TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Imponujący wynik finansowy w ZMPSiŚ

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Imponujący wynik finansowy w ZMPSiŚ

28 maja br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podsumował wyniki ekonomiczne za 2017 rok.  W Grupie Kapitałowej ZMPSiŚ SA obejmującej ZMPSiŚ SA oraz spółki zależne, tj. Infra-Port Spółka z o.o, Polskie Terminale SA, Terminal Promowy Świnoujście Spółka z o.o. wyniki są znakomite, zysk brutto poszybował bowiem w górę o blisko 200 procent osiągając wielkość zbliżającą się do 64 mln złotych. Równie imponujący wynik wypracował sam ZMPSiŚ SA. Tutaj zysk brutto wrósł o prawie 136 procent, zamykając miniony 2017 rok wartością blisko 63 mln złotych.

Co warte podkreślenia zarówno w ZMPSiŚ SA, jak i w Grupie Kapitałowej zostały obniżone odpowiednio o 4 i 6,4 procent koszty funkcjonowania w 2017 r.

Wypracowane zyski zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne, których celem jest modernizacja i rozwój infrastruktury portowej. Obecnie ZMPSiŚ jest w trakcie realizacji sześciu takich projektów na kwotę przekraczająca 1,5 mld złotych. W porcie Szczecin modernizowane będą nabrzeża w rejonie  Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego. Nabrzeża zostaną przystosowane do głębokości 12,5 m toru wodnego Świnoujście-Szczecin oraz do przyjęcia większej masy towarowej. Zmodernizowana będzie też infrastruktura techniczna, w tym m.in. elektryczna, kanalizacyjna, itp. w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Terminal promowy w Świnoujściu będzie rozbudowywany i dostosowywany do obsługi transportu intermodalnego. Także w Świnoujściu na terminalu LNG budowane będzie nowe stanowisko do redystrybucji skroplonego gazu. Ponadto w portach budowane będą nabrzeża głębokowodne.

To nie jedyne przedsięwzięcia inwestycyjne, w które zaangażowany jest ZMPSiŚ SA. Spółka we współdziałaniu z innymi podmiotami, jak np. PKP PLK realizuje projekty mające na celu poprawę infrastruktury dostępowej do portów. Ponadto, dla dalszego rozwoju portów jednym z kluczowych projektów, jest też użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Infrastruktura dostępowa ma fundamentalne znaczenie dla konkurencyjności portów. Zapewnia bowiem sprawną dystrybucję towarów z i do portów. Sama ilość  towarów w zespole portów Szczecin-Świnoujście rośnie z każdym rokiem. Miniony 2017 rok porty zamknęły wynikiem o 5,5 procent lepszym aniżeli w 2016, osiągając historyczny wynik blisko 25,5 mln ton obsłużonych towarów. Bieżący rok także zapowiada się bardzo dobrze, bowiem w ciągu jego pierwszych czterech miesięcy przeładunki w zespole portów Szczecin-Świnoujście wzrosły o 6 procent. (Monika Woźniak-Lewandowska)

ZMPSiŚ

ZMPSiŚ: Mamy o sześć procent więcej towarów niż przed rokiem

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Mamy o sześć procent więcej towarów niż przed rokiem

O sześć procent więcej towarów niż przed rokiem obsłużyły spółki przeładunkowe w zespole portów Szczecin-Świnoujście w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. Rosną przeładunki węgla, rudy, innych masowych oraz drobnicy i ropy.

Dwucyfrowy wynik na plusie mają węgiel, tj. w górę o 41 procent oraz inne masowe, w górę o 15 procent. Kolejne wzrosty notują: drobnica w górę o 7,2 procent, ruda na plusie o 3 procent oraz ropa lekko w górę o 0,2 procent.

O połowę, w porównaniu do ub. roku spadły przeładunki zbóż. Kontenery zanotowały nieznaczny czteroprocentowy spadek.

W sumie w okresie styczeń-kwiecień przeładowano w portach Szczecin-Świnoujście 9 039,2 tys. ton towarów.

Obecnie ZMPSiŚ SA jest w trakcie realizacji sześciu dużych projektów inwestycyjnych na sumę przekraczającą 1,5 mld złotych, a  ukierunkowanych na modernizację, rozbudowę i rozwój infrastruktury portowej. Rozwijana jest także infrastruktura dostępowa do portów, jak pogłębienie do 12,5 m toru wodnego Świnoujście-Szczecin, czy inwestycje w rozwój szlaków kolejowych, połączeń drogowych oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej. Zakładanym efektem synergii tych działań będzie stały wzrost obsługiwanych towarów w portach Szczecin-Świnoujście. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

ZMPSiŚ 

Oferty na pogłębienie toru Szczecin – Świnoujście znacznie powyżej budżetu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Oferty na pogłębienie toru Szczecin – Świnoujście znacznie powyżej budżetu

Urząd Morski w Szczecinie otworzył oferty w przetargu na modernizację toru wodnego łączącego Szczecin i Świnoujście. Najtańszą ofertę złożyły dwie współpracujące firmy, z których jedna pochodzi z Belgii, a druga z Holandii, jednak nawet ta propozycja nie mieści się w budżecie zamawiającego i przewyższa go o ponad 150 mln zł.

Na realizację inwestycji dotyczącej pogłębienia toru wodnego Szczecin – Świnoujście przewidziano 1,171 mld zł. Urząd Morski w Szczecinie otrzymał oferty od firmy China Harbour Engineering Company Ltd. (1,711 mld zł) oraz konsorcjów: Jan De Nul NV i Porr (1,768 mld zł), Boskalis International B.V., Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych i Rohde Nielsen A/S (1,742 mld zł), Sinohydro Corporation Limited, Powerchina Harbour i Altor (1,722 mld zł). Swoją propozycję zgłosiły również dwie firmy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia Dredging International NV i Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (1,336 mld zł). 

Większość podmiotów ubiegających się o realizację zadania pochodzi z poza Polski. W postępowaniu pojawiły się dwie oferty z Chin. Pozostałe firmy pochodzą z takich krajów jak Belgia, Dania czy Holandia. W trzech ze startujących konsorcjów pojawiają się polscy partnerzy. 

Podczas oceny ofert zamawiający będzie brać pod uwagę: cenę (60%), termin wykonania zamówienia (30%) oraz doświadczenie wykonawcy (10%). Na realizację przedsięwzięcia firma, która wygra przetarg miała mieć maksymalnie 51 miesięcy, jednak wszyscy startujący w przetargu zdecydowali się skrócić ten czas do 42 miesięcy. Największym doświadczeniem mogą pochwalić się współpracujące firmy z Belgii i Holandii, które złożyły najtańszą ofertę. 

Problemem pozostaje kwestia finansowa. Nawet propozycja o najniższej cennie znacznie przekracza budżet inwestora – o 165 mln zł. Pozostałe oferty przewyższają zaplanowaną na tę inwestycję kwotę nawet o 597 mln zł. Możliwe jednak, że zwiększenie budżetu będzie możliwe, z uwagi na to, że przedsięwzięcie otrzymało duże dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Inwestycja jest prowadzona w systemie „projektuj i buduj”. Wybrany wykonawca będzie w pierwszym etapie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z kolei w drugim etapie będzie musiał przeprowadzić roboty budowlane i pogłębiarskie dotyczące pogłębienia toru Świnoujście – Szczecin do -12,5 m na odcinku ok. 62 km.

Same prace budowlane będą polegały m.in. na przebudowie skarp brzegowych bez umocnień, kolidujących sieci branżowych, budowie umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą oraz pogłębieniu i poszerzeniu obrotnic statków. Dodatkowo dno w strefie Świnoujścia ma zostać zniwelowane.

 

Źródło: RynekInfrastruktury.pl

ZMPSiŚ: Podpisaliśmy porozumienie z portem w Kłajpedzie

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Podpisaliśmy porozumienie z portem w Kłajpedzie

Zarządy portów Szczecin-Świnoujście i Kłajpeda podpisały w Wilnie 9 marca br. porozumienie o współpracy portów i uruchomieniu połączenia promowego Świnoujście-Kłajpeda. Dokument w obecności premierów Polski - Mateusza Morawieckiego oraz Litwy - Sauliusa Skvernelisa podpisali: prezes ZMPSiŚ SA - Dariusz Słaboszewski oraz Arvydas Vaitkus – dyrektor generalny portu w Kłajpedzie.

Porozumienie zakłada m.in. zacieśnianie dwustronnej współpracy w zakresie rozwoju transportu morskiego. Temu celowi mają służyć wspólne działania promocyjne, gospodarcze i handlowe ukierunkowane na zwiększenie wymiany handlowej partnerskich portów. Przewiduje się także wizyty studyjne w portach oraz wymianę informacji i doświadczeń handlowych. Będą mogły być również tworzone zespoły specjalistów z partnerskich portów, których zadaniem będzie realizacja zapisów porozumienia.

Dokument został podpisany w ramach odbywającego się w Wilnie spotkania szefów rządów Polski, Estonii, Litwy i Łotwy, poświęconego m.in. kwestiom współpracy na forum Unii Europejskiej i NATO oraz omówieniu rozwoju regionalnej infrastruktury energetycznej i transportowej. Przedstawiciele ZMPSiŚ weszli w skład oficjalnej delegacji rządowej.

Obecnie współpraca polsko-litewska rozwija się bardzo intensywnie. Ważnym jej elementem są porty w Szczecinie i Świnoujściu, szczególnie w kontekście uruchomienia połączenia promowego ze Świnoujścia do Kłajpedy. Analizy dowodzą, że przeniesienie ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych z dróg na promy mogłoby obniżyć koszty frachtu o blisko połowę.

Port w Kłajpedzie, analogicznie do Szczecina i Świnoujścia jest portem uniwersalnym. Roczna wielkość obsługiwanej masy towarowej przekracza 40 mln ton  towarów, w tym 12 mln ton ładunków płynnych, 18 mln ton suchych ładunków masowych oraz 13 mln ton drobnicy. Roczne obroty kontenerowe kształtują się na poziomie 450-470 tys. TEU. Port w Kłajpedzie odwiedza także każdego roku kilkadziesiąt cruserów. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

ZMPSiŚ

ZMPSiŚ: Rekordowe przeładunki w 2017 roku

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Rekordowe przeładunki w 2017 roku

Rekordowe wyniki przeładunków w zespole Szczecin-Świnoujście w 2017 roku. Miniony rok porty zamknęły wynikiem blisko 25,5 mln ton obsłużonych towarów. Oznacza to wzrost o 5,4 procent wobec roku 2016.  

Na szczycie tabeli wzrostów z dwucyfrowym wynikiem plasują się ruda oraz paliwa uzyskując wynik odpowiednio +59,4 procent oraz +46,7 procent. Ruda znakomity wynik zawdzięcza zwiększonemu zapotrzebowaniu na ten surowiec hut polskich, słowackich i czeskich. Z kolei na większe przeładunki paliw złożyły się dostawy LNG do świnoujskiego gazoportu oraz wzrost importu nieprzetworzonego oleju napędowego z Rosji i eksport wzbogaconego oleju do krajów zachodnich.  

Bardzo dobrze w minionym roku poradziły sobie towary z grupy  inne masowe (+5,4 procent) oraz drobnica (+4,2 procent), w tym drobnica promowa (+6,9 procent). Na plusie były także przeładunki kontenerów zamykając rok wynikiem o 3 procent lepszym niż rok wcześniej. 

Dużym zaskoczeniem były spadki w przeładunkach zbóż. Tych było mniej o 28,6 procent. Na ten wynik wpłynęła niekorzystna aura i deszczowe lato ub. roku. Niestety w minionym roku utrzymała się tendencja spadkowa w przeładunkach węgla. Ten zamknął rok wynikiem o 27 procent mniejszym niż w 2016. 

W sumie porty obsłużyły  25 423,6 tys. towarów, tj. o 1 310,6 tys. ton więcej niż w 2016 roku. Uzyskując tym samym o 5,4 procent lepszy wynik. 

Zarząd Portów prognozuje, że tendencja wzrostowa powinna utrzymać się w 2018 roku, osiągając na koniec roku wartość 26 mln ton obsłużonych towarów. Należy jednak pamiętać, że rynek bywa kapryśny i mogą na nim wystąpić czynniki, na które Zarząd i spółki przeładunkowe nie mają wpływu, a które przekładają się na wielkość obsługiwanej masy towarowej.  

Warto także dodać, iż zarówno Zarządu Portu, jak i spółki portowe podejmują szereg działań ukierunkowanych na pozyskanie dodatkowych towarów. Należą do nich zaplanowane inwestycje w infrastrukturę portową. Plan inwestycyjny ZMPSiŚ SA zakłada wydatkowanie w portach w Szczecinie i Świnoujściu, w ramach obecnej perspektywy unijnej 2014-2020 kwoty prawie 1,5 mld złotych. Zarząd będzie modernizował nabrzeża w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego. Parametry nabrzeży dostosowane będą do nowej głębokości toru wodnego Świnoujście-Szczecin tj. 12,5 m. W obu portach będzie rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura portowa. W Świnoujściu rozbudowywany będzie terminal promowy w kierunku obsługi transportu intermodalnego. Z kolei w gazoporcie powstanie nowe stanowisko do redystrybucji LNG. Świnoujski port zyska także nabrzeża głębokowodne. 

Warto dodać, że w najbliżej przyszłości realizowane będą inwestycje innych podmiotów w infrastrukturę dostępową do portów, tj. pogłębienie i modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m, rozbudowa trasy S3 oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej. 

Wszystkie te działania mają przynieść zwiększenie konkurencyjności zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Efektem tego będzie rosnący rokrocznie wolumen obsługiwanej masy towarowej. 

Obecnie Szczecin i Świnoujście tworzą uniwersalny kompleks portowy, w którym ładunki drobnicowe stanowią 51 procent, masowe stałe 36 procent, zaś masowe płynne 13 procent. Warto też dodać, że świnoujski terminal promowy, to lider połączeń promowych na południowym Bałtyku. Aktualnie połączenia ze Szwecją obsługuje 12 promów. Niemal każdego dnia wykonywanych jest 11 kursów w relacji z portami w Trelleborgu i Ystad. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

ZMPSiŚ