TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Żmurkiewicz: damy kasę!

Czytaj więcej: Żmurkiewicz: damy kasę!Świnoujście dołożyłoby nawet 20 procent z na budowę tunelu pod Świną. Reszta pochodziłaby z Unii Europejskiej. Rząd nie musiałby na inwestycję przeznaczać żadnych pieniędzy z budżetu państwa. To nowa propozycja Janusz Żmurkiewicza, prezydenta Świnoujścia skierowana do decydentów w Warszawie.

W hotelu Hampton by Hilton w Świnoujściu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego. Właśnie tam gospodarz Świnoujścia przedstawił nową propozycję na finansowanie tunelu i poprosił przedstawicieli sejmików o wsparcie.

- Dzisiaj jest ostatni moment na to, żeby zapadły decyzje o budowie tunelu pod Świną. Mamy wszystkie konieczne dokumenty. Chcemy, żeby tunel wrócił na listę indykatywną. Zdajemy sobie sprawę z trudności finansowych, z jakimi boryka się rząd. Dlatego chcemy przeznaczyć do 20 procent środków z budżetu miasta na budowę stałej przeprawy. Resztę stanowiłoby dofinansowanie z Unii Europejskiej - mówił J. Żmurkiewicz.

Grzegorz Grzelak, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego stwierdził, że budowa tunelu powinna być rozwiązaniem krajowym. Zauważył też, że to olbrzymie obciążenie dla miasta, nawet bogatego. Skąd więc Świnoujście weźmie tyle pieniędzy? J. Żmurkiewicz liczy na 50 milionów złotych podatku z terminalu LNG.

- Mam już zapewnienie Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego, że pomoże. Marszałek ma lepsze możliwości jeżeli chodzi o rozmowy z marszałkami. Liczę, że także sejmik województwa wspomoże starania marszałka i nasze - dodał gospodarz kurortu.
Obecnie na wyspę Uznam można dostać się jedynie dzięki promom lub okrężną drogą przez Niemcy. Utrzymanie przeprawy kosztuje 30 milionów złotych z czego państwo daje rocznie 22 miliony. Dostępne dla wszystkich Karsibory to wysłużone jednostki. Jak wskazują urzędnicy, jeden z nich przeszedł ostatnio gruntowny remont, ale trzy kolejne też wymagają napraw. Modernizacja jednego Karsibora to około 15 milionów złotych. Za kilka lat również promy "Bieliki" będą potrzebowały remontu. Poza tym rosną koszty eksploatacji. Prezydent Świnoujścia przekonuje, że wystarczy wybudować tylko jedną nitkę tunelu za 800 milionów złotych, a wszyscy, którzy mówią o dwunitkowym tunelu za półtora miliarda złotych to ci, którzy „źle życzą tunelowi". Urzędnicy ze Świnoujścia są w kontakcie z ekspertami odpowiedzialnymi za budowę tunelu w Gdańsku. Jak zdradził prezydent, w toku wymiany spostrzeżeń dowiedział się, że na razie jest „zły klimat" do budowy tunelu w Świnoujściu...

Bartosz TURLEJSKI

fot. R. Stachnik

Źródło: kurier24.pl

Nowa suwnica kontenerowa w Porcie Handlowym Świnoujście

Czytaj więcej: Nowa suwnica kontenerowa w Porcie Handlowym ŚwinoujścieW sierpniu 2013r. spółka z Grupy Kapitałowej OT Logistics- Port Handlowy Świnoujście Sp. Z o.o. podpisał umowę na dostawę suwnicy kontenerowej. Suwnica przybędzie do Świnoujścia w październiku b.r. i będzie gotowa do pracy od stycznia 2014r. Dzięki tej inwestycji terminal kontenerowy będzie zdolny do obsługi statków o maksymalnych parametrach pozwalających na wejście do Portu Świnoujście.

Po długiej przerwie pierwszy kontenerowiec zawinął do Świnoujścia w kwietniu 2013r. i rozładował próbną partię 61 TEU. Obecnie regularnie co 2 tygodnie, do PHŚ zawija m/v „Godafoss” (kontenerowiec linii Blue Line Eimskip), obsługując połączenie z Islandią, a po drodze zawijając m. in. do Rotterdamu oraz do portów szwedzkich i duńskich.

Pełne uruchomienie terminalu kontenerowego PHŚ planowane jest na I kwartał 2014 roku, po zainstalowaniu i uruchomieniu suwnicy kontenerowej na Nabrzeżu Hutników. Inwestycja pozytywnie wpłynie na zwiększenie obrotów w świnoujskim porcie.

7 miesięcy przed terminem drogi w porcie w Świnoujściu oddane do użytku

Czytaj więcej: 7 miesięcy przed terminem drogi w porcie w Świnoujściu oddane do użytkuUroczyste otwarcie wyremontowanych dróg przy ulicy Nowoartyleryjskiej w Świnoujściu z udziałem Ryszarda Warzochy - Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Krzysztofa Sadowskiego - Członka Zarządu ds. Rozwoju Portów ZMPSiŚ SA oraz Janusza Żmurkiewicza Prezydenta Miasta Świnoujście.

W rejonie przeładunków Portu Handlowego Świnoujście zakończona została część robót związanych z inwestycją pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu,  prowadzoną przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Tym samym otwarty zostaje zmodernizowany odcinek inwestycji drogowej, obejmujący ul. Nowoartyleryjską, ul. Barlickiego, ul. Kasztanową oraz wiadukt będący w ciągu ul. Nowoartyleryjskiej. Dzięki temu przedsięwzięciu, usprawniony zostanie ruch pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z/do portu w Świnoujściu.

Pierwotny termin oddania do użytkowania planowany był na kwiecień 2014, jednak dzięki mobilizacji i intensyfikacji działań ZMPSiŚ SA oraz Wykonawcy Firmy Budimex i ścisłej współpracy z użytkownikami działającymi na terenie inwestycji, roboty budowlane na tym etapie inwestycji zostały zakończone przed terminem.

Na 7 miesięcy przed planowanym oddaniem do użytkowania, zakończona została przebudowa odcinka dróg w Świnoujściu, w rejonie Portu Handlowego Świnoujście. Przebudowie poddane zostały drogi m. in. na Czytaj więcej: 7 miesięcy przed terminem drogi w porcie w Świnoujściu oddane do użytkuodcinku ul. Nowoartyleryjskiej – na długości 1,3 km, ul. Kasztanowej – 0,4 km i ul. Barlickiego – na długości 0,4 km. W ramach prac przebudowie został poddany także wiadukt, będący w ciągu ul. Nowoartyleryjskiej, w okolicy skrzyżowania z ul. Barlickiego.  Dzięki zakończeniu prac drogowych w rejonie Portu Handlowego w Świnoujściu, usprawniony zostanie ruch pojazdów wjeżdżających  i wyjeżdżających z/do portu w Świnoujściu.
Na uwagę zasługuje fakt, iż zmodernizowana ulica Nowoartyleryjska w przyszłości będzie mogła stanowić główny dojazd do portu zewnętrznego, spinając tym samym istniejące z nowopowstałymi terenami portowymi. Ponadto mając na względzie realizację kompleksowego programu inwestycyjnego w obecnej perspektywie finansowej, ZMPSiŚ SA w ramach inwestycji przygotował nowy posterunek ochrony portu. Nowa lokalizacja posterunku uwzględnia realizację w najbliższym czasie zadania pn.: Budowa miejsc postojowych w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.

Niezależnie od zakończenia prac w rejonie Portu Handlowego Świnoujście, wyprzedzająco do przyjętego harmonogramu, trwa cały czas przebudowa dróg w porcie w Szczecinie. Przewiduje się, że cały proces inwestycyjny dla projektu przebudowy dróg w portach Szczecin i Świnoujście także zostanie zrealizowana przed planowanym terminem.

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej dla obu portów - inwestycja realizowana przy wsparciu funduszy unijnych – rozpoczęła się w 2011, a zakończy się według planów w 2014. W ramach projektu Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu, w porcie w Szczecinie przebudowanych zostanie prawie 6 km dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związana z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, kanalizacyjnymi i gazowymi. W porcie w Świnoujściu projekt przebudowy obejmuje niemal 3 km dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Do 2014 roku w obu portach zmodernizowanych zostanie łącznie prawie 9 kilometrów dróg.

Dzięki realizacji tej inwestycji w portach w Szczecinie i Świnoujściu powstaną nowe miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz parkingi dla samochodów osobowych, zwiększona zostanie także szerokość dróg z 6 do 7 m. Znacznie zwiększy się dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z istniejących 40-60 do 115 kN. Realizowane zmiany korzystnie wpłyną na usprawnienie ruchu w portach oraz na zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów zarówno w drodze do portów, jak i na ich terenie. Poprawi się dostępność i jakość obsługi w obu portach dla nowoczesnego, ciężkiego taboru samochodowego. Przebudowa infrastruktury drogowej umożliwi dalsze rozwijanie podstawowych funkcji gospodarczych w zakresie obsługi towarów i statków oraz środków transportu. W ten sposób osiągnięty zostanie podstawowy cel, jakim jest zwiększenie konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu przy jednoczesnym zmniejszeniu społecznych kosztów, których źródłem jest transport drogowy. Przedsięwzięcie to ma szansę także stać się znaczącym stymulatorem rozwoju gospodarki całego regionu.

Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności dla tej inwestycji wynosi 44.304 tys. PLN, koszt całkowity inwestycji to 64.526 tys. PLN. Beneficjentem tego projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

 

Euro Terminal wybuduje halę magazynową w Świnoujściu

Czytaj więcej: Euro Terminal wybuduje halę magazynową w ŚwinoujściuFirma Euro Terminal Real Estate rozpoczęła we wrześniu budowę hali magazynowej w Świnoujściu.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizacje obiektu o powierzchni 2,4 tys. mkw. Hala przeznaczona będzie do składowania celulozy.

Prace prowadzone są w obrębie terminalu przeładunkowego.

Wykonawstwo budowy powierzono firmie Multi Projekt.

Źródło: wnp.pl

Świnoujście: Przygotowania do rozbudowy terminalu

Czytaj więcej: Świnoujście: Przygotowania do rozbudowy terminaluW poniedziałek, 19 sierpnia otwarto oferty w przetargu, zorganizowanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, dotyczącym opracowania koncepcji dla zadania „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego". Oferty złożyły 4 podmioty – najtańsza cenowo propozycja opiewa na 198 tys. zł.

Inwestycja ma obejmować połączenie stanowisk promowych nr 5 i 6, modernizację istniejącej rampy stanowiska nr 5, przedłużenie galerii pasażerskiej oraz przebudowę istniejącego układu kolejowego i stworzenie dwóch torów przeładunkowych o długości użytecznej 215 m każdy oraz przedłużenie istniejącego toru nr 67, budowę placów parkingowych, wraz z wyposażeniem, dla 200 naczep o powierzchni ok. 15 tys. m2 i budowę estakady łączącej place terminala (co umożliwi utworzenie drugiego, niezależny wjazd na jego teren). Przebudowana infrastruktury świnoujskiego terminalu ma też obejmować remont dróg, kanalizacji, systemu informatycznego oraz wymianę oświetlenia. Przy zmodernizowanym nabrzeżu będą mogły być obsługiwane promy i statki pasażerskie o długości do 265 m. Głębokość techniczna przy nabrzeżu wynosić będzie 12 m.

- Infrastruktura terminalu w Świnoujściu powstawała w latach 70. i 80. XX w., uwzględniając ówczesne prognozy i potrzeby żeglugi. Od tego czasu, potrzeby rynku przewozów towarowych i pasażerskich znacznie się zmieniły. Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi, ciągle wzrastającego ruchu towarowego i pasażerskiego w Unii Europejskiej w relacjach lądowo-morskich wymaga intensywnego wsparcia rozwoju sieci transeuropejskich TEN-T oraz transportu intermodalnego. Wprowadzanie przez armatorów na Morze Bałtyckie coraz większych jednostek oraz coraz ostrzejsze wymagania środowiskowe, wymuszają już dziś decyzje o nowych, kluczowych kierunkach modernizacji i rozbudowy największego obecnie terminala promowego na południowym Bałtyku – zwraca uwagę Aneta Szreder-Piernicka, zastępca dyrektora ds. handlowych i marketingu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Firma, która zwycięży w przetargu, będzie miała czas na realizację zamówienia do końca lutego 2014 r. Efektem powstałej koncepcji będzie szczegółowe określenie możliwości zmodernizowanej infrastruktury hydrotechnicznej, technologii, ilości sprzętu przeładunkowego oraz przepustowości placów składowych i układu kolejowo-drogowego. Sama przebudowa terminala rozpocznie się najprawdopodobniej w II połowie 2015 r., co ma związek z harmonogramem aplikowania o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej (2014-20).

Paweł Rydzyński

Źródło: rynekinfrastruktury.pl