TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

ZMPSiŚ na spotkaniu państw Inicjatywy Trójmorza

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ na spotkaniu państw Inicjatywy Trójmorza

W trakcie odbywającego się w Warszawie spotkania państw Inicjatywy Trójmorza, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podpisze z Zarządem Portu Rijeka porozumienie o współpracy pomiędzy oboma portami.

Dokument w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 7 lipca br. podpiszą: prezes ZMPSiŚ SA Dariusz Słaboszewski oraz dyrektor wykonawczy Zarządu Portu Rijeka Marino Juretić.

Porozumienie zakłada poszerzenie dwustronnej współpracy pomiędzy portami w takich obszarach, jak  transport morski i przemysł portowy oraz promocja i wymiana informacji handlowych. Przewiduje się wizyty studyjne specjalistów z obu portów ukierunkowane na wymianę dobrych praktyk i wzajemnych doświadczeń. Możliwe będzie także utworzenie dwustronnych zespołów eksperckich, które zajmą się wdrażaniem postanowień podpisanego aktu.   

Porozumienie zwarto na okres dwóch lat z możliwością jego przedłużenia o kolejne lata. 

Zespół portów Szczecin-Świnoujście łączy z chorwacką Rijeką korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk, którego nasze porty stanowią początkowy, a Rijeka końcowy element. 

Rijeka, to trzecie, co do wielkości miasto w Chorwacji (ok. 170 tys. mieszkańców) i zarazem jej największy port. Port jest strategicznie usytuowany, ze względu na rozbudowę Kanału Sueskiego oraz potencjał do znaczącego rozwoju. Dla klientów portów Szczecin i Świnoujście, zainteresowanych obrotem towarowym pomiędzy Europą, a krajami basenu morza Śródziemnego oraz Oceanu Indyjskiego, może stwarzać warunki ekspansji geograficznej.

Podobnie, jak porty w Szczecinie i Świnoujściu, Rijeka jest portem uniwersalnym. W ostatnich latach obroty w tym porcie kształtują się na poziomie 9-13 mln ton, w tym przeładunki drobnicy 2,1-2,3 mln ton, masowe suche ok.  2 mln ton,  masowe płynne ponad 6,5 mln ton,  drewno  blisko 400 tys. ton. Przeładunki kontenerów w 2015 roku osiągnęły poziom 200 tys. TEU i intensywnie rosną. Podobnie jak  port w Świnoujściu, Rijeka posiada terminal promowy.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim podpisane będzie także porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Morza, Transportu i Infrastruktury Republiki Chorwacji. (Monika Woźniak-Lewandowska)

ZMPSiŚ: Będą modernizowane szlaki kolejowe

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Będą modernizowane szlaki kolejowe

Uroczyste podpisanie umowy w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” odbyło się 4 lipca br. w szczecińskim porcie. To bardzo ważny projekt dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście, wpłynie bowiem na usprawnienie dostępu do portów z wykorzystaniem kolei.  

O randze wydarzenia świadczy obecność gości: wicemarszałka Sejmu, Joachima Brudzińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, wojewody zachodniopomorskiego, Krzysztofa Kozłowskiego, dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Przemysława Gorgola, kierownika projektu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Izabeli Baraniak, Prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Ireneusza Merchela oraz  członka Zarządu, dyrektora ds. rozwoju i przygotowania inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Włodzimierza Żmudy. Gości przywitał prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Dariusz Słaboszewski.    

Jednym z czynników decydujących o konkurencyjności portów jest dostępność do nich od strony zaplecza. Stąd tak ważne dla portu są inwestycje w poprawę infrastruktury dostępowej, drogowej czy kolejowej. Dzisiaj udział ładunków obsługiwanych w zespole portów Szczecin-Świnoujście z wykorzystaniem kolei stanowi 34 procent. Przewożone są głównie ładunki masowe, jak węgiel (33 procent), czy ruda (26 procent) oraz ładunki drobnicowe (23 procent), np. celuloza. 

Celem zadania „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” jest przede wszystkim likwidacja wąskich gardeł, zwiększenie przepustowości linii, skrócenie czasu dowozu i odwozu ładunków w relacji z portami, a także zapewnienie jak najwyższej punktualności realizowanych kolejowych połączeń towarowych. Zakłada się także znaczący wzrost jakości oferowanych przez porty usług oraz podniesienie konkurencyjności zespołu portowego Szczecin – Świnoujściu na rynku usług morskich. Projekt swoim zakresem obejmuje w Szczecinie budowę wiaduktu nad ulicą Gdańską, przebudowę mostu kolejowego nad rzeką Parnicą, elektryfikację dojazdu do Parku Wrocławskiego (skrócenie czasu przejazdu pociągu nawet o 2 godz.), modernizację układu kolejowego w rejonie Parku Wrocławskiego (tory, urządzenia sterowania ruchem) i terminalu kontenerowego w sposób umożliwiający bezpośredni wjazd i wyjazd trakcją elektryczną oraz modernizację torów kolejowych pomiędzy stacją Szczecin Port Centralny a nabrzeżami w rejonie przeładunków masowych w porcie w Szczecinie (SpA, SpB i SpC). Z kolei w Świnoujściu dobudowany zostanie drugi tor na odcinku ok. 1,5 km między stacjami Świnoujście SiA - Świnoujście SiB w celu zwiększenia zdolności przepustowej między stacją osobową i towarową oraz poprawy stanu infrastruktury kolejowej w rejonie stacji towarowej Świnoujście SIB (m.in. modernizacja układu torowego oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym) w celu skrócenia czasu obsługi wagonów kolejowych, a także budowę torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu promowego. 

Głównym beneficjentem projektu jest PKP PLK S.A. Jest on realizowany wspólnie z ZMPSiŚ SA. Szacunkowy koszt inwestycji przekracza 655 mln złotych, udział ZMPSiŚ S.A. to blisko 34 mln zł. Termin realizacji 2018-2020. Zakładane dofinansowanie UE 85 procent. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

Port Szczecin -Świnoujście - łatwiejszy dostęp od strony lądu i poprawa bezpieczeństwa nawigacyjnego

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Port Szczecin -Świnoujście - łatwiejszy dostęp od strony lądu i poprawa bezpieczeństwa nawigacyjnego

Mimo licznych inwestycji w rozwój i modernizację nabrzeży, pogłębiania głównego kanału portowego a także realizowanych sukcesywnie programów modernizacji i rozwoju linii kolejowych w dalszym ciągu udział transportu samochodowego w ogólnej strukturze obsługi portów wynosi w Szczecinie i Świnoujściu 61%, zaś kolejowego tylko 31%. To właśnie w Szczecinie i Świnoujściu transport kołowy odgrywa największą rolę spośród wiodących ośrodków kraju. Pieniądze przekazane województwu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stanowią okazję do poprawy obsługi ruchu zmierzających do portu pojazdów, a także rozwoju oferty i w niedalekiej przyszłości zapewnienia możliwości wprowadzania do portu większych jednostek.

Inwestycja zakłada kompletną przebudowę i reorganizację obecnego układu drogowego w Podjuchach. W ramach przewidzianych prac dojdzie przede wszystkim do dużej zmiany na obecnym skrzyżowaniu ul. Krygiera i Granitowej. Zostanie ono bowiem całkowicie przebudowane, tak aby zapewnić możliwie jak najlepsze warunki do obsługi ruchu pojazdów. Poprawie ulegnie również obsługa pieszych i rowerzystów. Modernizacji poddane zostaną również fragmenty dróg dojazdowych do skrzyżowania.

Ważnym elementem inwestycji będzie rozbiórka starego mostu, w miejsce którego pojawi się nowy obiekt nad rzeką Regalicą. Realizacja projektu jest bardzo istotna dla przyszłego rozwoju zespołu portowego z uwagi na konieczność usprawnienia ruchu pojazdów, które docierają do Szczecina od strony Gryfina a przede wszystkim od strony autostrady A6. Miasto musi posiadać alternatywne drogi dojazdu do centrum, które będą w stanie rozładować ruch pojazdów. Inwestycja przyczyni się nie tylko do zwiększenia przepustowości trasy istotnej z punktu widzenia kształtowania wyników przeładunkowych portu, ale też poprawi bezpieczeństwo na drogach. 

- Miasto ma już doświadczenie przy realizacji tak dużych przedsięwzięć drogowych. Wspomnieć należy chociażby przebudowaną nie tak dawno temu ulicę Struga. Inwestycja ta była nie tylko dużym wyzwaniem logistycznym, ale również wymagała wiele uwagi ze względu na organizację ruchu. Aktualnie miasto przygotowuje dokumentację tak, aby możliwie szybko uruchomić procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Zgodnie z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina, realizacja tego projektu przypada na lata 2017-2019, natomiast dokładne terminy rozpoczęcia oraz zakończenia prac budowlanych będzie można określić po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu- informuje Piotr Zieliński z Centrum Informacji Miasta przy Urzędzie Miasta Szczecin. 

W Szczecinie po raz ostatni organizowano inwestycję drogową na taką skalę w  październiku 2010r. kiedy to zawarto umowę o dofinansowaniu realizacji planu „Przebudowa infrastruktury drogowej w portach Szczecinie i Świnoujściu”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł wówczas prawie 64 mln zł. Od 2011 do 2014r. w samym Szczecinie przebudowano wówczas 5.856,60 m dróg, zaś w Świnoujściu 2.901,59 m. Przedtem w 2006r. ówczesny Minister Gospodarki Morskiej Rafał Wiechecki przyznał portowi 50 mln złotych na remont dróg w porcie i 80 mln na modernizację torów kolejowych. Zespół portowy już w obecnej chwili notuje rosnącą liczbę ciężarówek w związku z wzrostem przeładunków w terminalu ro-ro. 

- Każda inwestycja, która poprawia transport drogowy czy kolejowy, poprawia również dostęp do portu i jest przez nas mile widziana. Realizacja drogowych inwestycji rozładowuje korki na drogach prowadzących do portu, sprawia, że  magazynowana  na terenie portu masa towarowa jest rozwożona w płynny sposób- zapewnia Monika Woźniak-Lewandowska, Specjalista ds. komunikacji i PR w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.

Transportem kołowym w pierwszej kolejności są przewożone zboża, towary Agro. Na Samochodowych naczepach transportowana jest również część towarów skonteneryzowanych.  

Przedmiotem projektu Urzędu Morskiego w Szczecinie jest budowa dwóch statków wielozadaniowych z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowaniem pomiarów, do holowania i lodołamania oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, jak gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych.

Zamówione dla portu statki zaprojektowano z myślą o pełnienia funkcji holownika morskiego, jednostki ratownictwa morskiego, jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego oraz do prowadzenia prac hydrograficznych. Koszt całego projektu to 240 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 204 mln zł. Jednostki powinny być gotowe do czerwca 2020 roku. 

Znane są już parametry zamówionych jednostek: 

Długość całkowita                                   60,00  - 65,00 m

Szerokość                                              12,00 - 15,00 m

Wysokość do pokładu głównego             ok.    5,60 m

Zanurzenie                                              ok.    3,50 m maksymalnie  4,00 m

Powierzchnia pokładu roboczego            ok.    310 m2

Statki wielozadaniowe będą obsługiwane przez 6 osobową załogę stałą oraz 14 specjalistów. 

Flota, służąca do realizowania zadań statutowych Urzędu, liczy w tej chwili 22 jednostki pływające. Służą one do wystawiania oznakowania nawigacyjnego na torach wodnych, wykonywania pomiarów morskich (sondaży dna). Obsługa  takich jednostek, jak np. duże metanowce,  liczące po 315 m długości, 50 m szerokości oraz 12,5 m zanurzenia, przysparza dodatkowych funduszy z opłat tonażowych, ale jest również wyzwaniem dla służb portowych. Wymaga m.in. zaangażowania statków stanowiących obsługę portu. Samo utrzymanie obrotnicy to roczny wydatek rzędu 3-4 mln zł. Dodatkowo kursy jednostek transportujących LNG wiążą się z koniecznością zapewnienia eskorty statków pożarniczych. Aktualnie te funkcje pełnią dwie takie jednostki.

Zakup nowych jednostek ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa nawigacyjnego w celu wyrównania standardów obowiązujących w głównych portach kraju. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia dostępności do portu od strony morza. 

Opracował  Maciej Ostrowski

Czytaj więcej: Port Szczecin -Świnoujście - łatwiejszy dostęp od strony lądu i poprawa bezpieczeństwa nawigacyjnego

 

 

 

 

ZMPSiŚ: Dalej dwucyfrowy wzrost przeładunków

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Dalej dwucyfrowy wzrost przeładunków

Kwiecień br. okazał się kolejnym miesiącem z dwucyfrowym wzrostem przeładunków towarów w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Także wynik za pierwsze cztery miesiące br. porty zamknęły wynikiem dwucyfrowym. W samym kwietniu br. przeładunki były wyższe o 13,5 proc. wobec kwietnia 2016. Z kolei bilans za okres styczeń-kwiecień 2017, to więcej towarów o 10 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. W sumie dotychczas w obu portach przeładowano 8 523 tys. ton towarów.

W relacji kwiecień do kwietnia br. i ub. roku przeładunki są większe o 251,7 tys. ton. Więcej przeładowano w następujących grupach ładunkowych:

- ruda, przeładowano 341,7 tys. ton, czyli więcej o 748,1 proc. tj. o 301,5 tys. ton. W Świnoujściu przeładowano pięć dużych statków z rudą żelaza;

- inne masowe, przeładowano 223,4 tys. ton, czyli więcej o 6,2 proc. tj. o 13 tys. ton. Było więcej nawozów i kruszyw oraz złomu i metanolu;

- drewno,  przeładowano 2,9 tys. ton;

- ropa i przetwory, przeładowano 268,8 tys. ton, zatem więcej o 123,4 proc., tj. o 148,5 tys. ton. Poza paliwem LNG, odnotowano więcej przeładunków ropy w imporcie z Rosji oraz produktów w eksporcie do Holandii.

Wzrosły także o 7 proc. przeładunki kontenerów osiągając wartość 7 265 TEU.

Mniejsze przeładunki odnotowano w towarach: węgiel przeładowano 114,2 tys. ton, czyli mniej o 43,1 proc. Zboża przeładowano 122,6 tys. ton, zatem mniej o 27,4 proc., tj. o 46,2 tys. ton. Wpłynął na to mniejszy eksport pszenicy oraz zmniejszony import śruty sojowej. Drobnica przeładowano 1037,5 tys. ton, czyli mniej o 7,3 proc., tj. o 81,3 tys. ton.  Wystąpiły mniejsze obroty drobnicy promowej - wyłączone promy do przeglądów oraz mniej drobnicy konwencjonalnej, co było wynikiem m.in. okresu świątecznego.

Ogółem bilans za okres styczeń-kwiecień br. to większe przeładunki do poprzedniego roku o 10,1 proc. tj. o 783,2 tys. ton. Złożyły się na wynik większe przeładunki rudy, której przeładowano 942,7 tys. ton, czyli więcej o 50,4 proc. tj. o 315,8 tys. ton, zboża, tego przeładowano 659,9 tys. ton, zatem więcej o 2,2 proc. tj. o 14 tys. ton, drewna, którego przeładowano 7,1 tys. ton, drobnicy, tej przeładowano 4 136,6 tys. ton, a więcej o 3,1 proc. tj. o 123,4 tys. ton oraz paliw których przeładowano 1 173,4 tys. ton, czyli więcej o  123,4 proc. tj. o 604 tys. ton. O 11 proc. wzrosły przeładunki kontenerów, osiągając wartość 29 624 TEU. Mniejsze przeładunki odnotowały węgiel, tego przeładowano 648,6 tys. ton, a więc mniej o 43,1 proc. tj. o 208,7 tys. ton oraz inne masowe, których przeładowano 954,6 tys. ton, co wynosi mniej o 6,9 proc. tj. o 70,2 tys. ton.

Miniony rok zespół portów Szczecin-Świnoujście zamknął wynikiem przekraczającym 24 mln ton towarów. Spółka przewiduje, że bilans za ten rok zamknie wynikiem większym, oscylującym wokół 25 mln ton towarów. (Monika Woźniak-Lewandowska)

tabela z wynikami

 

ZMPSiŚ

 

 

ZMPSiŚ: Wizyta handlowa w Singapurze

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: ZMPSiŚ: Wizyta handlowa w Singapurze

W dniach 20-24 marca br. odbyła się w Singapurze misja gospodarcza z Polski. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.  Jej głównym celem było rozpoznanie tamtejszego rynku, pod katem potencjalnej przyszłej współpracy. 

Misję podzielono na cztery branżowe obszary tematyczne, takie jak  innowacje (start-upy), transport i logistyka, budownictwo, inwestycje i handel artykułami rolno-spożywczymi. 

ZMPSiŚ SA był uczestnikiem panelu poświęconego transportowi i logistyce. W trakcie licznych spotkań biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami, reprezentantami instytucji finansowych i agencji rządowych oraz Zarządem Portu w Singapurze zaprezentowano ofertę i potencjał portów w Szczecinie i Świnoujściu. Dyskutowano również o możliwościach przyszłej współpracy.  

Punktem kulminacyjnym wizyty było seminarium biznesowe, zorganizowane przez Singapurską Federację Biznesu (SBF). Jego celem było zachęcenie lokalnych partnerów do udziału w misji biznesowej towarzyszącej wizycie Prezydenta Singapuru Tony’ego Tana w Polsce, planowanej na maj br.

Rozmowy z lokalnymi partnerami potwierdziły istnienie dużego potencjału współpracy zwłaszcza w takich obszarach jak start-upy, transport lądowy, w tym autobusy elektryczne, czy pojazdy szynowe, jak również budownictwo i przemysł rolno-spożywczy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta  portów w Szczecinie i Świnoujściu, które jak uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, mają ogromny potencjał rozwojowy i inwestycyjny.

W polskiej delegacji poza przedstawicielami ZMPSiŚ SA  uczestniczyli delegaci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a także Agencji Rynku Rolnego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

Singapur to miasto – państwo w pobliżu południowego krańca Półwyspu Malajskiego zlokalizowanego w południowo-wschodniej Azji. Z kolei sam port w Singapurze to absolutny światowy lider w zakresie przeładunku kontenerów. Do portu łącznie zawija ok. 130 tys. statków. Flota handlowa Singapuru składa się z 1063 statków o łącznej nośności 49,7 mln DWT.

Warto wspomnieć, że inwestorzy azjatyccy coraz bardziej są zainteresowani współpracą z polskimi portami. Na początku marca br. w ZMPSiŚ przebywali z roboczą wizytą biznesową przedstawiciele chińskiego przedsiębiorstwa  specjalizującego się w dużych przedsięwzięciach infrastrukturalnych. (Monika Woźniak-Lewandowska)

 

ZMPSiŚ