TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Port Gdańsk: Beneficjentów moc - od Bałtyku, po Tatry

  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Port Gdańsk: Beneficjentów moc - od Bałtyku, po TatryUrząd Morski w Gdyni uroczyście zakończył przebudowę falochronu wschodniego - pierwszy etap Projektu "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku", otwierając jednocześnie etap drugi: "Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie". Jako gospodarz obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, UMG stał się beneficjentem Projektu POIiŚ.07.02.00-00-012/10 o planowanym koszcie realizacji przekraczającym 163 miliony złotych, z czego blisko 140 milionów złotych sfinansować ma z dotacji Unii Europejskiej. Zadania te daleko wykraczają jednak poza "korzyści" jednego podmiotu.

UE zaakceptowała włączenie Portu Gdańsk w przebieg VI Transeuropejskiego Korytarza Transportowego, uznając jego kluczowe znaczenie dla obrotu towarowego między Skandynawią, a krajami południa i wschodu Europy. Mimo tendencji zwiększania tonażu jednostek obsługujących transport morski i zawijania do Gdańska oceanicznych kolosów, "stara" - wewnętrzna część portu wciąż utrzymuje swoją pozycję w tym obrocie. Zadanie podjęte przez Urząd Morski w Gdyni, poszerzenie toru wodnego i zmiana konstrukcji kierownicy falochronu, umożliwią zwiększenie tonażu statków obsługiwanych przy nabrzeżach portu wewnętrznego i podniosą bezpieczeństwo jednostek wchodzących do Gdańska. Bezpośrednie korzyści odczuje z pewnością także, mająca światową renomę, Gdańska Stocznia Remontowa, ale również zauważą je firmy eksploatujące i obsługujące statki turystyczne, czy techniczne.

Nowoczesna konstrukcja 754-metrowej długości falochronu, urządzenia rozpraszające falowanie, nowe nabrzeże serwisowe i oznakowanie nawigacyjne podniosą konkurencyjność gdańskiego portu. W efekcie spodziewać się można rozwoju miejskich terenów przyportowych oraz nowych perspektyw dla Gdańska i Pomorza. Bezpieczna i zmodernizowana infrastruktura dostępu do portu wpłynie jednak pośrednio także na ofertę wymiany handlowej całego eksportu i importu przechodzącego przez Port Gdańsk. Jeśli zważyć, że wartość tej masy ładunkowej rocznie przekracza 100 miliardów złotych, łatwo wyobrazić sobie ilu tysiącom przedsiębiorców z Polski i Europy generuje zyski.

Ogłoszenie rozpoczęcia budowy toru wodnego na Martwej Wiśle i regulacji brzegów Kanału Płonie dopełnić ma koncepcje przywracające funkcje portowe na obszarach, z których zniknęły w ciągu minionego wieku. Realizacja ta nabiera szczególnego znaczenia w świetle ostatnich informacji resortu środowiska. Ministerstwo przygotowało listę projektów, wartych prawie 3,3 miliarda złotych, dzięki którym polskie rzeki znów będą żeglowne. Pierwsze i najdroższe dotyczą co prawda Kanału Gliwickiego i Odry, ale coraz silniejsze lobby pracujące na rzecz przywrócenia spławności Wisły daje też nadzieję portowi w Gdańsku. Inwestycja podjęta przez Urząd Morski w Gdyni ma zatem nie tylko minimalizować zagrożenie powodziowe na Żuławach, ale świetnie wpisuje się w krajowy projekt stworzenia alternatywnej dla autostrad i dróg żelaznych technologii ekologicznego transportu ładunków żeglugą śródlądową. Daje największemu polskiemu portowi kolejną szansę rozwijania przeładunków w trybie przewozów intermodalnych i wzrostu znaczenia dla krajowej gospodarki.

Formalnie zatem - beneficjentem dotacji POIiŚ jest jedynie gdyński Urząd Morski. W rzeczywistości jednak - przedsięwzięcia UM w Porcie Gdańsk mają beneficjentów moc. Tę świadomość utrwalajmy w polskim społeczeństwie, kontynuując myśl, która przed z górą tysiącem lat przyświecała założycielom portu u ujścia Wisły do Bałtyku.

Janusz Kasprowicz

Zmiany w składzie Zarządu ZMPG SA

  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Zmiany w składzie Zarządu ZMPG SA

Informujemy, że decyzją Rady Nadzorczej ZMPG SA z dniem 28.09.2012 r. odwołano pana Wojciecha Łakomskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Ekologia w Porcie Gdańsk

Czytaj więcej: Ekologia w Porcie GdańskCieszy rosnące zainteresowanie gdańskim portem. Wśród licznych misji w ostatnim czasie, szczególny charakter miała (złożona 16 września 2012 roku) wizyta delegacji z Hamburga. Dr Ralf-Christian Mencl, zastępca dyrektora ds. logistyki Hamburg Sud, oraz Bettina McDowell z International Water Mist Association interesowali się nie tylko perspektywami rozwoju Portu Gdańsk. Tematem rozmów był także, niezwykle często podnoszony zarówno w dokumentach Unii Europejskiej, jak i organizacji portowych czy żeglugowych aspekt ekologiczny funkcjonowania portu.

Janusz Kasprowicz

Rzecznik Prasowy ZMPG SA

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wyjaśnia!

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wyjaśnia! W imieniu Wiceprezesa Zarządu ZMPG SA Jerzego Melaniuka, indagowanego w kontekście dzisiejszego „Śniadania Prasowego” zorganizowanego w gdańskim Hotelu „Hilton” przez „OT LOGISTICS” wyjaśniam, że sugerowanie przybyłym dziennikarzom, jakoby przedłużenie terminu składania ofert przetargowych na wieloletnią dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na budowę i eksploatację terminalu przeładunkowego towarów pochodzenia roślinnego w gdańskim porcie miało „niejasny charakter”, było całkowicie nieuzasadnione.
Przetarg dotyczy jednej z najważniejszych przestrzeni w głębokowodnej części Portu Gdańsk oraz tzw. pirsu rudowego, odzyskanych po dwóch dekadach niefortunnej dzierżawy od kanadyjskiej firmy „EUROPORT”. Dla niezwykle cennego obszaru, ZMPG SA wyłonić pragnie partnera, gwarantującego szybką inwestycję i znaczną dynamikę obrotów. Szanując wszystkie firmy, potencjalnie zainteresowane takim przedsięwzięciem, musieliśmy się zgodzić z uwagami dwóch podmiotów, że publikacja komunikatu o przetargu w sezonie letnich urlopów znacznie utrudniła przygotowanie rzetelnych ofert. Komisja Przetargowa – zgodnie z regulaminem – przesunęła zatem termin składania ofert. Mamy nadzieję, że 12 października 2012 roku, o godzinie 10.15 – po otwarciu kopert z ofertami – wyłonimy partnera do dalszych negocjacji. Na straży procedury gwarantującej równe traktowanie uczestników przetargu stoją zarówno przepisy prawa UE, jak i Ustawa o portach i przystaniach morskich.
Zaskoczenie organizatora dzisiejszego „Śniadania Prasowego” było tym bardziej dziwne, że komunikat o decyzji Komisji Przetargowej ukazał się – i został automatycznie rozesłany do zainteresowanych – na stronie www.portgdansk.pl   już w miniony piątek, 14 września.

Wyrazy szacunku i pozdrowienia
Janusz Kasprowicz
Rzecznik Prasowy ZMPG

Nowo mianowany Ambasador Królestwa Danii odwiedził gdański port

Czytaj więcej: Nowo mianowany Ambasador Królestwa Danii odwiedził gdański portPort Gdańsk odwiedził (14 września 2012 roku) Ambasador Królestwa Danii w Polsce Steen Hommel oraz pani Freya Katrine Caroline Petersem - Radca Handlowy Ambasady Królestwa Danii. Oficjalną wizytę w Gdańsku goście rozpoczęli od Westerplatte, po czym zwiedzili port, szczególnie interesując się perspektywami rozwoju "Deepwater Container Terminal" oraz jego znaczeniem we współpracy gospodarczej między Polską i Danią. Była to jedna z pierwszych wizyt, jaką nowo mianowany Ambasador S. Hommel odbył w Polsce.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik Prasowy ZMPG SA


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34