tys. ton, czyli więcej o  123,4 proc. tj. o 604 tys. ton. O 11 proc. wzrosły przeładunki kontenerów, osiągając wartość 29 624 TEU. Mniejsze przeładunki odnotowały węgiel, tego przeładowano 648,6 tys. ton, a więc mniej o 43,1 proc. tj. o 208,7 tys. ton oraz inne masowe, których przeładowano 954,6 tys. ton, co wynosi mniej o 6,9 proc. tj. o 70,2 tys. ton.

Miniony rok zespół portów Szczecin-Świnoujście zamknął wynikiem przekraczającym 24 mln ton towarów. Spółka przewiduje, że bilans za ten rok zamknie wynikiem większym, oscylującym wokół 25 mln ton towarów. (Monika Woźniak-Lewandowska)

tabela z wynikami

 

ZMPSiŚ

 

 

ZMPSiŚ: Wizyta handlowa w Singapurze

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Wizyta handlowa w Singapurze

W dniach 20-24 marca br. odbyła się w Singapurze misja gospodarcza z Polski. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.  Jej głównym celem było rozpoznanie tamtejszego rynku, pod katem potencjalnej przyszłej współpracy. 

Misję podzielono na cztery branżowe obszary tematyczne, takie jak  innowacje (start-upy), transport i logistyka, budownictwo, inwestycje i handel artykułami rolno-spożywczymi. 

ZMPSiŚ SA był uczestnikiem panelu poświęconego transportowi i logistyce. W trakcie licznych spotkań biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami, reprezentantami instytucji finansowych i agencji rządowych oraz Zarządem Portu w Singapurze zaprezentowano ofertę i potencjał portów w Szczecinie i Świnoujściu. Dyskutowano również o możliwościach przyszłej współpracy.  

Punktem kulminacyjnym wizyty było seminarium biznesowe, zorganizowane przez Singapurską Federację Biznesu (SBF). Jego celem było zachęcenie lokalnych partnerów do udziału w misji biznesowej towarzyszącej wizycie Prezydenta Singapuru Tony’ego Tana w Polsce, planowanej na maj br.

Rozmowy z lokalnymi partnerami potwierdziły istnienie dużego potencjału współpracy zwłaszcza w takich obszarach jak start-upy, transport lądowy, w tym autobusy elektryczne, czy pojazdy szynowe, jak również budownictwo i przemysł rolno-spożywczy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta  portów w Szczecinie i Świnoujściu, które jak uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, mają ogromny potencjał rozwojowy i inwestycyjny.

W polskiej delegacji poza przedstawicielami ZMPSiŚ SA  uczestniczyli delegaci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a także Agencji Rynku Rolnego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

Singapur to miasto – państwo w pobliżu południowego krańca Półwyspu Malajskiego zlokalizowanego w południowo-wschodniej Azji. Z kolei sam port w Singapurze to absolutny światowy lider w zakresie przeładunku kontenerów. Do portu łącznie zawija ok. 130 tys. statków. Flota handlowa Singapuru składa się z 1063 statków o łącznej nośności 49,7 mln DWT.

Warto wspomnieć, że inwestorzy azjatyccy coraz bardziej są zainteresowani współpracą z polskimi portami. Na początku marca br. w ZMPSiŚ przebywali z roboczą wizytą biznesową przedstawiciele chińskiego przedsiębiorstwa  specjalizującego się w dużych przedsięwzięciach infrastrukturalnych. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

ZMPSiŚ

 

Przeładunki portów w Szczecinie i Świnoujściu pną do góry

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Przeładunki portów w Szczecinie i Świnoujściu pną do góry

Porty w Szczecinie i Świnoujściu w lutym br. obsłużył o 7,1 % więcej ładunków aniżeli w lutym 2016. Wzrosty zanotowały praktycznie wszystkie grupy towarowe.

Węgiel, wzrost w przeładunkach o 6,4 %  tj. o 10,1 tys. ton do wielkości 169 tys. ton, dla  porównania w lutym 2016 r. było 158,9 tys. ton.  Odnotowano wzrost zarówno w imporcie -  jeden duży statek z Kolumbii, jak i w eksporcie - dwie duże jednostki z koksem do Indii oraz z węglem do Niemiec, a także barki z węglem do Niemiec.  

Ruda, po ostatnich latach spadków nastąpił wzrost przeładunków tego surowca o 33,5 %,tj. o 53,8 tys. ton,  w lutym 2017 obsłużono 214,6 tys. ton, z kolei  w lutym ub. roku 160,8 tys. ton.  Na ten wynik wpłynął import trzema dużymi statkami rudy żelaza z Brazylii oraz Liberii oraz jeden mniejszy statek z koncentratem miedzi z Niemiec.

Inne masowe, niestety spadek o -15 % tj. o 40,9 tys. ton z 272,7 tys. ton w 2016 r. do 231,8 tys. ton w 2017 r. (mniej przeładunków kruszyw i chemikaliów).

Zboże,  typowy dla tej pory roku, spadek przeładunków w tej grupie towarowej o -8,4 % tj. o - 17,2 tys. ton  z 204 tys. ton w 2016 r. do 186,8 tys. ton w 2017 r. Odnotowano w imporcie tylko jeden średniej wielkości statek ze śrutą sojowa z Argentyny. Z kolei w eksporcie również cztery średnie statki z pszenicą do Holandii, Tanzanii i Arabii Saudyjskiej. 

Drewno, bardzo duży wzrost przeładunków tj. o 520 % czyli o 2,6 tys. ton. Wpłynął na to eksport tego surowca do Maroka.  

Drobnica, wzrost przeładunków o 1,6 % tj. o 14,9 tys. ton z 956,6 tys. ton w 2016 roku do 971,5 tys. ton w 2017 roku.  W tej grupie utrzymujący się trend wzrostów obrotów drobnicy promowej o 1,3 %, oraz drobnicy konwencjonalnej.  

Paliwa, wzrost o 61,8 % tj. o 114,2 tys. ton  ze 184,9 tys. ton w 2016 r. do 299,1 tys. ton w 2017 r. Głównie dzięki przeładunkowi gazu LNG z Kataru w Świnoujściu oraz większemu importowi oleju napędowego z Rosji przy zwiększonym eksporcie do Holandii i Szwecji. 

Kontenery, wzrost przeładunków o 20,1 % z 5 933 TEU w 2016 roku do 7 128 TEU w 2017 r.

W sumie narastająco po dwóch miesiącach 2017 r. porty notują wzrost przeładunków o 5,4 % tj. o 205,6 tys. ton, z 3 804,1 tys. ton w 2016 r. do 4 009,7 tys. ton w 2017 r.  Rozkład na poszczególne grupy towarowe wygląda następująco: 

Węgiel, dalej niestety spadek przeładunków. Obecnie o -20,6 % tj. o -85,6 tys. ton spadek z 415,2 tys. ton w 2016 r. do 329,6 tys. ton w 2017 r. Wynika to z faktu, iż armatorzy wybierają inne sąsiednie krajowe porty.

Ruda, także utrzymujący się spadek. Obecnie -11,9 % tj. o 46,5 tys. ton z 391,2 tys. ton w 2016 r. do 344,7 tys. ton w 2017 r.

Inne masowe również niestety spadek. Tym razem o -8,6 % tj. o 43,1 tys. ton z 498,3 tys. ton w 2016 r. do 455,2 tys. ton w 2017 r. Obsłużono mniej kruszywa i nawozów oraz chemikaliów i matanolu.

Zboże, duży wzrost, tj.  o 24,8 % czyli o 72,5 tys. ton. Wzrost z 291,9 tys. ton w 2016 r. do 364,4 tys. ton w 2017 r.

Drewno, także duży wzrost, tj. o 325 %, czyli o 2,6 tys. ton. Wpływ na to miał duży eksport tego surowca do Maroka.

Drobnica również wzrost, tj. o 4,3 % czyli o 79,9 tys. ton. Wzrost z 1 866,5 tys. ton w 2016 r. do 1 946,4 tys. ton w 2017 r.  W tym wzrosty drobnicy promowej o 3,3 %. 

Paliwa, wzrost o 66,4 % tj. o 225,8 tys. ton z 340,2 tys. ton w 2016 r. do 566 tys. ton w 2017 r. (w tym przeładunek 93 tys. ton gazu LNG).

Kontenery, także dwucyfrowy wzrost, tj. o 10,9 % czyli o 1 195 TEU, z 13 227 TEU w 2016 r. do 14 667 TEU w 2016 r.

Zarząd Portu prognozuje, że w br. kalendarzowym trend wzrostowy się utrzyma. W ub. roku w portach Szczecin i Świnoujście roczna wartość przeładunków wzrosła wobec 2015 r. o 4,1% osiągając wartość 24,1 mln ton. (Monika Woźniak-Lewandowska)

ZMPSiŚ

 

12,5m dla Szczecina – największa inwestycja portowa w powojennej historii Szczecina i Świnoujścia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: 12,5m dla Szczecina – największa inwestycja portowa w powojennej historii Szczecina i Świnoujścia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W projekcie ustawy przewidziano rozwiązania, które umożliwią szybkie przygotowanie i sprawną realizację inwestycji zapewniającej lepszy dostęp do portu w Szczecinie oraz portów Zalewu Szczecińskiego. Szacuje się, że poparcie rządu może przyspieszyć tę kluczową dla rozwoju regionu inwestycję o pół roku. 

Miliardy dla Szczecina i Świnoujścia

- Decyzja o pogłębieniu głównego toru wodnego podjęta przez Radę Ministrów w znaczący sposób przyczynia się do przyspieszenia realizacji inwestycji. O pogłębienie toru wodnego w porcie Szczecin-Świnoujście, środowiska związane z gospodarką morską starają się już od kilkudziesięciu lat. Właśnie teraz mamy największe szanse zwieńczyć nasze starania sukcesem- mówi Monika Woźniak-Lewandowska, Specjalistka ds. komunikacji i PR.

Docelowo do roku 2022 r. tor wodny Świnoujście-Szczecin ma zostać pogłębiony do 12,5m. Inwestycję zrealizuje Urząd Morski w Szczecinie. By inwestycja przyniosła zakładany efekt, którym jest znaczny wzrost przeładunków oraz pobudzenie gospodarcze w porcie i całym regionie województwa Zachodniopomorskiego, muszą być podjęte działania inwestycyjne również na lądzie. Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście zakłada również, że do 2022r. nastąpi przecięcie wstęgi w przypadku inwestycji towarzyszących pogłębieniu kanału portowego. Cały proces jest finansowany w oparciu o aktualną perspektywę unijną obejmującą lata 2014-2020. Do puli funduszy przeznaczonych na pogłębienie toru wodnego należy doliczyć ponad miliard złotych zasilających port w postaci inwestycji przewidzianych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin- Świnoujście. Oznacza to, że faktyczna wartość inwestycji realizowanych na obszarze zespołu portowego będzie wynosiła prawie 2,5 mld złotych. Te pieniądze w znaczący sposób poprawią warunki nawigacyjne i zwiększą udział zespołu portowego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.

Inwestycje towarzyszące czyli umacnianie nabrzeży leżą w gestii Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Zaplanowano 5 pakietów inwestycyjnych, dedykowanych modernizacji nabrzeży w całym zespole portowym. 

Procedowana właśnie ustawa znacznie przyspieszy wydawanie decyzji środowiskowych. Zadaniem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest przygotowanie terenu Ostrowa Grabowskiego pod inwestycję. Teren Ostrowa należy do Zarządu i od zawsze był przeznaczony pod inwestycje portowe. Mimo to od blisko 30 lat funkcjonowały na nim prywatne ogródki działkowe. Proces wywłaszczania działkowców zakończy się już pod koniec marca bieżącego roku. Ze względu na konieczność wykopania obrotnicy, część obszaru Ostrowa Grabowskiego znajdzie się pod wodą. Na pozostałym obszarze wyspy składowany będzie refulat wydobywany z dna kanału portowego. W ten sposób teren Ostrowa Grabowskiego w naturalny sposób będzie umacniany. W przyszłości na obszarze wyspy powstaną dodatkowe terminale, które zyskają ekonomiczną rację bytu po pogłębieniu toru wodnego. Koszt pogłębienia toru szacowany jest aktualnie na blisko 1 mld 400 tys. zł. Inwestycje towarzyszące realizacji celu głównego są zlokalizowane w rejonie Kanału Dębickiego (obszar obsługi ładunków drobnicowych), Basenu Kaszubskiego (obszar, na którym przeładowywane są ładunki masowe). Nabrzeża zlokalizowane na tych obszarach portu będą modernizowane i wzmacniane. Następne inwestycje realizowane przez port będą związane z modernizacją infrastruktury technicznej na nabrzeżach administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Planowana jest również budowa terminali głębokowodnych w Świnoujściu i Szczecinie. Teren Ostrowa Grabowskiego jest przeznaczony na budowę dodatkowych terminali. W Świnoujściu rozważana jest budowa terminalu kontenerowego w porcie zewnętrznym. Umacniane będą również nabrzeża w świnoujskim porcie. Część została już zmodernizowana pod nową głębokość. Pogłębiono Kanał Piastowski. 

Aktualnie kanał portowy Szczecina i Świnoujścia umożliwia obsługę statków o maksymalnym zanurzeniu 9,15m. Armatorzy wprowadzają do eksploatacji coraz większe jednostki. Przewoźnikom o wiele bardziej opłaca się za jednym razem przewieść większą masę ładunkową. Do szczecińskiego portu często zawijają statki, które nie mogą być w pełni wypełnione masą ładunkową. Z punktu widzenia interesów przedsiębiorstw armatorskich taki stan rzeczy generuje dodatkowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym zespół portowy omija duży strumień ładunków, który mógłby z powodzeniem zasilać gospodarkę regionu. Inwestycja wychodzi więc naprzeciw tendencjom utrzymującym się od wielu lat w globalnej żegludze. Alternatywą jest pozwolenie na stopniową marginalizację portu i spadek jego znaczenia nie tylko w rankingach europejskich ale też w skali kraju. Obecnie infrastruktura portu jest zaprojektowana z myślą o obsłudze jednostek o ładowności nominalnej 20 000 TEU. Ładownie statków o wyższych parametrach z konieczności nie mogą być do końca zapełnione. Po pogłębieniu toru wodnego zespół portowy Szczecin- Świnoujście będzie obsługiwał niemal w pełni załadowane 40-tysięczniki. 

Rozwój lub stagnacja

- Dziś na nabrzeżach portów w Szczecinie i Świnoujściu w skali roku przeładowuje się ponad 24 mln ton, z tego w Szczecinie ok. 10 mln ton towarów. Wg naszych szacunków jeśli nie uda się sfinalizować tej inwestycji, wysokość przeładunków w naszym porcie zatrzyma się już na obecnym poziomie. W roku 2030 również będzie wynosić ok. 10 mln ton. Pogłębienie toru wodnego oznacza wyniki przeładunkowe kształtujące się na poziomie 14 a nawet 17 mln ton rocznie. Gra toczy się więc o przyszłość portu i miasta- szacuje Monika Woźniak-Lewandowska. 

Jeśli do rozbudowy infrastruktury portowej dodamy inwestycję w Odrzańską Drogę Wodną to masa ładunkowa obsługiwana przez port lub przechodząca tranzytem przez Szczecin i Świnoujście może być jeszcze większa. 

Decyzja podjęta w Warszawie może przyspieszyć proces inwestycyjny związany z pogłębieniem kanału portowego o całe pół roku. Cały proces inwestycyjny jest wieloetapowy i bardzo skomplikowany. Nim teren budowy zostanie ogrodzony a koparka wybierze pierwszą warstwę ziemi, musi minąć dwu letni okres realizacji założeń proceduralnych. Inicjatywa ministra Marka Gróbarczyka w znaczący sposób usprawni więc realizację inwestycji. 

 Od ok. 2 lat można zaobserwować zmiany w strukturze przeładunkowej. Przez lata Szczecin utrzymywał się na pozycji lidera w dziedzinie przeładunków węgla i rudy. Obecnie w tej grupie towarowej można zaobserwować spadki. Na znaczeniu zyskują natomiast zboża. Zarząd portów opiera podstawy swojej strategii na rynku Agro. Dowodem jest uruchomienie elewatora zbożowego „Ewa” po wielu latach gospodarczego niebytu. Efektem reaktywacji terminalu jest znaczący wzrost wysokości przeładunków zbóż. Niebawem w Świnoujściu zostanie uruchomiony następny terminal zbożowy. Władze portu liczą na wzrost przeładunków węgla po pogłębieniu głównego toru wodnego do 12,5m. W przeciwnym razie węglowce popłyną do portów charakteryzujących się bardziej przyjaznymi warunkami nawigacyjnymi. Pogłębienie toru wodnego stanowi więc dla portów w Szczecinie i Świnoujściu jedyną szansę na odzyskanie silnej pozycji w dziedzinie przeładunku towarów należących do grup towarowych, których obsługa przez lata stanowiła gospodarczą podstawę funkcjonowania portu. 

Porty zachodniopomorskiego w perspektywie rozwoju  gospodarczego kraju

- Udany proces inwestycyjny można porównać do toczącej się kuli śnieżnej. Z biegiem czasu inwestycja zacznie przyciągać kolejnych inwestorów, a zatem do portowych magazynów popłynie szerszy strumień kluczowych ładunków. Efektem będzie powstanie dodatkowych miejsc pracy w regionie. Oczywiście porty Szczecin i Świnoujście nigdy nie będą konkurowały z największymi ośrodkami w Europie. Możemy jednak z powodzeniem starać się o pozycję lidera w grupie średnich portów- porównuje Specjalistka ds. komunikacji i PR.

Atutem szczecińskiego portu jest jego położenie- 68 km w głębi lądu, co znacznie ułatwia proces przeładunku towarów. Kolejnym atutem jest Odrzańska Droga Wodna, która po pogłębieniu, modernizacji i doprowadzeniu do IV klasy żeglowności stanie się szlakiem transportującym towary składowane w portach Szczecina i Świnoujścia bezpośrednio na południe i zachód kontynentu bez konieczności angażowania transportu kołowego. Transport drogą wodną i to zarówno morski, jak i śródlądowy to najbardziej ekologiczny i ekonomiczny rodzaj transportu. Unia Europejska wymaga, by do roku 2030r. niemal 30% wszystkich ładunków w Europie transportować szlakami wodnymi. Odrzańska Droga Wodna w połączeniu z drogą wodną E 30 łączy Szczecin i Świnoujście z zachodnioeuropejską siecią dróg śródlądowych, komunikujących region zachodniopomorski z Berlinem i zachodnimi Niemcami. Odra łączy Szczecin z południem kontynentu. To niezaprzeczalny potencjał, którym nie dysponuje żaden inny port naszego kraju. 

- Duża grupa polskich przedsiębiorców korzysta z usług sąsiednich zachodnioeuropejskich portów. Liczymy na to, że po poprawieniu warunków nawigacyjnych ta klientela wróci do Szczecina. Pamiętajmy jednak, że sam proces pogłębienia nie jest jeszcze gwarancją odzyskania części kluczowych klientów. Konkurencyjny port musi być dobrze skomunikowany z zapleczem. Równocześnie należy więc rozwijać infrastrukturę kolejową (Nadodrzankę CE59 i trasę E59). Wymagane jest również dokończenie trasy S3, która musi stać się drogą dwupasmową, prowadzącą do Świnoujścia- informuje Monika Wożniak- Lewandowska.

Przez szereg lat województwo Pomorskie miało doskonałych ambasadorów reprezentujących gospodarcze interesy tego regionu w stolicy. Odzwierciedleniem udanych kontaktów między portem, przedstawicielami władz regionalnych a decydentami był szereg spektakularnych i udanych inwestycji realizowanych w trójmiejskich portach. 

- Obecnie mamy to szczęście, że wielu rządzących pochodzi ze Szczecina i rozumie lokalną specyfikę gospodarczą. Ze Szczecina pochodzi Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zwrócono wreszcie uwagę na nasz potencjał oraz na korzyści płynące z rewitalizacji i podniesienia Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy szlaku o kluczowym znaczeniu dla europejskiego systemu transportowego. Musimy wykorzystać swoją unikatową szansę, gdyż stawką jest gospodarcza przyszłość całego regionu- ocenia Monika Woźniak- Lewandowska. 

 

Opracował  Maciej Ostrowski

Czytaj więcej: 12,5m dla Szczecina – największa inwestycja portowa w powojennej historii Szczecina i Świnoujścia