TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Powstało Bałtyckie Centrum Kompetencji LNG

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Powstało Bałtyckie Centrum Kompetencji LNG

LNG stało się jednym z najbardziej perspektywicznych paliw na zmieniającym się dynamicznie rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Fakt ten był jednym z głównych przyczynków do zorganizowania w dniach 26-27 kwietnia br. w stolicy Litwy – Wilnie – międzynarodowej konferencji,  przygotowanej w ramach projektu „Go LNG”. W konferencji uczestniczyła delegacja gdyńskiego portu z Adamem Mellerem, prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Uczestnicy konferencji powołali do życia Bałtyckie Centrum Kompetencji LNG oraz Bałtycki Klaster LNG. Bałtyckie Centrum Kompetencji LNG jest stowarzyszeniem instytucji edukacyjnych i naukowych, których połączone kompetencje oraz infrastruktura szkoleniowa ułatwi dostęp do technologii LNG oraz polepszy stan wiedzy w obszarach związanych z LNG. Centrum umożliwi wyszkolenie odpowiedniej liczby specjalistów LNG, dzięki którym rozwój technologii związanych ze skroplonym gazem ziemnym w obszarze Morza Bałtyckiego stanie się bardziej dynamiczny.

Natomiast Bałtycki Klaster LNG połączy krajowe klastry LNG w państwach należących do obszaru Morza Bałtyckiego. Stowarzyszenie firm i instytucji w celu współpracy, wymiany doświadczeń ułatwi wzrost innowacji, technologii i infrastruktury związanej z LNG jak również zwiększy wpływ na politykę paliwową w tej części Europy.

- Spotkanie w Wilnie było bardzo potrzebne, gdyż Polska jest obecnie bardzo aktywnym graczem na rynku LNG- podkreślił Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia. – Skroplony gaz ziemny to dzisiaj gwarancja bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, dlatego też trzeba brać pod uwagę możliwość powstania w niedalekiej przyszłości terminalu LNG w Porcie Gdynia.

 

Źródło: Port Gdynia 

Podsumowanie roku w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Podsumowanie roku w Porcie Gdynia

Jedenaście miesięcy 2016 roku Port Gdynia zamknął przeładunkami na poziomie 17,74 mln ton, co oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przeładunki w samym miesiącu listopadzie zamknęły się wynikiem o 36,1% lepszym niż w listopadzie 2015 roku.

Zwiększenie obrotów, w stosunku do okresu styczeń - listopad 2015r., nastąpiło w 5 z 6 grup ładunkowych. Największą dynamikę wzrostu przeładunków (+229,7%) odnotowano w grupie „ropa i przetwory naftowe” ( z 364,7 tys. ton w 2015  do  1.202,4 tys. ton w 2016r.). Zwiększenie obrotów nastąpiło również w grupie „węgiel i koks”, gdzie przeładowano 1.329,6 tys. ton (+ 11,5%), a w pozostałych grupach ładunkowych, tj. zboże, drewno oraz drobnica, wyniosło ono odpowiednio: +9,4% (+ 314,6 tys. ton), + 6,5% (+ 3,7 tys. ton) oraz + 0,3% (+ 36,2 tys. ton).  Spadek odnotowano w grupie: inne masowe - 17,1% (- 207,7 tys. ton) oraz w przeładunkach drobnicy skonteneryzowanej -  8% ( - 53,3 tys. TEU).  Podjęty program dostosowywania parametrów infrastruktury portu do prognozowanych wielkości i typów statków i - w  ślad za tym -  możliwość przyjmowania w Gdyni największych statków kontenerowych pozwolą  gdyńskiemu portowi uzyskać pozycję drugiego w Polsce głębokowodnego portu kontenerowego. 

W porównaniu z rokiem 2015 - w którym statki pasażerskie różnych bander zawijały do gdyńskiego portu 45 razy, tegoroczny sezon przyniósł więcej – bo 50 wizyt tego typu jednostek. Wzrosła również liczba przybyłych na ich pokładach pasażerów  - z niemal 72 tysięcy gości w roku ubiegłym do niemal 82 tysięcy gości w mijającym sezonie 2016.

Mijający rok Port Gdynia zamknie  ponad 3.500 zawinięciami. Największym odwiedzającym port statkiem ( pod kątem pojemności brutto) okazał się jeden ze statków pasażerskich -  Costa Pacifica o poj. 114 500 GT. Statkiem z największym ładunkiem był Brave Haralambos  - z 78.967 tonami węgla w imporcie.

Wszystko wskazuje na to, że w 2016 roku wielkość przeładunków w gdyńskim porcie  przekroczy poziom 19 mln ton i będzie to najprawdopodobniej  drugi wynik w historii portu obchodzącego w przyszłym roku swój jubileusz 95-lecia.

 

Port Gdynia 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wysoko w rankingu Pereł Polskiej Gospodarki

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wysoko w rankingu Pereł Polskiej Gospodarki

28 października 2016 r  na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się XIV Gala Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez anglojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market”.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. znalazł się na 4. miejscu w kategorii Perły Duże – tj. wśród przedsiębiorstw o przychodach rocznych od 100 mln do 1 mld zł.  ZMPG-a S.A. od wielu lat  jest obecny w rankingu, uzyskując w nim wielokrotnie wysokie pozycje.

Ranking Pereł Polskiej Gospodarki opracowywany jest przez naukowców z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ranking ten jest uznawany za najbardziej prestiżowy, wśród przedsiębiorstw w Polsce. Pozycja na liście rankingowej zależy nie tylko od wielkości firmy mierzonej wartością przychodów ogółem, ale również od jego efektywności, dynamiki i płynności finansowej.

Port Gdynia

Port Gdynia żegna wycieczkowce

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia żegna wycieczkowce

Zakończenie sezonu „pływających hoteli”, trwającego w tym roku niemal 5 miesięcy, nastąpi w Porcie gdynia 6 października o godz. 17:00 wraz z wypłynięciem włoskiego wycieczkowca „AIDAvita". W porównaniu z rokiem 2015 - w którym statki pasażerskie różnych bander zawijały do gdyńskiego portu 45 razy, tegoroczny sezon przyniósł więcej – bo 51wizyt tego typu jednostek. Wzrosła również liczba przybyłych na ich pokładach pasażerów  - z niemal 72 tysięcy gości w roku ubiegłym do ponad 82 tysięcy gości w mijającym sezonie 2016.

Najczęściej - bo aż 10 razy - gościła przy Nabrzeżu Francuskim wspomniana wyżej AIDAdiva oraz pływający pod maltańską banderą Viking Star (9 wizyt). Najdłuższym z wycieczkowców odwiedzających port była w tym roku MSC Poesia. Pływający pod panamską banderą wycieczkowiec ma 293,8m długości. Jednostka została wybudowana w 2008 r. w stoczni Aker Yards, we Francji i pomieścić może na swoim pokładzie 3000 pasażerów oraz 987 osób załogi.

W przyszłym roku, zgodnie ze wstępnymi awizacjami, w Porcie Gdynia spodziewać się możemy nawet 64 zawinięć statków pasażerskich. Wstępne awizacje na rok 2018 zapowiadają 54 zawinięcia. Wszystkie dotychczas awizowane jednostki to stali bywalcy „gdyńskich nabrzeży”. Należy jednak pamiętać, że dane te będą ulegały weryfikacji.

 

Port Gdynia

Port Gdynia inwestuje w dalszy rozwój.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia inwestuje w dalszy rozwój.

Port Gdynia aspiruje do miana drugiego w Polsce głębokowodnego portu kontenerowego. Taki cel został jednoznacznie określony w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku.

Zgodnie z tym założeniem trwa dostosowywanie parametrów infrastruktury portu do prognozowanych wielkości i typów statków. Stawką jest możliwość przyjmowania w Gdyni największych statków kontenerowych, masowych i pasażerskich zawijających na Bałtyk.

Zaplanowano w tym celu złożony projekt inwestycyjny, dla którego Zarząd Portu ubiega się o dofinansowanie unijne. Projekt ten zakłada, iż najpierw powstanie znacznie większa Obrotnica nr 2, dla kontenerowców o długości do 400 m.  O ile sama obrotnica jest inwestycją dedykowaną  kontenerowcom, to z efektów dalszych etapów tego złożonego przedsięwzięcia skorzystają także masowce.

W latach 2018 – 2020 kolejne etapy tego projektu obejmą:

-   poszerzenie do 280 m i pogłębienie do -17 m zewnętrznego toru podejściowego (realizowane przez Urząd Morski w Gdyni),

-  pogłębienie akwenów wewnątrz portu do -16 m , poszerzenie wejścia wewnętrznego portu, przebudowę nabrzeży przyległych do Kanału Portowego (realizowane przez ZMPG-a S.A.).

Realizacja całości projektu za ok. 660 mln zł brutto pozwoli  na bezpieczne zawijanie do portu nawet największych statków, o zanurzeniu do 15 metrów. Rozpoczęcie budowy największej obrotnicy, po kilku latach starań, nastąpi jesienią br.  Udało się rozwiązać podstawowy problem -  przejęcie nieruchomości i uzyskanie uzgodnień od Stoczni Marynarki Wojennej, której infrastruktura była niezbędna dla rozbudowy Obrotnicy nr 2. Zostanie ona oddana do użytku na początku 2018 roku, a jej średnica 480 m stworzy warunki do zawijania do portu statków o długości 400 m. Koszt przebudowy obrotnicy szacowany jest na około 110 mln zł netto, co zweryfikuje prowadzona obecnie procedura przetargowa.  Koszt kolejnych etapów realizowanych przez ZMPG-a S.A. – czyli pogłębienia akwenów wewnątrz portu do -16 metrów z poszerzeniem wejścia wewnętrznego do ok. 140 metrów - to szacunkowo 126 mln zł netto. Z kolei przebudowa nabrzeży, istotnych dla obsługi tych dużych statków, została oszacowana na kolejne 220 mln zł netto.

Realizacja  wymienionego strategicznego przedsięwzięcia  daje Gdyni szansę na status portu głębokowodnego współczesnych czasów. To warunek niezbędny dla pozostania w ścisłej czołówce kontenerowych portów Morza Bałtyckiego. Projekt całościowo (również w części realizowanej przez Urząd Morski)  zgłoszony został do dofinansowania unijnego z programu POIiŚ 2014-2020. Jednak  pamiętać należy, że  w przypadku  pozyskania środków unijnych, wkład własny Zarządu Morskiego Portu  Gdynia S.A. do finansowania tej inwestycji, wyniesie około  182 mln zł.  Jeśli dodać do tej kwoty ok. 87 mln zł przewidywanego wkładu własnego dla  kolejnych projektów  zgłoszonych do dofinansowania  w ramach POIiŚ  2014-2020 (tj. Budowa publicznego terminalu promowego, Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części portu Gdynia) otrzymujemy łączną kwotę blisko 270 mln zł wydatków niezbędnych dla realizacji projektów unijnych w gdyńskim porcie.

Do dofinansowania unijnego aspiruje również budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków  za ponad 22 mln zł. Tu wkład własny ZMPG-a S.A. wyniósłby ok. 8-9 mln zł.

Port to jednak nie tylko publiczna infrastruktura, na której budowę Zarząd Portu ma szansę pozyskać środki unijne.  Dla realizacji zawartej w strategii rozwoju wizji portu, jako uniwersalnego portu multimodalnego, logistycznego węzła transportowego korytarza północ – południe, zdolnego do kreowania przewag rynkowych, niezbędne są również inwestycje w nowoczesne zaplecze składowe – magazyny, zasobnie i place. 

Są wśród nich projekty już realizowane, bądź planowane do realizacji w ciągu kilku najbliższych lat,  zwiększające i unowocześniające potencjał składowy portu. Wśród nich należy wyróżnić miedzy innymi będące na ukończeniu  zasobnię na ładunki masowe przy Nab. Francuskim za 15,5 mln zł oraz magazyn wysokiego składowania przy ul. Polskiej 19-23 za 9 mln zł. 

Z kolei w perspektywie do końca 2018 roku potencjał magazynowy gdyńskiego portu wzrośnie o kolejny magazyn wysokiego składowania (ok. 11.600 m2 powierzchni) w rejonie ul. Kontenerowej i Logistycznej, który wraz z przyległą infrastrukturą drogową i sieciową ma kosztować około  36 mln zł netto, oraz o planowany do budowy, na terenie odkupionym od stoczni Nauta, następny magazyn zbóż i pasz za około 26 mln zł netto. Perspektywa kolejnych lat  to  mające powstać na terenach rozwojowych w zachodniej części portu (za Estakadą Kwiatkowskiego) ok. 20 ha łącznej powierzchni  nowych placów składowych na potrzeby obsługi ładunków kontenerowych. Koszt ich budowy szacowany jest na ok. 85 mln zł netto.

W drugim etapie rozbudowy potencjału magazynowego  na terenie portu zachodniego (tj. przy ulicy  Kontenerowej i Logistycznej) planowane są też kolejne 3  hale magazynowe o łącznej powierzchni ponad 30 tys. m2, które wg wstępnych przewidywań mogą pochłonąć ok. 100 mln zł. Ich  realizacja to jednak nieco dalsza perspektywa,  zależna zarówno od zapotrzebowania na tego typu powierzchnie, jak i dostępności terenów obecnie wykorzystywanych na inne funkcje.

W roku 2015 ZMPG-a S.A. zakończył  realizację przyjętej w 2003 roku strategii z programem inwestycyjnym o wartości ponad miliarda złotych. Aktualna Strategia rozwoju Portu Gdynia zakłada, że w roku 2027 zdolność przeładunkowa portu wyniesie ok. 44,5,  a przeładunki 32 miliony ton, w tym 2/3 będą stanowiły przeładunki drobnicy skonteneryzowanej i ro-ro, a 1/3 ładunki masowe.

Nie będzie to możliwe bez realizacji przedstawionego programu inwestycyjnego, którego łączna wartość szacowana jest na około 1 miliard złotych.

Nawet tak wielkie koszty można uznać za uzasadnione, biorąc pod uwagę znaczenie portów morskich dla handlu i gospodarki narodowej. W niedawno opublikowanym raporcie firmy Actia Forum można przeczytać: „porty morskie odpowiadają za tworzenie lub funkcjonowanie w gospodarce narodowej (2015 rok) 42 tysięcy przedsiębiorstw, 227 tysięcy miejsc pracy, 30,5 mld zł wartości dodanej brutto i 19,2 mld zł przychodów budżetowych”. Port Gdynia ma i będzie miał swój niemały udział w tych wielkościach.

 

Port Gdynia