TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Port Gdynia: 2012 rok: 69 zawinięć – 109 tys. gości

  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia: 2012 rok: 69 zawinięć – 109 tys. gościPonad 20 % więcej zawinięć niż w roku ubiegłym – zakończył się sezon statków wycieczkowych w Porcie Gdynia. W 2011 roku statki wycieczkowe cumowały przy gdyńskich nabrzeżach portowych aż 56 razy, przywożąc na swoich pokładach ponad 78 tysięcy gości. W roku 2012 ilość zawinięć wzrosła do 69, a liczba odwiedzających Gdynię gości – aż do prawie 109 tysięcy.

Najczęściej odwiedzającymi gdyński port statkami były statki AIDAblu i AIDAsol  -  oba właściciela i operatora AIDA Cruises.  AIDAsol zawinęła do Gdyni aż 12 razy, zaś AIDAblu - 11 razy. Najdłuższą jednostką była - tak jak w roku 2011- Costa Pacifica (290,2m), którą można było zobaczyć w Porcie Gdynia 3 razy. Zakończenie sezonu wycieczkowego w Porcie Gdynia nastąpiło 24 września, wraz z opuszczeniem portu przez pływający pod banderą Wysp Marshalla statek pasażerski Nautica.

Wyróżnioną  jednostką, która została w tym roku uhonorowana  w „Alei Statków Pasażerskich”, była Marina. Pamiątkowa tablica, wykonana z zielonego włoskiego granitu, przedstawiająca wizerunek oraz nazwę statku, herb Gdyni, znak armatora i polskiego agenta, odsłonięta została 25 lipca.

Zgodnie z awizacjami, 3 maja 2013 r. do Gdyni przybędzie - znany już dobrze gdyńskim nabrzeżom - ogromny wycieczkowiec Costa Pacifica, inaugurując tym samym kolejny  sezon wycieczkowców w gdyńskim porcie. Sezon turystyczny 2013, w trakcie którego prognozowanych jest blisko 60 zawinięć statków wycieczkowych, zakończy się najprawdopodobniej w połowie października.

Źródło: ZMPG

Zdjęcie: Tadeusz Urbaniak

Zakończono budowę placów składowania kontenerów

  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Zakończono budowę placów składowania kontenerówGdynia Container Terminal S.A. rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie, chcąc uzyskać status czołowego terminalu tego typu w regionie Bałtyku. Podejmowane inwestycje stanowią część programu rozwojowego mającego na celu zwiększenie wydajności i zdolności przeładunkowych GCT, przy maksymalnej trosce o środowisko naturalne.

Zakończono właśnie budowę placów składowania kontenerów oraz konstrukcji stanowisk kontenerów chłodzonych w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa infrastruktury i zakup sprzętu II etapu budowy terminalu kontenerowego Gdynia Container Terminal S.A. w Gdyni”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, priorytet VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Celem Programu Infrastruktura i Środowisko jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Celem głównym priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku jest zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków, m.in. poprzez zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków.

Projekt inwestycyjny Gdynia Container Terminal (GCT) został najwyżej oceniony na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu dla działania 7.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uzyskując 95% maksymalnej liczby punktów. 27 czerwca 2012 r. GCT podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie dla realizowanego projektu.

Łączna wartość obecnie realizowanej przez GCT inwestycji wyniesie ponad 188 mln zł. Kwota pozyskanej dotacji z funduszy UE wyniesie niemal 23,3 mln zł. Projekt realizowany przez Gdynia Container Terminal w ramach działania 7.4 obejmuje:

a) w zakresie działań budowlanych: rozbiórkę dotychczasowej zabudowy w rejonie nowych placów składowych, budowę placów składowania kontenerów, placów manipulacyjnych w rejonie terminalu kolejowego oraz parkingów – łącznie około 21 tys. m2 powierzchni utwardzonych, a także budowę konstrukcji stanowisk kontenerów chłodzonych i ich uzbrojenia – dodanie 192 przyłączy;

b) w zakresie zakupu sprzętu niezbędnego do manipulacji kontenerów: zakup 1 suwnicy nabrzeżowej typu post-panamax o udźwigu 60 t i wysięgu 50 m, 2 suwnic placowych RTG, 2 ciągników terminalowych oraz 2 naczep podkontenerowych.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w trosce o środowisko naturalne Gdynia Container Terminal – jako pierwszy terminal w Polsce – dokona zakupu elektrycznych suwnic placowych – eRTG. Docelowo planuje się również elektryfikację obecnie eksploatowanych suwnic placowych oraz przystosowanie całości placów kontenerowych pod eRTG.

Zakończenie II etapu budowy terminalu kontenerowego zwiększy zdolność przeładunkową Gdynia Container Terminal S.A. do ponad 400 tys. TEU rocznie.

Gdynia Container Terminal S.A. rozpoczął działalność przeładunkową kontenerów 23 marca 2006 r. Obroty GCT zwiększały się systematycznie – z 56 tys. TEU w pierwszym roku działalności, do 246 tys. TEU w 2011 r. Gdynia Container Terminal S.A. współpracuje z 26 armatorami oceanicznymi i bliskiego zasięgu oraz z ponad 300 firmami spedycyjno-logistycznymi.

Zarząd GCT pracuje nad projektem dalszego zwiększania zdolności przeładunkowej terminalu, zgodnie z prognozowanym rozwojem rynku. Projekt ten przewiduje etapowe zwiększanie zdolności przeładunkowej terminalu do 1 mln TEU rocznie oraz budowę głębokowodnego nabrzeża do obsługi statków kontenerowych o pojemności ponad 10.000 TEU.

Źródło: GCT S.A.

Podziękowania za życzenia z okazji 90-lecia Portu Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Podziękowania za życzenia z okazji 90-lecia Portu Gdynia"Od ponad 90 lat wiele pokoleń gdynian tworzyło  historię i świetność  Portu Gdynia. Nam wszystkim  przychodzi tworzyć jego chwilę obecną, jak również  solidne podstawy stabilnej i pomyślnej przyszłości. Traktujemy to jako szczególne wyróżnienie. Składamy serdeczne podziękowania  Przyjaciołom Portu Gdynia za przekazane  Zarządowi Portu, jego Pracownikom oraz wszystkim gdyńskim Portowcom gratulacje, słowa życzliwości  i uznania. Doceniając   Państwa udział w tworzeniu tego, co dzisiaj jest naszą chlubą dziękujemy  za dotychczasową  współpracę, za Państwa konsekwencję w trwaniu w gronie przyjaciół i kontrahentów  gdyńskiego portu."

 

Zarząd i Pracownicy
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Japończycy w Porcie Gdynia

  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Japończycy w Porcie GdyniaW ostatni piątek Port Gdynia odwiedziła 20 osobowa delegacja japońskich biznesmenów z największych korporacji, reprezentujących branże: motoryzacyjną, elektroniczną, stalową i inne. Goście odwiedzili Bałtycki Terminal Kontenerowy oraz odbyli spotkanie w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., który reprezentowali Prezes Zarządu Janusz Jarosiński oraz Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i PR Krzysztof Gromadowski. Spotkanie stworzyło przedstawicielom biznesu japońskiego okazję do zapoznania się ze standardami zarządzania portem oraz możliwościami inwestowania, wraz z udziałem w rozpoczynającej się wkrótce prywatyzacji Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia.

 

Wizyty chińskich specjalistów od infrastruktury w Porcie Gdynia

W dniach 31 sierpnia i 4 września b.r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia gościł delegacje firm chińskich „China Harbour Engineering Company” i „China Communications Construction Company”. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem portu oraz planami rozwojowymi.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nawiązuje współpracę z Zhuhai Port Holdings

3 września b.r., na zaproszenie Pana Janusza Jarosińskiego, Prezesa Zarządu ZMPG S.A., w Gdyni gościła delegacja Zhuhai Port Holdings Group, zarządzającego kompleksem portowym w sąsiedztwie Hong Kongu : Zhuhai, Gaolan, Wansan, Xiangzhou, Doumen, Hongwan, obsługującego łącznie ponad 70 mln ton ładunków.

Rinus Roose: Konkurowanie i „gorąca wiedza”

  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Rinus Roose: Konkurowanie i „gorąca wiedza”29 sierpnia 2011r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się uroczyste podpisanie Umowy Zbycia Udziałów spółki MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.  Cena zbycia 100 procent udziałów przedmiotowej spółki na rzecz spółki ATIC Services z siedzibą w Paryżu opiewa na kwotę 60.303.760 złotych.

Postępowanie prywatyzacyjne MTMG Sp. z o.o. wszczęto na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia  z listopada  2009 roku o  wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu prywatyzacyjnego prowadzącego do zbycia przez ZMPG-a  100 procent posiadanych udziałów MTMG - Morskim Terminalu Masowym Gdynia w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Działania  prywatyzacyjne rozpoczęło się w styczniu 2010r. Na ogłoszenie prasowe, zapraszające do negocjacji wszystkich zainteresowanych nabyciem  udziałów spółki, odpowiedziało dziewięć podmiotów składając deklarację udziału w prywatyzacji.
W toku prowadzonego procesu w lipcu 2010 r.  wpłynęły cztery oferty wiążące - z  których  dwie spełniały  wszystkie wymogi formalne . W wyniku oceny merytorycznej obu ofert komisja ds. prywatyzacji   skierowała do Zarządu ZMPG-a  wniosek o  udzieleniu wyłączności do przeprowadzenia  due diligence w pełnym zakresie – a tym samym rozpoczęcia III etapu prywatyzacji - spółce Atic Services z siedzibą w Paryżu. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2010 r.
Zdaniem Zarządu Spółki ZMPG  nabycie 100 procent udziałów terminalu masowego przez inwestora branżowego, jakim jest niewątpliwie spółka Atic  Sevices  podniesie efektywność ekonomiczną, technologiczną i organizacyjną spółki, a tym samym zwiększy jej konkurencyjność. Z kolei Zarząd Portu,  w wyniku finalizacji  całego procesu,  uzyska  stabilne wpływy z tytułu umowy dzierżawy zawartej na okres 30-tu lat, a  środki finansowe    pozyskane w wyniku zbycia udziałów zostaną  przeznaczone na rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej.
Dodajmy jeszcze, iż Atic Services jest europejskim istotnym podmiotem gospodarczym w logistyce ładunków masowych - przede wszystkim węgla.
W rok po prywatyzacji gdyńskiego terminalu masowego przedstawiamy rozmowę z Rinusem Roose, dyrektorem do spraw marketingu i rozwoju MTMG - Morskiego Terminalu Masowego Gdynia
- Obecnie MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia to nowoczesny  terminal  w którym coraz częściej obsługiwane są statki typu Panamax – dwa tygodnie temu obsługiwany był szósty już w tym roku duży masowiec m/v „Cape Triumph” z prawie 40 tysiącami ton węgla w ładowniach a w tym tygodniu przybędzie kolejny duży statek z ok.65 tysiącami ton węgla  – czy  będzie to wiodąca specjalizacja terminalu?
- MTMG – Morski  Terminal Masowy Gdynia to nowoczesny  terminal uniwersalny i takim pozostanie. Fakt, że możemy obsługiwać statki typu Panamax to nasz wielki atut i cieszymy się, że coraz częściej zawijają one do naszego terminalu. Jednakże naszym celem jest różnorodność obsługiwanych towarów. Duży nacisk kładziemy w MTMG na wysoką jakość naszych usług osiąganą rzetelną pracą całej załogi. Uzyskana w ten sposób renoma plasuje terminal wśród znaczących przeładowców morskich regionu Morza Bałtyckiego.
- Międzynarodowe certyfikaty ISO, nowoczesny sprzęt oraz bardzo dobrze pracująca załoga to mocne atuty MTMG- Morskiego Terminalu Masowego i zarazem wyśmienita baza do pozytywnego myślenia o przyszłości – jakie są najbliższe plany inwestycyjne?
- To ważkie zagadnienie w życiu naszego terminalu, gdyż w poszukiwaniu możliwości podniesienia jakości naszych usług przykładamy dużą wagę do ciągłego usprawniania procesów przeładunkowych. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę dywersyfikację ładunków czyli inwestować będziemy w sprzęt, który gwarantuje dobrą obsługę różnego rodzaju ładunków wymagających nowoczesnych technologii i zachowania europejskich norm ekologicznych. Dlatego też jedną z pierwszych nowych inwestycji jest urządzenie zraszające, które zmniejsza zapylenie w terminalu powstające w trakcie rozładunku  i załadunku różnego rodzaju towarów sypkich. Nie chcemy być największym terminalem masowym  w Polsce. MTMG ma być  terminalem wyróżniającym się przede wszystkim jakością oferowanych usług oraz nowoczesną technologią przeładunku,  a tym samym stać się atrakcyjnym i godnym zaufania partnerem w interesach.
- Jak prezentuje się MTMG –Morski Terminal Masowy Gdynia na tle całej  grupy  ATIC? Czy jest szansa, aby stał się najlepszym terminalem w grupie ATIC?
- Grupa ATIC składa się z wielu terminali znajdujących się w różnych regionach świata i jest to przyczynek nie tyle do konkurowania wewnątrz grupy, co czerpania z  „gorącej wiedzy”  i z doświadczeń każdego podmiotu. Jest to dobra pora na edukację i każdy  terminal może się wiele nauczyć od sąsiada z grupy. To stwarza możliwość międzynarodowej wymiany doświadczeń w trudnej sztuce prowadzenia portowych terminali. Taka wzajemna  współpraca  i wymiana koncepcji managerskich pozwala całej grupie ATIC dopasowywać się do potrzeb i oczekiwań naszych  klientów , a tym samym ciągle udoskonalać naszą ofertę . Cóż, każdy z terminali w grupie ATIC marzy, aby być tym najlepszym. My też mamy taką szansę…
- Za dosłownie chwilę minie rok od Pana pierwszego dnia pracy w MTMG – Morskim Terminalu Masowym Gdynia. Jak się Panu pracuje w terminalu?  Jak się mieszka w Gdyni?
- Od początku procesu prywatyzacji byłem bardzo zaangażowany w całe przedsięwzięcie i przekonany o tym, że nabycie akcji MTMG przez spółkę ATIC Services to bardzo dobry pomysł. Już wtedy wiedziałem, że jest to terminal z dużym potencjałem rozwoju. Moja przeprowadzka wraz z rodziną do Gdyni latem 2010 i rozpoczęcie nauki języka polskiego jest tego najlepszym dowodem. Bardzo cenię sobie współpracę z załogą terminalu - to rzetelni fachowcy potrafiący na co dzień wykorzystać swoją wiedzę. Przez te dwa lata Polska stała mi się bardzo bliska a  fakt, że nadal tu jestem i planuję zostać dłużej świadczy o tym, że czuję się tu naprawdę dobrze a moje przekonania co do potencjału i możliwości terminalu się sprawdziły…
W gdyńskim terminalu masowym coraz częściej obsługiwane są statki typu Panamax – właśnie  zawinął szósty w tym roku duży masowiec m/v „Cape Triumph” z prawie 40 tysiącami ton węgla w ładowniach.

Źródło:MTGM