TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Szczeciński port w Hamburgu

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Szczeciński port w HamburguW Hamburgu odbyły się największe i najważniejsze w Europie targi branży statków wycieczkowych Seatrade Europe i Rivercruise, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Gminy Miasta Szczecin, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Polsteam Shipping Agency oraz Centrum Wynajmu i Turystyki.
Po raz pierwszy na wspólnym stoisku „Cruise Poland” promowali się przedstawiciele gmin i portów Szczecina, Gdańska i Gdyni. Podczas rozmów z armatorami przedstawiono ofertę portu i miasta, zaprezentowano walory turystyczne Szczecina i okolic oraz zachęcano do odwiedzenia naszej destynacji.
Efektem uczestnictwa w targach Seatrade Europe, a także wcześniejszych wielomiesięcznych prac związanych m.in. z tworzeniem ulepszonej oferty Szczecina jako destynacji, z pewnością będą miały przełożenie na ilość zawinięć cruiserów do Szczecina w kolejnych latach. Wiadomo już, że w 2012 roku odwiedzi nas 7 pełnomorskich statków wycieczkowych. 

„Mamy doskonałe warunki do obsługi aglomeracji berlińskiej”

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: „Mamy doskonałe warunki do obsługi aglomeracji berlińskiej” W Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. gościli przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Brandenburgii Wschodniej, portu w Schwedt oraz portów berlińskich BEHALA. Gospodarzem spotkania był prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Jarosław Siergiej.
Rozmowy dotyczyły możliwości rozwoju współpracy pomiędzy niemieckimi portami rzecznymi w Berlinie i Schwedt z portem w Szczecinie.
Szef Izby Przemysłowo-Handlowej Brandenburgii Wschodniej Helmar Fellmer wspomniał o korzyściach, jakie mogą odnieść polskie i niemieckie porty rozwijając żeglugę śródlądową ze Szczecina przez Schwedt do Berlina. Zwracał także uwagę na konieczność pilnej modernizacji dróg wodnych po obu stronach granicy, aby możliwa stała się żegluga większych barek, zabierających coraz więcej różnego rodzaju ładunków, w tym także kontenerów.
Niemieccy goście poinformowali, że papiernia w Schwedt wysyła część produkcji do Wielkiej Brytanii. Część ładunku mogłaby być transportowana statkami morsko-rzecznymi do Szczecina, gdzie jednostki byłyby doładowywane.
- Nie zamierzamy być konkurencją dla Szczecina. Nasz port realizuje przeładunki na poziomie ok. 200 tys. ton, zdajemy sobie sprawę, że w porównaniu do Szczecina i Świnoujścia nie jest to dużo. Bardzo zależy nam na rozwijaniu współpracy i osiąganiu wspólnych korzyści - powiedział prezes portu w Schwedt Dieter Domschke.
- Jesteśmy bardzo zainteresowani rozwojem połączeń śródlądowych generujących przepływ potoków ładunkowych z/do naszych portów- stwierdził Jarosław Siergiej prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Dobry początek dla portów Szczecina i Świnoujścia

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Dobry początek dla portów Szczecina i Świnoujścia Dobrze rozpoczął się bieżący rok dla portów w Szczecinie i Świnoujściu. W pierwszych dwóch miesiącach roku, przeładunki osiągnęły poziom 3 241,2 tys. ton, co stanowi wzrost o 10,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010.
O 26,6% wzrosły przeładunki towarów masowych osiągając poziom 377,3 tys. ton. Obroty drobnicy wyniosły z 1 235,9 w 2010 roku do 1 480 tys. ton w styczniu i lutym bieżącego roku, co stanowi wzrost o 19,8%. Znaczące wzrosty odnotowano w przeładunkach drewna oraz ropy i jej przetworów. W przypadku drewna obroty w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy ubiegłego roku wzrosły o 44,4% osiągając poziom 1,3 tys. ton. Przeładunki ropy i jej przetworów wzrosły w porównaniu do 2010 roku aż o 50,5% z poziomu 161,1 tys. ton w roku 2010 aż do 242,4 tys. w pierwszych miesiącach roku bieżącego.

Niewielkie spadki odnotowaliśmy w przeładunkach węgla, o 6,3%, rudy o 12,7% i zboża o 10%.


 

Bronisław Komorowski, Prezydent RP podpisał ustawę „0” % VAT dla portów.

To nie są wizje to rzeczywistość Port Szczecin - portem XXI wieku

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: To nie są wizje to rzeczywistość Port Szczecin - portem XXI wieku Mało jest w Polsce firm, a tym bardziej na Pomorzu Zachodnim, które na przestrzeni najbliższych lat wydadzą na inwestycje ponad 600 mln. zł. Mowa oczywiście o Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Kierownictwo firmy w ten sposób pragnie zmienić oblicze, rolę i znaczenie szczecińskiego portu. Port Szczecin ma stać się w najbliższych latach Portem XXI wieku. Ma być najważniejszym w tej części geograficznej węzłem komunikacyjnym pomiędzy północną i południową oraz zachodnią częścią Europy.

Nic też dziwnego, że wachlarz prac inwestycyjnych jest ogromny. Będzie niemal równocześnie prowadzony w Porcie Handlowym Świnoujście, gdzie główną inwestycją o skali światowej jest Terminal Gazowy LNG oraz nowe nabrzeża do przeładunków towarów masowych a w przyszłości kontenerowych.

Mówi się o kolejnych dodatkowych śmiałych i odważnych przedsięwzięciach, związanych z świnoujskim portem, ale o tym jeszcze za wcześnie mówić. Najpierw Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście musi uporać się z rozpoczęciem pierwszych projektów, znaczących dla prawidłowego funkcjonowania portu. Najważniejsze, że zostały już podpisane stosowne umowy z wykonawcami np. na przebudowę infrastruktury portowej w płn. części półwyspu Ewa, na przebudowę infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu, przebudowy infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu, rozbudowa infrastruktury płd. części portu w Świnoujściu.

Przypomnijmy: Niedawno Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA i Paweł Adamarek, wiceprezes ds. finansowych podpisali w Warszawie umowy na dofinansowanie trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ: modernizacji infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu, modernizacji infrastruktury kolejowej w obu portach oraz modernizacji infrastruktury portowej w północnej części portu w Szczecinie na Płw. Ewa.

Do tej grupy inwestycji, częściowo finansowanych przez Unię Europejską będzie rozbudowa infrastruktury do przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego w Szczecinie. Jest to wspólny projekt ZMPSiŚ i DB Port Szczecin. Wspólnie także został złożony wniosek o dofinansowanie unijne. W ten projekt firmy zainwestują 90 mln zł.

- Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji 30 nowych inwestycji. Najważniejsza z nich to Terminal Gazowy w Świnoujściu oraz budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Te budowy już się rozpoczęły a w przyszłym roku startujemy z następnymi, tym razem na terenie portu szczecińskiego – powiedział Władysław Lisewski, wiceprezes ds. inwestycji w ZMPSiŚ.

Powraca sprawa Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego.

- Obecnie prowadzimy rozmowy z dwoma kontrahentami zagranicznymi; z Anglii i Niemiec. Jesteśmy na etapie negocjacji warunków umowy z tymi firmami, które należą do znaczących na świecie – stwierdził Władysław Lisewski.

Szczeciński port z roku na rok będzie stawał się silnym i prężnym ośrodkiem łączącym najważniejsze europejskie miasta, nie tylko, portowe a kolejne inwestycje sprawią, że wielomilionowe nakłady zwrócą się niepostrzeżenie szybko.

Tegoroczne obroty -19 mln ton !

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Port Szczecin


Czytaj więcej: Tegoroczne obroty -19 mln ton !Wrzesień okazał się najlepszym miesiącem pod względem przeładunków w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Na nabrzeżach administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przeładowano we wrześniu bieżącego roku 2 153,9 tys. ton ładunków tj. aż o 42,3% więcej niż we wrześniu 2009 roku, kiedy przeładunki wynosiły 1 513,7 tys. ton.

W poszczególnych miesiącach 2010 roku przeładunki kształtowały się następująco (w tys. ton):  

styczeń                        1 473,2

luty                              1 451,9

marzec                         1 870,1

kwiecień                      1 870,7

maj                              1 677,6

czerwiec                      1 616,9

lipiec                           1 939,8

sierpień                       1 442,5

wrzesień                     2 153,9

W ciągu 9 miesięcy 2010 roku przeładowano 15 496,6 tys. ton ładunków tj. o 32,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, wówczas poziom przeładunków wyniósł 11 690,8 tys. ton.

Największe wzrosty zanotowaliśmy w następujących grupach ładunkowych (w stosunku miesięcznym porównując wrzesień 2009 do września 2010):

Węgiel: wrzesień 2009 - 349,0 tys. ton, wrzesień 2010 - 792,8 tys. ton  wzrost - 127,2%.

Drobnica: wrzesień - 2009 - 654,3 tys. ton, wrzesień 2010 - 787,3 tys. ton - wzrost - 20,3%.

Ropa i jej przetwory: wrzesień 2009 - 48,2 tys. ton, wrzesień 2010 - 142,4 tys. ton – wzrost - 195,4%

Na przestrzeni 9 miesięcy 2010 roku w stosunku do 9 miesięcy roku ubiegłego największe wzrosty obrotów nastąpiły w następujących grupach ładunkowych:

Węgiel:     I - IX 2009; 2 622,2 tys. ton – I - IX 2010 -  5 533,4 tys. ton – wzrost; 111%

Drobnica: I - IX 2009; 5 137,8 tys. ton –  I - IX 2010 - 6 261,2 tys. ton -  wzrost;   21,9%

Ropa i jej przetwory: I - IX 2009; 735,3 tys. ton – I - IX 2010; 814,0 tys. ton – wzrost; 10,7%