TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Nowa obrotnica w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Nowa obrotnica w Porcie Gdynia

Po intensywnym okresie przygotowań Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. może finalnie ogłosić, iż kolejna strategiczna inwestycja w Porcie Gdynia wchodzi w fazę realizacji.

11 września br., podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo 2017, w obecności  Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, została podpisana umowa na prace budowlane w ramach pierwszego projektu z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, tj. wykonanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa Obrotnicy nr 2" prowadzonych w ramach projektu inwestycyjnego "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia –Etap I", który polegać będzie w szczególności na przebudowie (rozbudowie) Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi.

Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest umożliwienie zawijania do portu znacznie większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do -15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi -13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Łączny koszt realizacji zadania 1 dla ZMPG-a S.A. wynosi 200 mln zł netto, a w zakresie Urzędu Morskiego kolejne 100 mln zł.

Pierwszym podstawowym zadaniem jest wykonanie obrotnicy nr 2 o znacznie zwiększonych parametrach – zwiększenie średnicy z 400 m do 480 m – co pozwoli na obsługę wewnątrz portu gdyńskiego statków o długości do 400 m. Kolejne wymagane i przygotowywane elementy to poszerzenie wejścia wewnętrznego (ze 100 m do 140 m) oraz pogłębienie portu (z -13,5 m do -16 m), co będzie realizowane przez Zarząd Portu w Etapie III. Równolegle realizowane będą prace Urzędu Morskiego na torze podejściowym do portu.

Nowa obrotnica powinna być gotowa do obsługi większych statków, w tym przede wszystkim kontenerowców, w drugim kwartale 2018 roku.

- Nowa obrotnica to kolejny milowy krok w 95 - letniej historii naszego portu – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. –Inwestycja ta  umożliwi zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z  Dalekim Wschodem i innymi kontynentami. Nowa obrotnica to przede wszystkim spełnienie oczekiwań   operatorów żeglugowych  i  szansa na  wzrost przeładunków kontenerów w Gdyni .

Wykonawcą robót w ramach podpisanej umowy zostało konsorcjum pod kierownictwem firmy PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, którego oferta w prowadzonym postepowaniu  przetargowym została wybrana jako najkorzystniejsza.

Port Gdynia 

 

 

„Marco Polo”

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: „Marco Polo”

Na kotwicowisku nr 2 Portu Gdynia od 22 lipca br. czeka na załadunek ciężarowiec wpływny  flo-flo  „Sun Rise”, który dzięki swojemu systemowi balastowemu może się zanurzyć, aby nad jego - znajdujący się pod wodą pokład -  wpłynęła inna jednostka.

Następnie ciężarowiec opróżnia balasty i podnosząc się, unosi swój – dotychczas pływający – ładunek. „Sun Rise” załaduje na kotwicowisku nr 2 dok pywający o nazwie "Marco Polo, który został wykonany w gdyńskiej stoczni Crist na zamówienie firmy Bouygues Construction. Jednostka posłuży do produkcji kesonów żelbetonowych podczas realizacji powiększenia lądowej powierzchni księstwa Monaco.  

 

Port Gdynia

 

Suwnice do Nowego Jorku i Dakaru

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Suwnice do Nowego Jorku i Dakaru

Rok 2017 to bardzo pracowity czas dla fachowców z gdyńskiego Portowego Zakładu Technicznego – montowane w Porcie Gdynia najróżniejszego rodzaju suwnice trafiają do terminali kontenerowych na całym świecie.  

Właśnie 20 czerwca br. na nabrzeżu Szwedzkim pracownicy PZT przeprowadzili załadunek suwnic kolejowych przeznaczonych dla przedsiębiorstwa  oczyszczania miasta w Nowym Jorku (USA). Suwnice zostały przetransportowane na nabrzeże na specjalistycznych zestawach transportowych SPMT ( Self Proppeled Modular Transporter), które stanowią mocny atrybut PZT i są używane podczas transportu wielogabarytowych ładunków.

Tego samego dnia – tym razem na nabrzeżu Bułgarskim – załoga Portowego Zakładu Technicznego załadowała cztery suwnice samobieżne typu RTG, które wypłynęły z Portu Gdynia do terminalu kontenerowego w Dakarze, stolicy Senegalu.

Dodajmy jeszcze, iż na nabrzeżu Bułgarskim gdyńskiego portu  składane są  kolejne samobieżne suwnice przeznaczone - tym razem - do terminali kontenerowych w USA. Warto jeszcze nadmienić, że Portowy Zakład Techniczny kooperuje z polskimi firmami, które przygotowują poszczególne podzespoły i sekcje do montowanych suwnic.

 

Port Gdynia 

Powstało Bałtyckie Centrum Kompetencji LNG

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Powstało Bałtyckie Centrum Kompetencji LNG

LNG stało się jednym z najbardziej perspektywicznych paliw na zmieniającym się dynamicznie rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Fakt ten był jednym z głównych przyczynków do zorganizowania w dniach 26-27 kwietnia br. w stolicy Litwy – Wilnie – międzynarodowej konferencji,  przygotowanej w ramach projektu „Go LNG”. W konferencji uczestniczyła delegacja gdyńskiego portu z Adamem Mellerem, prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Uczestnicy konferencji powołali do życia Bałtyckie Centrum Kompetencji LNG oraz Bałtycki Klaster LNG. Bałtyckie Centrum Kompetencji LNG jest stowarzyszeniem instytucji edukacyjnych i naukowych, których połączone kompetencje oraz infrastruktura szkoleniowa ułatwi dostęp do technologii LNG oraz polepszy stan wiedzy w obszarach związanych z LNG. Centrum umożliwi wyszkolenie odpowiedniej liczby specjalistów LNG, dzięki którym rozwój technologii związanych ze skroplonym gazem ziemnym w obszarze Morza Bałtyckiego stanie się bardziej dynamiczny.

Natomiast Bałtycki Klaster LNG połączy krajowe klastry LNG w państwach należących do obszaru Morza Bałtyckiego. Stowarzyszenie firm i instytucji w celu współpracy, wymiany doświadczeń ułatwi wzrost innowacji, technologii i infrastruktury związanej z LNG jak również zwiększy wpływ na politykę paliwową w tej części Europy.

- Spotkanie w Wilnie było bardzo potrzebne, gdyż Polska jest obecnie bardzo aktywnym graczem na rynku LNG- podkreślił Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia. – Skroplony gaz ziemny to dzisiaj gwarancja bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, dlatego też trzeba brać pod uwagę możliwość powstania w niedalekiej przyszłości terminalu LNG w Porcie Gdynia.

 

Źródło: Port Gdynia 

Podsumowanie roku w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Podsumowanie roku w Porcie Gdynia

Jedenaście miesięcy 2016 roku Port Gdynia zamknął przeładunkami na poziomie 17,74 mln ton, co oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przeładunki w samym miesiącu listopadzie zamknęły się wynikiem o 36,1% lepszym niż w listopadzie 2015 roku.

Zwiększenie obrotów, w stosunku do okresu styczeń - listopad 2015r., nastąpiło w 5 z 6 grup ładunkowych. Największą dynamikę wzrostu przeładunków (+229,7%) odnotowano w grupie „ropa i przetwory naftowe” ( z 364,7 tys. ton w 2015  do  1.202,4 tys. ton w 2016r.). Zwiększenie obrotów nastąpiło również w grupie „węgiel i koks”, gdzie przeładowano 1.329,6 tys. ton (+ 11,5%), a w pozostałych grupach ładunkowych, tj. zboże, drewno oraz drobnica, wyniosło ono odpowiednio: +9,4% (+ 314,6 tys. ton), + 6,5% (+ 3,7 tys. ton) oraz + 0,3% (+ 36,2 tys. ton).  Spadek odnotowano w grupie: inne masowe - 17,1% (- 207,7 tys. ton) oraz w przeładunkach drobnicy skonteneryzowanej -  8% ( - 53,3 tys. TEU).  Podjęty program dostosowywania parametrów infrastruktury portu do prognozowanych wielkości i typów statków i - w  ślad za tym -  możliwość przyjmowania w Gdyni największych statków kontenerowych pozwolą  gdyńskiemu portowi uzyskać pozycję drugiego w Polsce głębokowodnego portu kontenerowego. 

W porównaniu z rokiem 2015 - w którym statki pasażerskie różnych bander zawijały do gdyńskiego portu 45 razy, tegoroczny sezon przyniósł więcej – bo 50 wizyt tego typu jednostek. Wzrosła również liczba przybyłych na ich pokładach pasażerów  - z niemal 72 tysięcy gości w roku ubiegłym do niemal 82 tysięcy gości w mijającym sezonie 2016.

Mijający rok Port Gdynia zamknie  ponad 3.500 zawinięciami. Największym odwiedzającym port statkiem ( pod kątem pojemności brutto) okazał się jeden ze statków pasażerskich -  Costa Pacifica o poj. 114 500 GT. Statkiem z największym ładunkiem był Brave Haralambos  - z 78.967 tonami węgla w imporcie.

Wszystko wskazuje na to, że w 2016 roku wielkość przeładunków w gdyńskim porcie  przekroczy poziom 19 mln ton i będzie to najprawdopodobniej  drugi wynik w historii portu obchodzącego w przyszłym roku swój jubileusz 95-lecia.

 

Port Gdynia