TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Porcie Gdynia

24 czerwca w Porcie Gdynia uroczyście podpisano umowy, warte ponad 2,6 mld zł, na projekty „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdynia” oraz „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z wykonawcami trzy umowy na poprawę dostępu kolejowego do portów morskich Gdyni i Gdańska.

Umowy dotyczą prac na linii kolejowej 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz na linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski, a także rozbudowy stacji Gdynia Port. Modernizacja i przebudowa torów obejmie w sumie około 70 km na stacji portowej Gdańska i około 115 km w Gdyni Port.

Dzięki jednej z największych inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego porty będą w stanie zwiększyć swój potencjał dzięki obsłudze znacznie dłuższych pociągów. Czas rozładunków i załadunków skróci się od kilku do kilkudziesięciu minut. Jednocześnie wzrośnie konkurencyjność portów ze względu na zwiększoną liczbę przyjmowanych i odprawianych ładunków. Kolej zyska na atrakcyjności względem innych środków transportu, a gospodarka kraju będzie rozwijać się jeszcze prężniej.

W 2,5 roku mamy tutaj mieć pełną gotowość tej nowej infrastruktury kolejowej, którą dzisiaj zobowiązujemy się wybudować. Infrastruktury, która wydatnie zwiększy możliwości transportowe przyjmowania towarów i uczynienia z Trójmiasta, Gdyni Gdańska, przede wszystkim tych portów, hubu numer 1 na Morzu Bałtyckim – skomentował Premier Mateusz Morawiecki - to jest taka wizja, która na pewno się ziści, na pewno się zrealizuje – dodał.

Na terenie Portu Gdynia przebudowanych zostanie 115 km torów. Zelektryfikowane będą dojazdy do bram portu. 356 nowych rozjazdów zapewni sprawność obsługi składów. Obsługa nowego lokalnego centrum sterowania będzie czuwać nad kursowaniem pociągów w Porcie Gdynia. Dodatkowo zmodernizowane zostaną 2 przejazdy kolejowo – drogowe. Budowa 2 wiaduktów kolejowych i przebudowa mostu w znacznym stopniu ułatwi komunikację kolejową. Warunki przewozu towarów koleją, dzięki inwestycjom, także ulegną znacznej poprawie. Czas obsługi ładunków zostanie skrócony poprzez ulepszenie przepustowości stacji. Ponadto inwestycje wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych towarów. Wszystkie inwestycje zbliżają nas ku strategicznej inwestycji Portu Gdynia - Portu Zewnętrznego.

Te wielkie inwestycje otwierają zupełnie nową perspektywę, to będzie infrastruktura na miarę XXI w., która znakomicie zwiększy możliwości przeładunkowe – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Porcie Gdynia.

Łączna wartość projektów w trójmiejskich portach wynosi ponad 2,6 mld zł netto, z czego 40% to dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Planowane zakończenie prac ma nastąpić pod koniec 2021 roku.

 

Port Gdynia 

Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni z udziałem Multiconsult Polska

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

 

Czytaj więcej: Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni z udziałem Multiconsult Polska

Port Zewnętrzny w znaczący sposób wzmocni potencjał Portu Gdynia. Jego centralna część – Morski Terminal Kontenerowy – ma posiadać w pierwszym wariancie możliwość przeładunkową 2 mln TEU. W prace związane z zapewnieniem odpowiedniego dostępu komunikacyjnego do portu zaangażowana jest firma Multiconsult Polska.

Docelowo długość nabrzeża w Porcie Zewnętrznym ma wynieść 2500 m, a jego szerokość 700 metrów. Dzięki realizacji tej inwestycji Gdynia będzie mogła poszczycić się 30 tys. TEU maksymalnej wielkości obsługiwanych kontenerowców (o długości 490 m i szerokości 72 m). 

Firma Multiconsult Polska jest zaangażowana w realizację dwóch zadań, związanych z obsługą komunikacyjną portu w Gdyni. Pierwsze realizowane dla PKP PLK dotyczy poprawy kolejowego dostępu do portu. Spółka zakończyła już główne prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej dla tego przedsięwzięcia. 

Z kolei w marcu 2019 roku Multiconsult Polska zakończyła pierwszy etap prac projektowych dotyczących przygotowania Studium Komunikacyjnego – opracowanie wariantowej koncepcji „Obsługi komunikacyjnej zewnętrznych pirsów portu Gdynia”. Te prace realizowane są na zlecenie Zarządu Morskiego Portu w Gdyni.

Priorytetem w tym przypadku jest zapewnienie sprawnego układu komunikacyjnego i zagwarantowanie bezkolizyjnego dostępu drogowego spełniającego standardy drogi krajowej, dwujezdniowej klasy GP w standardzie drogi TEN-T. Stanowić ma ona przedłużenie tzw. Drogi Czerwonej – mówi Tomasz Kammer, Kierownik Projektu, Multiconsult Polska. 

Opracowywane dokumentacje – zlecane przez PKP PLK oraz Zarząd Morski Portu w Gdyni – mają być podstawą do budowy infrastruktury integrującej port z innymi elementami Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Przeanalizowane zostały 3 korytarze dostępu do Portu Zewnętrznego, przy czym w każdym z nich wzięto pod uwagę różne podwarianty. Wykonano analizę porównawczą poszczególnych wariantów wraz z porównaniem szacunkowych kosztów realizacji inwestycji. 

Aktualnie Zarząd Morski Portu Gdynia S.A razem z Urzędem Miasta Gdynia stoją przed wyborem optymalnego wariantu obsługi komunikacyjnej Portu Zewnętrznego. 

 

Multiconsult Polska

 

MSC Poesia zainauguruje dziś sezon wycieczkowców w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: MSC Poesia zainauguruje dziś sezon wycieczkowców w Porcie Gdynia

Tegoroczny sezon pasażerskich cruiserów w Porcie Gdynia zainauguruje dzisiaj, tj. 24 kwietnia po godz. 11 pływający pod panamską banderą, znany już gdyńskim nabrzeżom, statek pasażerski MSC Poesia. Bedzie to jedno z 3 zawinięć tego, mierzącego niemal 294 m długości, statku do Portu Gdynia.

Armatorem statku jest MSC Cruises - największa włoska linia rejsowa. Statki należące do tej floty charakteryzuje nowoczesne wzornictwo oraz wysoki standard. MSC Cruises oferuje rejsy statkami po Morzu Śródziemnym, Fiordach Norweskich, Karaibach, Ameryce Południowej oraz Emiratach Arabskich. Aktualnie MSC Cruises jest jedną z najpopularniejszych linii cruisingowych na polskim rynku. Ochrzczona 5 kwietnia 2008 roku w Dover, w Wielkiej Brytanii, MSC Poesia posiada 12 pokładów na które może zabrać trzy tysiące pasażerów, nad którymi czuwa 987 osobowa załoga.

- Znaczenie Polski na wycieczkowej mapie świata cały czas rośnie stanowiąc o naszym prestiżu. Pasażerskie cruisery w Porcie Gdynia to już wieloletnia tradycja, sięgająca czasów transatlantyków MS Batory czy MS Piłsudski – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. – Port Gdynia przyjmuje co roku największe statki pasażerskie, generując zyski dla spółki ale także dla całego regionu. Cieszymy się, że w tym roku 120 tysięcy zagranicznych turystów odwiedzi Gdynię i Pomorze, stając się polskimi ambasadorami.

Ogółem w roku 2019 w Porcie Gdynia awizowanych jest 51 wizyt statków pasażerskich. W tym roku rekord, będzie należał do Norwegian Getaway - najdłuższego i jednocześnie największego pod względem tonażu, który pierwszy raz przypłynął do Gdyni 23 czerwca 2017 r. Pływający pod banderą Bahamów Norwegian Getaway, należący do armatora Norwegian Cruise Line, liczy 325,7 metrów długości (GT 145,655), a na jego pokładzie znajduje się ponad 2000 kabin i apartamentów zdolnych pomieścić niemal 4000 pasażerów. Legendarna linia Cunard, będąca od wielu lat synonimem luksusu i ekskluzywnych rejsów turystycznych wysyła w tym roku do Portu Gdynia ponownie Queen Victorię, która gościła u nas w 2008 r. Queen Victoria przypłynie do gdyńskiego portu 24 maja i 3 września. Rekordzistą pod względem ilości zawinięć do Portu Gdynia będzie w tym roku AIDAmar, która przypłynie aż 16 razy. Ostatnie zawinięcie statku pasażerskiego przewidziane jest 7 października br.

Przypomnijmy, iż w roku 2018 Port Gdynia gościł 50 dużych statków wycieczkowych, których przeciętna długość sięgała niemal 260 metrów, a ilość pasażerów wyniosła ponad 100 tysięcy osób. Każdy z pasażerów ”zostawił” w regionie Pomorskim przeciętnie 80 euro, co w sumie dało liczbę około 8 mln euro. W tym roku prognozujemy wzrost każdej z tych liczb: ogromne statki przybiją do gdyńskich nabrzeży 51 razy. Natomiast średnia długość statków wycieczkowych awizowanych na nadchodzący sezon wyniesie 264,89 m. Port Gdynia to jedyny polski port zdolny przyjmować takie duże jednostki, dlatego miarą sukcesu jest ilość pasażerów jaka przypłynie do Portu Gdynia.

Port Gdynia od zarania dziejów Polski morskiej był portem macierzystym dla pływających pod biało-czerwoną banderą tak wspaniałych statków jak: Polonia, Kościuszko, Pułaski, Piłsudski, Sobieski, Chrobry, Jagiełło, Batory i Stefan Batory.

Źródło: Port Gdynia SA

Bezpieczeństwo w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Bezpieczeństwo w Porcie Gdynia

Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa portów morskich oraz ich infrastruktury staje się jednym z zadań strategicznych dla zarządów portów i kierownictw terminali. Działania na rzecz bezpieczeństwa obejmują nie tylko przestrzenie portowe, ale mają także zasięg: lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy.

Traktując bezpieczeństwo nie tylko Portu Gdynia, ale całej branży morskiej jako bezsprzeczny priorytet Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA zorganizował 18 kwietnia br. konferencję skierowaną do operatorów infrastruktury krytycznej.

Podczas konferencji Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, jako pierwszy port morski w Polsce, przystąpił do systemu zarządzania lotami dronów, który zintegrowany będzie z ogólnopolskim systemem Pansa UTM, należącym do systemu DTM. Ww systemy służą do lokalnego zarządzania lotami BSP w określonym wolumenie przestrzeni powietrznej, w postaci oprogramowania zainstalowanego na serwerach zapewnianych przez HAWK-E.

- Bardzo poważnie traktujemy problem bezpieczeństwa, gdyż od lat zajmujemy pozycję najważniejszego i najbezpieczniejszego polskiego portu pasażerskiego, przyjmującego największe wycieczkowce pływające po Bałtyku – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. – Dodatkowo Port Gdynia jest portem podwójnego przeznaczenia, który służy działalności handlowej oraz przyjmuje okręty wojenne sojuszu państw NATO, dlatego też wszystkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa są nam szczególnie bliskie.

– W Porcie Gdynia systematycznie odbywa się rozładunek wojsk sojuszniczych, które biorą udział w ćwiczeniach na poligonach Rzeczpospolitej. Konferencja dotyczyła tematyki, nad którą pracujemy obecnie w gdyńskim porcie, gdyż nasz projekt „ANTYDRON” jest wdrażany i jego finał przewidujemy w 2021 roku – mówi Józef Zawadzki, dyrektor ds. Bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Bartłomiej Bargiel, brat słynnego alpinisty Andrzeja, doświadczony operator bezzałogowego statku powietrznego, przedstawił akcje ratunkowe przeprowadzone przy pomocy drona w łańcuchu górskim Karakorum. To na Broad Peak jego dron wykonał zdjęcia z wysokości 8600 m i uratował życie innego alpinisty, Ricka Allena.

- Tematyka związana z lataniem dronów jest mi szczególnie bliska i jestem bardzo zadowolony, że uczestniczyłem w konferencji w Porcie Gdynia oraz mam nadzieję, że moje doświadczenia z akcji ratunkowej posłużą do upowszechnienia zastosowania drona w ratownictwie – stwierdził Bartłomiej Bargiel, uznany na całym świecie zawodowy operator drona. - Konferencja była bardzo dobrą okazją do wymiany wiedzy na temat m.in. użycia BSP w celach ratowania życia ludzkiego. Cieszę się, że firma Pelixar, jest na tak wysokim poziomie technologicznym, wytyczając trendy w tej branży – skomentował Bargiel.

 

Źródło: Port Gdynia

Konferencja otwierająca "Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia"

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Konferencja otwierająca

W dniu 5 kwietnia br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA odbyła się informacyjna konferencja otwierająca dla projektu „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia" (nr projektu POIS.03.02.00-00-0015/17), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie 2014-2020, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele armatorów, administracji krajowej i lokalnej oraz głównego wykonawcy - Korporacji Budowlanej DORACO sp. z o.o.

Projekt obejmuje wybudowanie nowego publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiającą sprawną obsługę ładunków i pasażerów oraz poprawę dostępności transportowej portu. Projekt jest realizowany w oparciu o fundusze unijne oraz środki własne Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Uzyskane na jego realizację dofinansowanie unijne to ponad 116 mln zł, natomiast inwestycja zlokalizowana jest bezpośrednio przy wejściu wewnętrznym do Portu Gdynia, przy Nabrzeżach Polskim i Fińskim. Zakończenie realizacji robót budowlanych planuje się w połowie 2021 roku, a rozliczenie projektu do końca 2021 r.

Parametry i obszar działającego obecnie terminalu promowego przy Nabrzeżu Helskim II nie pozwalają na obsługę większych statków, jak również zwiększenie ilości operatorów. Dotychczasowy terminal nie posiada również dostępu do infrastruktury kolejowej oraz ograniczona jest ilość miejsc parkingowych. Wzrost popytu na przewozy promowe przyczynił się do konieczności znalezienia odpowiedniej, nowej lokalizacji dla terminalu promowego. Dzięki nowej lokalizacji terminalu w bliskiej odległości od wejścia/wyjścia z portu skrócony zostanie czas płynięcia i nawigowania jednostek w porcie. Na uniwersalność nowego terminalu wpłynie możliwość zawijania do niego promów o różnych parametrach technicznych i obsługi dużych promów do ok. 240 m oraz połączenie z międzynarodowym układem komunikacyjnym.

Nowy publiczny Terminal Promowy zapewni obsługę transportu promowego w systemie dwupoziomowym na jednym stanowisku promowym oraz obsługę ruchu pasażerskiego poprzez galerię łączącą budynek terminalu ze stanowiskiem promowym. Bezpośredni dostęp do intermodalnego terminalu kolejowego umożliwi obsługę w kolejowym terminalu przeładunku jednostek intermodalnych. Nowy terminal promowy połączony będzie z międzynarodowym układem komunikacyjnym poprzez: ulice Polską i Janka Wiśniewskiego, Trasę Kwiatkowskiego i Obwodnicę Trójmiasta oraz Autostradę A1.

Więcej informacji o projekcie na podstronie: https://www.port.gdynia.pl/pl/promowy

 

Źródło: Port Gdynia SA