TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Warning: getimagesize(images/1portgdansk2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bogtyc789/websites/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/1portgdansk2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bogtyc789/websites/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Nauka i praktyka - sprawdzony alians

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Nauka i praktyka - sprawdzony aliansAż banalną wydaje się dziś refleksja na temat korzyści, jakie słuchaczom polskich studiów kierunkowych dawały przez dekady tzw. praktyki zawodowe. Pod warunkiem - oczywiście - że były dobrze i mądrze przygotowane. Reforma nauczania zagubiła jednak z czasem istotę zamysłu. Choć... coraz częściej daje się znów słyszeć - np. w trakcie licznych w gdańskim porcie "wizyt studyjnych" słuchaczy uczelni i szkół średnich - że obustronne korzyści przywrócenia do programów nauczania tej formy konfrontacji teorii z życiem trudno przecenić.

Efektem takich opinii było porozumienie, podpisane 20 lutego 2013 roku przez kierującego Zarządem ZMPG SA Jerzego Melaniuka, MBA i prof. dra hab. Krzysztofa Dobrowolskiego, Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Założono, że już w rozpoczynającym się semestrze letnim studenci III roku Instytutu Transportu i Handlu Morskiego będą mogli uczestniczyć w zajęciach, prowadzonych przez kadrę kierowniczą Spółki Akcyjnej ZMPG. Program wykładów obejmie zarówno obraz monograficzny z analizą przemian portowych realiów, jak i zarys perspektyw rozwoju gdańskiego portu, a także specyfikę prawną funkcjonowania portowej administracji, praktyczne aspekty przetargów realizowanych w projektach unijnych, specyfikę funkcjonowania portów morskich w Europie Bałtyckiej, problematykę poszanowania zasad ekologii, bezpieczeństwa i ochrony portu oraz praktyczne warunki funkcjonowania administracji portowej i jej współpracy z urzędami państwowymi. Tak szeroka formuła programu teoretycznego, wzbogacona będzie ponadto udziałem studentów w sympozjach, targach i konferencjach branżowych - wskazanych przez kierownictwo portu.

Intencją porozumienia jest bowiem stworzenie dobrych podstaw sensownych praktyk zawodowych, które pozwolą zweryfikować studencką wiedzę, nabytą w salach wykładowych. Studenci zdobędą szansę znalezienia zajmującej pracy, a port będzie mógł wybrać z grona absolwentów UG menadżerów lepiej przygotowanych do szczególnie wymagającego zawodu. Wyrażono przekonanie, że taki sprawdzony alians nauki i praktyki - również w codziennych kontaktach - obu stronom porozumienia pozwoli czerpać wymierne pożytki.

Janusz Kasprowicz

 


     

Gdańsk - polski gigant kontenerowy na Bałtyku

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Gdańsk - polski gigant kontenerowy na BałtykuSiedziba Spółki Akcyjnej "Zarząd Morskiego Portu Gdańsk" gościła 11 lutego 2013 roku uczestników i świadków niebanalnego wydarzenia. W obecności przedstawicieli mediów Pomorza Gdańskiego Jerzy Melaniuk, Wiceprezes ZMPG SA (stanowiący od grudnia ubr. Jednoosobowy Zarząd Spółki) i Ryszard Mazur, Prokurent ZMPG SA i Dyrektor Biura Rozwoju Portu oraz Prezes Boris Wenzel wraz z Dyrektorem Strategicznym i Pełnomocnikiem Zarządu "DCT Gdańsk" SA Adamem Żołnowskim podpisali porozumienia o rozbudowie potencjału do obsługi kontenerów w gdańskim porcie. Tej idei kibicowali od miesięcy wszyscy zainteresowani wzrostem znaczenia podmiotów polskiej gospodarki morskiej na Bałtyku.

Umowa Dzierżawy 33 hektarów portowych gruntów (podpisana przez ZMPG SA i "DCT Gdańsk" SA w styczniu 2004 roku) zakładała wybudowanie w przyległym akwenie wodnym pirsu i stworzenie Terminalu Kontenerowego, pozwalającego na przeładunek do 1 miliona TEU rocznie. Zapisano w niej przezornie gwarancję rozwoju potencjału przeładunkowego, ale niewiele analiz przewidywało wówczas tak znaczną dynamikę obrotów, jaką "Deepwater Container Terminal" w Gdańsku wkrótce osiągnął. Zaledwie trzy lata później, 1 października 2007 roku - podczas oficjalnego otwarcia "DCT" - konieczność uruchomienia kolejnych inwestycji, zdolnych przejąć znaczniejszą część bałtyckiego rynku kontenerowego, była już dla wielu oczywista. Analizując kierunki światowej i europejskiej wymiany handlowej, zdefiniowali szansę rozwoju i wzrostu znaczenia gdańskiego portu. Przyjęta wówczas przez Zarząd ZMPG SA "Strategia Rozwoju" zarysowała rozbudowę potencjału do obsługi przeładunkowej kontenerów na terenach pomiędzy Pirsem Rudowym, a nowopowstałym Pirsem Kontenerowym "DCT".

Realizacja planów rozbudowy terminali głębokowodnych w gdańskim porcie stała się możliwa dopiero 30 czerwca 2010 roku - po zamknięciu procedur prawnych i odzyskaniu terenów byłego "Europortu". W styczniu 2011 roku Spółka Czytaj więcej: Gdańsk - polski gigant kontenerowy na BałtykuAkcyjna "DCT Gdańsk" oficjalnie poprosiła Zarząd ZMPG SA o rozpoczęcie rozmów. W wyniku wstępnych ustaleń i negocjacji - 16 sierpnia 2011 roku "DCT Gdańsk" S.A. zadeklarowała zamiar wydzierżawienia pod dalszą rozbudowę terminalu kontenerowego terenów położonych na zachód od istniejącego terminalu tj., terenów przewidzianych na te cele w planach strategicznych ZMPG SA.

Zarząd ZMPG SA (Uchwałą z dnia 23.09.2011 roku) podjął decyzje o uruchomieniu procedury umożliwiającej zawarcie z "DCT Gdańsk" SA "Umowy Dzierżawy", rozszerzającej dotychczasowe porozumienie. 7 października zaakceptowała tę decyzję Rada Nadzorcza, a 18 listopada 2011 roku Walne Zgromadzenie ZMPG SA wyraziło zgodę na odstąpienie od procedury przetargowej na oddanie Spółce Akcyjnej "DCT Gdańsk" w dzierżawę kolejnego gruntu o pow. ok. 27 hektarów. 1 marca 2012 roku Strony podpisały "List Intencyjny" o prowadzeniu negocjacji w celu uzgodnienia tekstu przyszłej "Umowy Dzierżawy". We wrześniu 2012 roku Zespoły Negocjacyjne parafowały tekst umowy, pozwalający na zawarcie "Umowy Przedwstępnej", której załącznikiem jest uzgodniona i podpisana 11 lutego 2013 roku "Przyrzeczona Umowa Dzierżawy". Wypełniono tym aktem skomplikowane wymogi ustawowe.

- W styczniu tego roku "DCT" przeładował ponad 106 tysięcy TEU. Jestem zadowolony - komentował Boris Wenzel, ujawniając jednocześnie zakończenie swojej "gdańskiej misji" - że nasz terminal rozpoczyna rok 2013 takim wynikiem. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że decyzje o naszych kolejnych inwestycjach były i są właściwe. Ufam, że "DCT" utrzyma ścieżkę sukcesu i wysoki poziom satysfakcji klientów.

- Ufam - dziękując B. Wenzelowi za 5-letnią współpracę, zareagował Jerzy Melaniuk - że właściciele "Deepwater Container Terminal" w Gdańsku odbiorą należną satysfakcję za... wszystkie zainwestowane w Gdańsku pieniądze. Terminal kontenerowy w tej części Bałtyku musi być rentowny.

Wyniki "DCT" w Gdańsku szokowały największych sceptyków, analizujących obroty kontenerowe na Bałtyku ostatnich lat. Żaden jednak z nich nie próbuje już dzisiaj kwestionować roli Gdańska, jako "bałtyckiego hubu kontenerowego". Także świadomość wartości towarów, obsłużonych przez terminale kontenerowe portów Gdańska i Gdyni, nie daje marginesu na dywagacje o sensie inwestowania w tę technologię obrotu morskiego w Polsce. Tym bardziej więc transparentne muszą być procedury prawne i formalne, służące wyłonieniu rzetelnych partnerów działalności operatorskiej w naszych portach. Ponad 100 miliardów złotych, "przeładowywanych" corocznie w Gdańsku - i podobnie w Gdyni - potwierdza ponad lokalną, narodową i europejską wartość naszych portów - i naszą dumę, i naszą konieczność zapewnienia polskim portom morskim konkurencyjnych warunków rozwoju w Europie Bałtyckiej. Także w warstwie legislacyjnej. Rozsądny impet inwestycyjny i operatorski "DCT" - sprawdzonego partnera w budowaniu nowej rzeczywistości gdańskiego portu - zasługuje na zaufanie. Taką pewność musimy jednak mieć i w Warszawie, i w Brukseli.

Janusz Kasprowicz

 

Dziewicze zawinięcie w Porcie Gdańsk

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Dziewicze zawinięcie w Porcie GdańskKiedy mieszkańcy osiedli skupionych wokół gdańskiego portu hucznie świętowali Sylwestra, przy głębokowodnym Pirsie Rudowym "Portu Północnego" i Nabrzeżu Bytomskim Portu Wewnętrznego trwały przygotowania do... gospodarczej inauguracji Nowego Roku.

W niespełna pół roku od podpisania aktu erekcyjnego pod budowę Terminalu Masowego Grupy "Sea-Invest" w "Porcie Północnym", 2 stycznia 2013 roku, przy wyremontowanej części Pirsu Rudowego zacumował "ciężarowiec" "REGINE". Po niedługiej podróży z Rostocku przywiózł dwa dźwigi Liebherr LPS 600. Pierwszy z nich, wyładowany i zmontowany przy użyciu własnych urządzeń pokładowych statku - w ramach swej inicjacji - zmontuje... brata. Uruchomienie 60-tonowych dźwigów nadzoruje ekipa fabryczna firmy o ponad 60-letniej tradycji na światowym rynku producentów maszyn portowych. Niebawem przy pirsie wyrośnie system przenośników taśmowych "RBL-Pritip", a "Famak" z Kluczborka posadowi największą w polskich portach zwałowarko-ładowarkę. Takie tempo zapewniła praca remontującej pirs gdyńskiej spółki "INTOP" i głównego realizatora przedsięwzięcia - gdańskiej Korporacji Budowlanej "DORACO", który gwarantuje dotrzymanie terminu uruchomienia terminalu 30 lipca 2013.

Wizyta "Regine" - cumującej między obsługiwaną w tym momencie w "DCT" "Eleonora Maersk", zdolną załadować jednocześnie 15.500 TEU, a zabierającą z pirsu węglowego 77.000 ton węgla "Mangarellą" - uświadomiła gdańskim portowcom historyczną, długo oczekiwaną chwilę ożywienia najlepszej części portu.

Nie bez historycznego wymiaru jest także dziewicza wizyta m/v "Fri Porsgruun". 13-letni masowiec, pływający pod banderą Gibraltaru, 4 stycznia 2013 roku wszedł w głąb "starego portu", by zacumować przy Nabrzeżu Bytomskim. Tam właśnie z powodzeniem rozbudowywana jest portowa "fabryka słodu". Dwa lata od podpisania porozumienia "Malteurop Polska" i "Copenhagen Merchants" o utworzeniu GBT (Gdansk Bulk Terminal) Gdańskiego Terminalu Masowego - przyjąć można było statek pozwalający roboczo przetestować zamontowane na nabrzeżu urządzenia i dokonać próbnego załadunku. 89-metrowej długości "Fri Porsgruun" zabiera ok. 3.500 ton pszenicy, potwierdzając sprawność terminalu przystosowanego do przeładunku zbóż zarówno w relacji importowej, jak eksportowej.

Dobry początek roku w gdańskim porcie. Budowa terminali zapewniających wysoką wydajność przeładunkową dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii, pozwala liczyć na dobre wyniki finansowe portu przy jednoczesnym poszanowaniu naturalnego środowiska.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik Prasowy ZMPG SA
    
     

Sukces lubi pracowitych optymistów

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Sukces lubi pracowitych optymistówRok 2013 – Nowa strategia Portu Gdańsk

Naturalne walory morskiego portu, już od stuleci pozwalają Gdańskowi opierać się kryzysom, "sępiącym" przecież nie tylko... w odległym świecie, ale i nad gospodarkami regionu Bałtyku. 2012 rok - mimo "zawieruchy" kadrowej w swym kierownictwie i gęstniejącej atmosfery wokół portowych podatków - Gdańsk zamknął trzecim w swojej historii wynikiem przeładunkowym. - Poziom bliski 27 milionom ton - ocenia sprawujący jednoosobowy Zarząd Spółki Akcyjnej ZMP Gdańsk Jerzy Melaniuk - to wielkość, którą możemy wkrótce podwoić...

- Zamierzamy to osiągnąć, wyczerpując założenia wcześniejszych strategii rozwoju portu ,które zostaną zaktualizowane i poddane ocenie korporacyjnej. Za wszelką cenę sprostać musimy oczekiwaniom stworzenia dużego terminalu kontenerowego, uruchomić inwestycję PERN i znaleźć inwestorów na niezagospodarowane tereny portu - w tym m.in. "ożywić" Terminal Promowy Westerplatte.

- Zakładamy szybkie rozwiązanie kwestii rozbudowy terminalu kontenerowego. Dlatego - podobnie, jak z kierownictwem "Portu Północnego" omawiamy na bieżąco dynamikę budowy Terminalu Masowego Grupy "Sea-Invest" - w bezpośrednim, codziennym kontakcie jesteśmy także z kierownictwem "DCT". Mamy zgodę właścicielską na bezprzetargowe przekazanie terenu pod rozwój "DCT". Nasi partnerzy stoją przed poważnym zadaniem zorganizowania finasowania rozbudowy terminalu, bo docelowa wielkość przeładunków na poziomie 5 mln TEU jest parametrem, który powinniśmy osiągnąć jak najszybciej. ZMPG SA - w ramach naszych możliwości i kompetencji - dołoży wszelkich starań, aby nic nie przeszkodziło w rozbudowie bazy kontenerowej portu. Liczymy, że do 31 stycznia 2013 poruszane kwestie zostaną pozytywnie i ostatecznie wyjaśnione. Jeżeli "DCT" nie rozbuduje swojego potencjału, to w sposób naturalny zacznie się ograniczać. Rozwój portowego potencjału do obsługi kontenerów w gdańskim porcie jest naszym absolutnym priorytetem.

- Chcemy w ciągu roku sfinalizować (poprzez podpisanie stosownej umowy) projekt wykorzystania wschodniej strony pirsu rudowego. 7 stycznia rozpisaliśmy przetarg, w którym o kolejne 5,5 hektara (do 23,5 ha) zwiększamy powierzchnię oferowanego terenu. Rozszerzamy także funkcję mającego na nim powstać terminalu do obsługi wszystkich ładunków poza paliwami płynnymi i produktami ropopochodnymi.

- Zdecydowanie staramy się przerwać... złą passę pięknie położonego, ale mającego także negatywne techniczne uwarunkowania żeglugowe, Terminalu Promowego Westerplatte. W chwili obecnej prowadzimy rozmowy z sześcioma podmiotami zainteresowanymi tym obiektem i to zarówno w obrocie pasażerskim, jak i towarowym

Priorytetowa obecnie inwestycja PERN "Przyjaźń" SA, nawiązująca wprost do pierwotnej (z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych) koncepcji stworzenia w Gdańsku znaczącej na Czytaj więcej: Sukces lubi pracowitych optymistówBałtyku głębokowodnej bazy przeładunkowo-składowej paliw płynnych, znalazła wreszcie sprzyjające warunki. ZMPG SA, sygnująca niedawno wstępne porozumienie z płockim partnerem, zakłada podpisanie umowy dzierżawy 28 hektarów jeszcze w I kwartale 2013. Strony zainteresowane szybką realizacją przedsięwzięcia oczekują już tylko akceptacji korporacyjnych. Także w tym przypadku ZMPG SA zadeklarowała partnerom z Płocka pełną pomoc techniczną i doradczą, związaną z realizacją tej trudnej inwestycji - zarówno na etapie opracowania koncepcji technicznej, projektowania jak i wykonania.

- Realizacja tych projektów - kontynuuje prezes Jerzy Melaniuk - wyczerpuje praktycznie zakładane dotychczasową strategią podstawowe możliwości rozbudowy infrastruktury przeładunkowej w głębokowodnej części portu. Polska gospodarka stawia jednak przed morskimi portami nowe zadania, które mogą być realizowane na miarę swych realnych uwarunkowań. Zasadniczym elementem strategii portu w Gdańsku winno być więc przywrócenie idei Portu Centralnego. W oparciu o wysunięty w Zatokę Gdańską cypel Westerplatte, przy wykorzystaniu najnowszych technologii inżynierskich w zakresie budowli hydrotechnicznych, zamierzamy - bez szkody dla krajobrazu i środowiska naturalnego - podjąć się opracowania założeń techniczno-ekonomicznych budowy portu z wszystkimi walorami XXI wieku. Liczymy też, że - dzięki jak najściślejszej współpracy z Urzędem Morskim - zostanie w ten projekt włączona idea budowy tzw. portu schronienia.

Ta nowa strategią inwestycyjna jest i będzie przedmiotem współpracy z MSP, w ramach lepszego wykorzystania dostępu do morza. Powinna ona zaowocować odpowiedzią na kluczowe dla gospodarki kraju pytania o warunki powiązania potencjału rozwojowego portu z jego funkcją tranzytową, obszary koniecznej modernizacji, czy obszary nowych inwestycji. Port, jako znaczący element łańcucha logistycznego, postrzegany jest przede wszystkim "od wody": głęboki i bezpieczny tor wodny, dostateczna obrotnica, wygodna keja, wydajny sprzęt załadunkowy i wyładunkowy, wreszcie - czas i organizacja pracy oraz przyjazny stosunek do każdego partnera. Wszystko to składa się na ocenę jego pracy i roli w wymianie handlowej. Sprostanie wysokim wymaganiom, wyznaczanym przez światowe standardy, wymaga stałego inwestowania w infrastrukturę portu. Tempo jej modernizacji musi też iść w parze z rozwojem otoczenia. Mamy w bezpośrednim sąsiedztwie portu szereg nowych - realizowanych przez Gminę Gdańsk - inwestycji komunikacyjnych i logistycznych, które rysują przed portem znakomite perspektywy. Zamierzamy je optymalnie wykorzystać.

- Strategię rozwoju z cezurą lat 2014-2025, której tworzenie rozpoczynamy, musi cechować zupełnie nowe spojrzenie na gdański port. Równolegle z kontynuacją koncepcji i zadań podstawowych będzie zawierać program utrzymania i rozbudowy infrastruktury istniejącej, zaniedbywanej przez lata lub wymagającej modernizacji. Mamy gotowy, świeżo przedstawiony Radzie Nadzorczej, dynamiczny plan remontowo-inwestycyjny na rok 2013. Zawarliśmy w nim 78 zadań o łącznej wartości przekraczającej 70 milionów złotych. W czterech grupach "pilności" uwzględnia on i priorytety zadaniowe, i hierarchię ważności strategicznej, i dynamikę zakładającą "kroczący" charakter projektów na dwa kolejne lata - w zależności od posiadanych środków finansowych. Musimy przecież pamiętać o kontrowersjach wokół portowych zobowiązań podatkowych. Liczymy, że wkrótce uda się znaleźć rozwiązanie które pozwoli portowi uniknąć przesuwania realizacji elementów planu.

- Jednocześnie z planem bieżącym, konstruujemy duży - o wartości przekraczającej 600 milionów złotych - program rozwojowy dla rentownych nabrzeży Portu Wewnętrznego. Tu także zakładamy, że - jeśli nie uzyskamy środków UE - przesuniemy termin wykonania prac, które i tak przecież należy wykonać. Nasz obowiązek: utrzymanie i rozwój infrastruktury - musimy bowiem realizować systematycznie w każdym roku. Choć więc podział funduszy unijnych jest jeszcze sporą "niewiadomą" liczymy, że nasze projekty zmieszczą się w emisji 2014-2020: "poprawa dostępności portu" i "poprawa ogólnodostępnej infrastruktury portu". Aplikujemy o wsparcie pogłębienia i regulacji toru wodnego oraz modernizacji nabrzeży Obrońców Poczty Polskiej, Mew, Oliwskiego, Przemysłowego, Zbożowego, Wisłoujście, Dworca Drzewnego oraz Szczecińskiego, a Porcie Zewnętrznym - Pirsu Rudowego. Istotny jest także projekt rozbudowy i modernizacji sieci drogowej i kolejowej dla terminali głębokowodnych.

- Taki bogaty i kosztowny program chcemy jednak, znając realia kwalifikacji wniosków przez UE, wyposażyć w alternatywne ścieżki finansowania. Wprowadziliśmy nową procedurę, mającą wyłonić doradcę prywatyzacyjnego i - w efekcie - umożliwić nam znalezienie docelowego partnera przejmującego akcje Spółki "Port Gdański Eksploatacja". Chcemy sfinalizować ten proces przed końcem 2013 roku. Z dużą energią wracamy także do inicjatyw ulokowania na terenie portu elektrociepłowni, bazującej na biomasie dostarczanej między innymi drogą morską. Liczymy, iż w ciągu najbliższych miesięcy doprowadzimy do odpowiedniego porozumienia. Na wypadek skromniejszych dotacji europejskich, zamierzamy także podjąć próbę "wpisania" gdańskiego portu w koncepcję zarejestrowanej niedawno spółki "Inwestycje Polskie". Zawiera ona spory pakiet projektów transportowych. Wiele wskazuje, że i w tym przejawie gospodarczej aktywizacji kraju - gdański port znakomicie "się odnajdzie". Dla poparcia optymistycznych prognoz wnosimy przecież wyłącznie dobre wyniki bieżące i doskonałe rokowania. Szacując je, jesteśmy przekonani, że kryzys nam nie grozi, a gdański port - bałtycka potęga naftowa i kontenerowa - ma przed sobą... tłuste lata. Sukcesowi trzeba jedynie chcieć i umieć pomóc, bo sukces lubi pracowitych optymistów...

Janusz Kasprowicz
Rzecznik Prasowy ZMPG

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej Zarządu ZMPG SA

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Posiedzenie Rady Nadzorczej Zarządu ZMPG SARada Nadzorcza Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk odwołała Ryszarda Strzyżewicza z funkcji Prezesa Zarządu ZMPG SA. Od dnia 13 grudnia 2012 Zarząd Spółki jednosobowo stanowi Jerzy Melaniuk, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu ZMPG SA ds. Infrastruktury.


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34