TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Janusz Jarosiński: Zgodnie z oczekiwaniami

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Janusz Jarosiński: Zgodnie z oczekiwaniami- Przeładunki osiągnięte w gdyńskim porcie w pierwszym kwartale 2012 roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami i osiągnęły poziom zbliżony do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Nasze plany przeładunkowe na rok bieżący zakładają osiągnięcie pozycji zbliżonej do roku ubiegłego, czyli wyniku ok 16 mln ton. Cieszy nas wzrost osiągany w przeładunkach towarów drobnicowych, szczególnie obrotów kontenerowych, które w przypadku BCT osiągnęły wzrost o 23%. – powiedział Janusz Jarosiński, Prezes Zarządu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.Czytaj więcej: Janusz Jarosiński: Zgodnie z oczekiwaniami

ZMPG: "Mecenasem Kultury Sopotu"

  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: ZMPG: Prezydent Miasta Sopotu przyznał zaszczytny tytuł „Mecenasa Kultury Sopotu” – 2011  Zarządowi Morskiemu Portu Gdynia S.A. Nagrodę z rąk PM Sopotu , Jacka Karnowskiego w czwartek tj. 5 kwietnia br. odebrał Prezes Zarządu - Janusz Jarosiński.   Wyróżnienie i tytuł nadano ZMPG-a S.A. za wspieranie i sponsorowanie sopockich inicjatyw artystycznych i kulturalnych w 2011 roku.

Tak dużego statku w Porcie Gdynia jeszcze nie było!

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Tak dużego statku w Porcie Gdynia jeszcze nie było!Z początkiem wiosny,  22-go marca, do gdyńskiego portu wpłynie największa w historii jednostka z ładunkiem - mv Linda Fortune. Pływający pod banderą Panamy masowiec ma 288,93 m długości, 45 m szerokości i ponad 18m zanurzenia oraz pojemność ponad 90 tys. ton. Ogromny statek pojawi się na redzie gdyńskiego portu o godz. 8.00 (godzina może ulec zmianie), po czym zacumuje przy Nabrzeżu Holenderskim w MTMG - Morskim Terminalu Masowym Gdynia, aby rozładować prawie 75 tys. ton australijskiego węgla. MV Linda Fortunate po drodze z Australii zatrzymał się w Rotterdamie, aby oddać część ładunku, bowiem w pełni załadowany nie byłby w stanie przepłynąć przez Cieśniny Duńskie.

MV Linda Fortune jest największym statkiem z ładunkiem w historii Portu Gdynia, co nie znaczy, że większy statek nigdy gdyńskiego portu nie odwiedził. 20-go sierpnia 1994r. do Nabrzeża Węgierskiego (nabrzeże wyposażeniowe ówczesnej Stoczni Gdynia S.A.) przypłynął zbiornikowiec Laconia (370,47 m długości i 56,41 m szerokości) na remont zlecony Gdańskiej Stoczni „Remontowej” S.A. Tankowiec skierowano do portu gdyńskiego, gdyż ze względu na wymiary nie zmieściłby się on w Gdańsku. Remont statku mogącego pomieścić w zbiornikach 300 tys. ton ropy trwał 107 dni.

MV Linda Fortune jest kolejnym kolosem wpływającym do Portu Gdynia w tym roku. 18 stycznia 2012 r. do BCT - Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego wpłynął największy w historii Portu Gdynia kontenerowiec MSC Krystal (277,3 m długości i 40 m szerokości oraz pojemność 5.762 TEU), natomiast w pierwszy dzień lutego zawinął do  MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia masowiec mv „Alam Pesona” (229 m długości).

* Kolejny rok wzrostu obrotów przeładunkowych * Wielkie pieniądze na wielkie inwestycje

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: * Kolejny rok wzrostu obrotów przeładunkowych * Wielkie pieniądze na wielkie inwestycjePort Gdynia uzyskał drugi wynik w swojej historii przeładunków, 15,91 mln ton, lepszy o 8% od rezultatu 2010r

Podczas corocznej konferencji prasowej podsumowano działalność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w 2011 roku wraz z przedstawieniem wyników przeładunków gdyńskich terminali. Przedmiotem prezentacji była również ubiegłoroczna działalność inwestycyjna Zarządu Portu oraz plany w tym zakresie do 2014r.

Zysk netto Spółki za 2011 r., który jest o 51,6 mln zł (118,9%) większy w porównaniu z 2010 r., wyniósł 95,0 mln zł. Na wynik ten znacząco wpłynęła prywatyzacja dwóch spółek portowych – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o. oraz WUŻ Przedsiębiorstwa Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o.o. Zysk ze sprzedaży udziałów w obydwu podmiotach wyniósł 57,7 mln zł - mówił o tym Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
W roku 2011 osiągnięto drugi w historii gdyńskiego portu wynik eksploatacyjny przeładowując łącznie 15,9 mln ton. Tak się złożyło, że osiągnięty zysk netto [95 mln zł] to również drugi wynik finansowy w historii Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

W roku 2011 w Porcie Gdynia obsłużono 3371 statków wobec 3526 zawinięć w roku poprzednim. Nieznacznemu spadkowi liczby zawinięć towarzyszył jednak wzrost średniej wielkości statków, wynikający zarówno z postępującej konsolidacji na rynkach żeglugowych jak z wykorzystywania przez klientów Portu Gdynia udoskonalonych parametrów infrastruktury nabrzeży i kanału portowego. Efektem tego był drugi, kolejny rok wzrostu obrotów przeładunkowych.

Łączne przeładunki w głównych portach polskich wyniosły w roku 2011r. 62,57 mln ton, wykazując minimalny spadek, 0,3% w stosunku do 62,76 mln ton w 2010r.

Port Gdynia uzyskał drugi wynik w swojej historii przeładunków, 15,91 mln ton, lepszy o 8% od rezultatu 2010r. Udział Gdyni w obrotach polskich portów w minionym roku stanowił 25,4% i był wyższy o 2% stosunku do 2010r. Port Gdynia odgrywa tradycyjnie wiodącą rolę w przeładunkach drobnicy: w 2011r. posiadał najwyższy udział wśród polskich portów w tej grupie ładunkowej 36,6% ( 9,56 mln ton), przed zespołem Szczecin-Świnoujście 35,5% ( 9,29 mln ton) i Gdańskiem 27,9% ( 7,30 mln ton ).

NAJWAŻNIEJSZE

WYDARZENIA 2011 ROKU

WAŻNE UMOWY I INWESTYCJE :

05 stycznia - podpisanie umowy z Mostostalem Warszawa S.A. na roboty budowlane

w ramach inwestycji „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro

z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”.

11 marca - podpisanie z Bałtyckim Terminalem Zbożowym Sp. z o.o. umowy - porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji - wybudowanie nowego magazynu w miejsce dotychczasowego magazynu „P”.

31 marca - zakończenie realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia". Inwestycja o wartości brutto: 90 510 733,63 mln zł, dofinansowana w kwocie ponad 50 mln zł ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

10 czerwca - uroczyste otwarcie Morskiego Centrum Serwisowego Rolls – Royce (inwestor: Rolls-Royce ).

03 października - podpisanie umowy z przedsiębiorstwem MOSTOSTAL Warszawa S.A. na roboty budowlane w ramach inwestycji „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia” Faza II.

NOWE SERWISY:

17 marca - inauguracja serwisu operatora kontenerowego Unifeeder (bezpośrednie połączenia między wschodnim wybrzeżem Wielkiej Brytanii a Portami Gdynia/Gdańsk).

28 sierpnia - inauguracyjne zawinięcie kontenerowca „Delta Hamburg” w ramach nowego serwisu kontenerowego armatora Delta Shipping Lines łączącego porty Hamburg, Rotterdam, Aarhus, Gdynia i St. Petersburg.

PRYWATYZACJA

29 sierpnia - podpisanie Umowy Zbycia Udziałów spółki MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. na rzecz spółki ATIC Services z siedzibą w Paryżu.

31 sierpnia - podpisanie Umowy Zbycia Udziałów spółki WUŻ – Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o.o. na rzecz spółki FAIRPLAY BV z siedzibą w Rotterdamie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

10 lutego - uhonorowanie ZMPG-a S.A. wyróżnieniem „Czas Gdyni" za dwupoziomowe stanowisko do obsługi statków ro-ro.

marzec - wyróżnienie dla ZMPG-a S.A. w kategorii duże przedsiębiorstwo w ramach Nagrody Pomorski Pracodawca Roku.

grudzień - ZMPG-a S.A. na liście firm wyróżnionych „Dużą Perłą polskiej gospodarki” (54 pozycja na 117 miejsc w rankingu).

grudzień - ZMPG-a S.A. w gronie Gazel Biznesu – najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw, których ranking redakcja „Pulsu Biznesu” opublikowała już po raz dwunasty.

INNE:

27 kwietnia - powołanie Zarządu ZMPG-a S.A. V kadencji

21 maja - uroczystość chrztu statku - ms „Port Gdynia”

01 lipca - uroczystość nadania nazwy „Stena Spirit” nowemu promowi operatora Stena Line, który zastąpił na linii Gdynia – Karlskrona jednostkę „Stena Baltica”.

grudzień - zainstalowanie w BCT( inwestor - Pomorska Służba Celna, koszt - ok. 8,5 mln. zł) najnowocześniejszego w Polsce skanera do prześwietlania kontenerów.

Kierunki rozwoju Portu Gdynia wytyczone zostały na bazie dotychczasowych osiągnięć portu i związane są z obsługą drobnicy w kontenerach, na promach i statkach ro-ro. Na ten temat wypowiadał się Walery Tankiewicz, wiceprezes ZMPGdynia. Jednocześnie – dla zachowania uniwersalnego charakteru i konkurencyjnej pozycji wśród portów polskich i w rejonie Morza Bałtyckiego - przewiduje się dalsze działania zmierzające do unowocześnienia oraz usprawnienia obsługi pozostałych ładunków i żeglugi pasażerskiej. W tym celu realizowane są inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury mające podnieść sprawność i efektywność funkcjonowania portu gdyńskiego, utrzymuje się dobrą współpracę z kontrahentami, partnerami, urzędami i władzami lokalnymi, zapewnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków oraz realizuje wymogi z zakresu ochrony środowiska. Odrębny, ważny kierunek przekształceń stanowi rewitalizacja starych struktur przestrzennych oraz budowa infrastruktury centrum dystrybucyjno-logistycznego.


Aktualnie realizowane i planowane przedsięwzięcia rozwojowe są zgodne z głównymi priorytetami przyjętymi w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015, w ramach których najważniejsze działania to: rozbudowa i optymalne wykorzystanie infrastruktury portu; preferowanie inwestycji i działań wspierających rozwój tradycyjnych specjalizacji Portu Gdynia – obrotów kontenerowych, ro-ro, promowych oraz przewozów multimodalnych i usług dystrybucyjno-logistycznych; restrukturyzacja i prywatyzacja zależnych portowych spółek operatorskich w celu wzrostu konkurencyjności portowego sektora usług; analizy rynku portowego i wynikające z nich działania, mające na celu spełnianie oczekiwań klientów, ułatwianie uruchamiania nowych firm usługowych oraz tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju Portu Gdynia; przygotowanie długookresowych wizji rozwoju przestrzennego portu wraz z zaproponowaniem możliwości ekspansji na tereny/akweny pozostające aktualnie poza granicami portu; umacnianie pozycji Portu Gdynia w Regionie Bałtyckim i w ramach europejskiego korytarza transportowego Północ-Południe, jako nowoczesnego portu uniwersalnego, wyspecjalizowanego w obsłudze ładunków zjednostkowanych przewożonych przez kontenerowe serwisy dowozowe, linie ro-ro i promy; prowadzenie działań sprzyjających zapewnieniu wysokiej jakości usług portowych, odpowiadających potrzebom rynkowym i standardom międzynarodowym.

Ponadto rozpoczęły się przygotowania programu inwestycyjnego przewidzianego do dofinansowania z Funduszu Spójności w perspektywie budżetowej 2014 – 2020, w ramach którego największy nacisk położymy na inwestycje związane z:

1. pogłębieniem portu do 15,5 – 16 metrów i związanymi z tym inwestycjami w nabrzeża i inne budowle hydrotechniczne (szacunkowy koszt to około 400 – 500 mln zł);

2. kompleksową modernizacją infrastruktury kolejowej Stacji Gdynia Port (szacunkowe nakłady to ok. 650 mln zł, zadanie winno być realizowane przez zarządcę infrastruktury kolejowej - PKP PLK S.A).

Źródło własne: Morza i Oceany - 08.02.2012 r. - godz. 16.10

Relacja telewizyjna z Konferencji Prasowej - 13.02.2012 r. (bt)

i kończy 2011 rok z sukcesami

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

W 2011 roku BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni przeładował 361 856 TEU, co stanowi prawie trzydziestoprocentowy wzrost w stosunku do roku 2010. Znacznie zwiększył się również udział transportu intermodalnego. Kontenery przywiezione koleją stanowiły ok. 37 % wszystkich przeładunków, czyli ponad 20% więcej niż w 2010 r. Dzięki poczynionym inwestycjom wydajność pracy terminalu wzrosła do 30 ruchów na godzinę. W 2011 r. BCT otrzymał również rekomendację na dotację ponad 53 mln zł z Unii Europejskiej na dalszy rozwój terminala.

„Ogromnym sukcesem minionego roku jest to, że bardzo wzrosła wydajność pracy i jakość prowadzonych na terminalu operacji. Obecnie wydajność suwnicy przekracza 30 ruchów na godzinę. To przenosi nas do ligi światowej i znacznie skraca czas obsługi przypływających statków.” – mówi Krzysztof Szymborski Prezes Zarządu BCT.

Ubiegły rok był udany dla BCT oraz dla całego Portu Gdynia. Pomyślnie zakończono projekt pod nazwą "Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia", dzięki któremu poprawiono warunki nawigacyjne i pogłębiono kanał portowy do 13,5m. W wyniku tych działań do BCT mógł wpłynąć w lutym 2011 roku największy w historii Portu Gdynia kontenerowiec MSC Fortunate o zanurzeniu ok. 13 m i pojemności ponad 5.700 TEU. W marcu 2011 BCT uruchomił nowe połączenie na trasie Gdynia – Wielka Brytania, co znacznie zmniejszyło koszty ponoszone przez operatorów i pozytywnie wpłynęło na gospodarkę morską całego regionu. Końcówka roku zaowocowała pozyskaniem armatora Mann Lines oraz zainstalowaniem przez Pomorską Izbę Celną na terenie BCT najnowocześniejszego w Polsce skanera do prześwietlania kontenerów.

„2011 już za nami i mimo, że był to bardzo dobry rok, my już patrzymy w przyszłość. Przygotowujemy się do realizacji największego w historii terminalu programu inwestycyjnego opiewającego na kwotę 153 mln złotych, który zakłada inwestycje w urządzenia przeładunkowe, infrastrukturę i systemy IT. Ponad 35% tej kwoty otrzymamy z funduszy UE.” – dodaje Szymborski.

W 2011 Bałtycki Terminal Kontenerowy zorganizował też morski maraton pływacki „BCT Open Water Marathon”, który był pierwszą imprezą otwierającą coroczny cykl zawodów, nawiązujących do tradycji maratonów pływackich odbywających się w latach siedemdziesiątych na trasie Hel-Gdynia. „BCT Gdynia Marathon”, nad którym patronat objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, to tegoroczna nazwa maratonu, zaplanowanego na 24-26 sierpnia 2012 na trasie Hel-Gdynia, którego organizatorem i fundatorem nagród jest BCT.