TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

inwestycje w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: inwestycje w Porcie Gdynia

Nowa obrotnica i pogłębienie akwenów portowych to obecnie kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. Są to inwestycje o wielkim znaczeniu  dla całej polskiej gospodarki morskiej. To jednak tylko część zamierzeń przewidzianych do realizacji zgodnie ze strategią rozwoju Portu Gdynia do roku 2030. 

- Z pogłębieniem akwenów portowych i rozbudową obrotnicy związana jest bezpośrednio przebudowa wejścia wewnętrznego Portu. Jednocześnie inwestycje te powodują konieczność wykonania prac związanych z zabezpieczeniem nabrzeży portowych – podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Zakres niezbędnych prac zabezpieczeniowych jest olbrzymi. Mówiąc wprost- poszczególne nabrzeża dosłownie powstaną od nowa. Jednocześnie port bez przerwy będzie obsługiwać  przypływające do poszczególnych terminali statki…

Obecnie jest już gotowy koncepcyjny wariant realizacyjny przebudowy nabrzeży i zostaną ogłoszone przetargi na realizację poszczególnych zadań. Podpisano umowy na wykonanie projektów budowlanych nabrzeży: Włoskiego oraz Słowackiego. Zostały również złożone oferty na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego nabrzeża Norweskiego - obecnie wybrano wykonawcę i umowa jest w trakcie przygotowywania do podpisu. Oprócz wspomnianych zadań, jakie zostaną wykonane przez ZMPG S.A., gdyński Urząd Morski przygotowuje przetarg na projekt związany z pogłębieniem toru podejściowego do portu, co pozostaje w jego jurysdykcji. Kolejne nabrzeże, które będzie przebudowywane w oparciu o fundusze unijne to m.in. nabrzeże Helskie.

- Podpisaliśmy już umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej na  przebudowę nabrzeża Helskiego – dodaje Grzegorz Dyrmo. – Projekt będzie realizowany etapowo w ramach jednej umowy. Prace dotyczyć będą m.in. przebudowy torowiska poddźwigowego z dodatkową szyną i dostosowania nabrzeża do głębokości 15,5 metra. Zostaną wykonane również roboty czerpalne. Przebudujemy także całą nawierzchnię tego nabrzeża.

Wyniki finansowe ZMPG S.A. pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne planowane inwestycje.

Czytaj więcej: inwestycje w Porcie Gdynia

Systematycznie rosnący wskaźnik EBITDA obrazuje zdolność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do generowania środków na inwestycje z podstawowej działalności. Dzięki funduszom unijnym,  dostępności finansowania zewnętrznego oraz dużego zainteresowania portem inwestorów branżowych długofalowy program modernizacji i rozwoju Portu Gdynia ma wyjątkowe szanse powodzenia. Również koncepcja przyszłej etapowej budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni ma solidne fundamenty.

 

Port Gdynia 

Więcej Portu Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Więcej Portu Gdynia

Takiego zdarzenia w najnowszej historii Portu Gdynia dawno nie było! 13 listopada br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA kupił od firmy Vistal Gdynia nieruchomości zlokalizowane przy ul. Czechosłowackiej 3 na Nabrzeżu Węgierskim.

Przypomnijmy, iż w roku 2010 w związku z zakupem udziałów spółki Euro-Cynk Gdynia, Vistal Gdynia stał się właścicielem połowy nabrzeża Węgierskiego w Porcie Gdynia , które poddał modernizacji w kierunku pełniejszego dostosowania go do realizacji dużych projektów branży offshore i branży energetyki wiatrowej.  Sfinalizowanie zakupu działki  zapewni  terminalom portowym, operującym w rejonie nabrzeża Węgierskiego, wielką szansę na dalszy rozwój.

– Od lat Port Gdynia szukał nowych terenów i zakup nabrzeża Węgierskiego to bardzo dobry interes – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Zawarta umowa sprzedaży stanowiła zwieńczenie negocjacji prowadzonych przez obie strony, będąc zarazem kolejnym krokiem w realizacji strategii Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., związanym z pozyskiwaniem nowych terenów dla rozwoju funkcji portowych.

 

Port Gdynia

Nowa obrotnica w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Nowa obrotnica w Porcie Gdynia

Po intensywnym okresie przygotowań Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. może finalnie ogłosić, iż kolejna strategiczna inwestycja w Porcie Gdynia wchodzi w fazę realizacji.

11 września br., podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo 2017, w obecności  Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, została podpisana umowa na prace budowlane w ramach pierwszego projektu z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, tj. wykonanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa Obrotnicy nr 2" prowadzonych w ramach projektu inwestycyjnego "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia –Etap I", który polegać będzie w szczególności na przebudowie (rozbudowie) Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi.

Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest umożliwienie zawijania do portu znacznie większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do -15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi -13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Łączny koszt realizacji zadania 1 dla ZMPG-a S.A. wynosi 200 mln zł netto, a w zakresie Urzędu Morskiego kolejne 100 mln zł.

Pierwszym podstawowym zadaniem jest wykonanie obrotnicy nr 2 o znacznie zwiększonych parametrach – zwiększenie średnicy z 400 m do 480 m – co pozwoli na obsługę wewnątrz portu gdyńskiego statków o długości do 400 m. Kolejne wymagane i przygotowywane elementy to poszerzenie wejścia wewnętrznego (ze 100 m do 140 m) oraz pogłębienie portu (z -13,5 m do -16 m), co będzie realizowane przez Zarząd Portu w Etapie III. Równolegle realizowane będą prace Urzędu Morskiego na torze podejściowym do portu.

Nowa obrotnica powinna być gotowa do obsługi większych statków, w tym przede wszystkim kontenerowców, w drugim kwartale 2018 roku.

- Nowa obrotnica to kolejny milowy krok w 95 - letniej historii naszego portu – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. –Inwestycja ta  umożliwi zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z  Dalekim Wschodem i innymi kontynentami. Nowa obrotnica to przede wszystkim spełnienie oczekiwań   operatorów żeglugowych  i  szansa na  wzrost przeładunków kontenerów w Gdyni .

Wykonawcą robót w ramach podpisanej umowy zostało konsorcjum pod kierownictwem firmy PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, którego oferta w prowadzonym postepowaniu  przetargowym została wybrana jako najkorzystniejsza.

Port Gdynia 

 

 

„Marco Polo”

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: „Marco Polo”

Na kotwicowisku nr 2 Portu Gdynia od 22 lipca br. czeka na załadunek ciężarowiec wpływny  flo-flo  „Sun Rise”, który dzięki swojemu systemowi balastowemu może się zanurzyć, aby nad jego - znajdujący się pod wodą pokład -  wpłynęła inna jednostka.

Następnie ciężarowiec opróżnia balasty i podnosząc się, unosi swój – dotychczas pływający – ładunek. „Sun Rise” załaduje na kotwicowisku nr 2 dok pywający o nazwie "Marco Polo, który został wykonany w gdyńskiej stoczni Crist na zamówienie firmy Bouygues Construction. Jednostka posłuży do produkcji kesonów żelbetonowych podczas realizacji powiększenia lądowej powierzchni księstwa Monaco.  

 

Port Gdynia

 

Suwnice do Nowego Jorku i Dakaru

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Suwnice do Nowego Jorku i Dakaru

Rok 2017 to bardzo pracowity czas dla fachowców z gdyńskiego Portowego Zakładu Technicznego – montowane w Porcie Gdynia najróżniejszego rodzaju suwnice trafiają do terminali kontenerowych na całym świecie.  

Właśnie 20 czerwca br. na nabrzeżu Szwedzkim pracownicy PZT przeprowadzili załadunek suwnic kolejowych przeznaczonych dla przedsiębiorstwa  oczyszczania miasta w Nowym Jorku (USA). Suwnice zostały przetransportowane na nabrzeże na specjalistycznych zestawach transportowych SPMT ( Self Proppeled Modular Transporter), które stanowią mocny atrybut PZT i są używane podczas transportu wielogabarytowych ładunków.

Tego samego dnia – tym razem na nabrzeżu Bułgarskim – załoga Portowego Zakładu Technicznego załadowała cztery suwnice samobieżne typu RTG, które wypłynęły z Portu Gdynia do terminalu kontenerowego w Dakarze, stolicy Senegalu.

Dodajmy jeszcze, iż na nabrzeżu Bułgarskim gdyńskiego portu  składane są  kolejne samobieżne suwnice przeznaczone - tym razem - do terminali kontenerowych w USA. Warto jeszcze nadmienić, że Portowy Zakład Techniczny kooperuje z polskimi firmami, które przygotowują poszczególne podzespoły i sekcje do montowanych suwnic.

 

Port Gdynia